Browsing: İnkılap Tarihi

İnkılap Tarihi

Amasya Genelgesinin Milli Mücadeledeki Yeri ve Önemi

0

Amasya Genelgesinin Kurtuluş Savaşımız için Milli Mücadelemiz için yeri ve önemi nedir? Amasya genelgesinin içeriği ve önemi hakkında bilgiler. AMASYA GENELGESİ Genelge’nin Hazırlanması Mustafa Kemal iç güvenlikle ilgili önlemleri aldıktan sonra esas amacı olan ulus ve savaşa hazırlanması çalışmalarına hemen başladı. Bu konuda ilk iş olarak ulusun düşüncelerini dile getirecek ve ulusal mücadelenin örgütlenmesini ele

İnkılap Tarihi II. Balkan Savaşı'ndan sonra osmanlı Devleti'nin sınırları.

Balkan Savaşlarının Nedenleri ve Sonuçları

2

I. ve II. Balkan Savaşlarının nedenleri, sonuçları ile bu savaşlar sebebi ile yapılan antlaşmalar ve olaylar hakkında maddeler halinde bilgilerin yer aldığı yazımız. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) Nedenleri 1. Berlin Antlaşması (1878) Osmanlı Devleti’ni önemli ölçüde Balkanlar’dan uzaklaştırmıştı. Bununla birlikte Balkanlar’da paylaşım mücadelesi durmadı. Devletler, birbirlerinin aleyhine topraklarını genişletme çabalarına hız verdiler. 2. Sırbistan, Bulgaristan’a bırakılan

İnkılap Tarihi Birinci Dünya Savaşı Propaganda Haritaları

Birinci Dünya Savaşında Osmanlının Savaştığı Cepheler

0

Osmanlı İmparatorluğunun bir oldu bitti ile I. Dünya Savaşına katılması sonrası savaştığı cepheler ve bu cepheler hakkında maddeler halinde bilgiler. Birinci Dünya Savaşında Osmanlının Savaştığı Cepheler Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle savaş daha geniş bir alana yayıldı. Ayrıca Avrupa’daki cephelerin yükü hafifledi. Çünkü Osmanlı Devleti yeni cepheler açarak Antlaşma Devletleri güçlerinin önemli bir kısmını buralara çekti.

İnkılap Tarihi İzmir'İn İşgali

İzmir’in İşgali (Kısa Bilgi)

0

15 Mayıs 1919 tarihli İzmir’in işgali ile ilgili olarak kısaca bilgi veren sayfamız. İzmir’İn Yunanlılar tarafından hangi sebeple nasıl işgal edildi. İZMİR’İN İŞGALİ (15 Mayıs 1919) İtilaf Devletleri Paris Barış Konferansı’nda İzmir ve çevresini Yunanistan’a vermişti. Yunan hükümeti daha konferansın başında İzmir ve çevresinde Rum nüfusunun Türk nüfusundan daha fazla olduğunu iddia etmişti. Fakat bu

Bilgi Dünyası Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) Maddeleri Özellikleri Önemi

0

Sevr Antlaşması ne zaman ve kimler arasında imzalanmıştır? Sevr Antlaşması’nın önemi, maddeleri, özellikleri ve verilen tepkiler. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde yenen devletler, yenilen devletlere ağır koşullarda antlaşmalar imza ettirirken, Osmanlı Devleti ile ateşkes antlaşması imzalamakla yetinmişlerdi. Kesin barış antlaşmasını imzalamamalarının nedenleri: ► Diğer yenilen devletler, sadece bazı topraklarını kaybedip

İnkılap Tarihi Çanakkale Zaferi Resimleri

Çanakkale Zaferi İle İlgili Bilgi ve Çanakkale Zaferi Resimleri

1

Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. 18 Mart 1915 tarihinde elde etmiş olduğumuz Çanakkale Zaferinin deniz ve kara savaşları hakkında özet bilgiler. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devletini savaşa sokmak, İstanbul’u işgal etmek ve Rusya’ya yardım etmek amacıyla başlattıkları bir savaştır. Birliklerimiz hem asker sayısı hemde silah ve araç gereçlerle donanmıştı.

İnkılap Tarihi Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri, Saltanat Neden Kaldırıldı?

Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri, Saltanat Neden Kaldırıldı?

1

Saltanat neden kaldırılmıştır? Saltanatın kaldırılması nedenleri, sonuçları ve önemi hakkında bilgi. Saltanatın Kaldırılması; (1 Kasım 1922) Nedenleri: 1. İstanbul’daki Tevfik Paşa hükümetinin 17 Ekim’de Başkomutana gönderdiği yazıda; “Kazanılan zaferle artık İstanbul-Ankara ikiliği kalkmış, ulusal birlik sağlanmıştır. Anlaşma Devletleri ile yapılacak barış görüşmelerine her iki hükümette çağrılacaktır. Bu durumda ulusumuzun esenliği ile ilgili sorunlarımızı önceden aramızda

İnkılap Tarihi

İttihat ve Terakki Cemiyetinin Amacı

0

İttihat ve Terakki Cemiyeti ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? İttihat ve Terakki Cemiyetin özellikleri, amaçları. İttihat Ve Terakki Cemiyetinin Amacı İttihat Ve Terakki; 1908 Meşrutiyet İnkılâbı’nın meydana gelmesine yol açan siyasi bir cemiyettir. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’nin yenilmesi üzerine 1918’de imparatorlukla birlikte tarihe karışmıştır. Cemiyetin temeli 1893’te gizli olarak, «Terakki ve İttihat

İnkılap Tarihi İttihat ve Terakki

İttihat ve Terakki Cemiyeti Hakkında Bilgi

0

İttihat ve Terakki Cemiyeti hakkında bilgi. Nasıl kuruldu. Yönetimi nasıl ele geçirdiler. Ne düşündüler neler yaptılar. ittihat ve Terakki Cemiyeti neden kuruldu ve nasıl dağıldı İttihat ve Terakki Cemiyeti ilk kez 1889 tarihinde İstanbul’da Tıbbiye’de (Tıp Fakültesi) kurulmuştur. Bu cemiyetin kurucuları, sonraları memleketimizin büyük bir düşünürü olan Doktor Abdullah Cevdet Bey ile Doktor İshak Sükûti

İnkılap Tarihi Balkan Savaşı Haritası

Balkan Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0

Birinci ve İkinci Balkan Savaşları kimler arasında, ne zaman ve neden gerçekleşmiştir? Balkan Savaşlarının özeti ve sonuçları. >Balkan Savaşı; Osmanlı Devleti ile, ona karşı birleşen Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ devletleri arasındaki savaştır. Birinci Dünya Savaşı’nın öncüsü olmak ve dünya mukadderatına tesir etmek bakımından önemi büyük olmuş, Avrupa’da kuvvetler muvazenesini karıştırmıştır. Dört müttefik, Rusya’nın geniş

İnkılap Tarihi Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0

Trablusgarp savaşının nedenler, sonuçları ve sonrasında imzalanan Uşi Antlaşması hakkında maddeler halinde kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız. p style=”text-align: justify;”>İkinci Meşrutiyet devrinin ilk büyük olayı İtalya ya da Trablusgarp savaşıdır. İtalya, birliğini kurduktan sonra (1870) sömürgecilik yolunda yürümeye başlamıştı. Osmanlı ülkelerinden olan Tunus’ta gözü vardı. Fakat Fransızların 1881’de Tunus’u, İngilizlerin de 1882’de Mısır’ı almalarından sonra,

İnkılap Tarihi Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Önemi ve Maddeleri

0

Lozan Barış Antlaşması ne zaman kimler arasında gerçekleşmiştir, önemi nedir? Lozan Barış antlaşmasının maddeleri, hakkında bilgi. Lozan Barış Konferansı. Birinci Dönem: Mudanya Ateşkesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti barış için İsviçre’de Lozan şehrinde toplanacak olan konferansa çağrıldı. Türk delegeleri, bu sırada Hariciye Vekâletine (Dışişleri Bakanlığına) getirilen, İsmet Paşa’nın (İnönü) başkanlığında Lozan’a gittiler. Konferans 21

İnkılap Tarihi TBMM'nin Açıldıktan Sonraki İlk Çalışmaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması

0

İlk Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile ilgili maddeler halinde özet bilgilerin yer aldığı ve ilk meclisin nitelikleri hakkında bilgiler. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması (23 Nisan 1920): İstanbul’un İngilizler tarafından 16 Mart 1920 tarihinde işgalinden sonra, Mustafa Kemal, Türk milletinin, milli bir birlik kurarak kendisini kurtarabileceği inancını açığa vurmanın zamanı geldiğini anladı. Yapılacak işleri

İnkılap Tarihi Atatürk Masaüstü Duvar Kağıtları

Trablusgarp Savaşı Hakkında Bilgi

0

İtalya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş olan Trablusgarp savaşı sebepleri ve sonuçları hakkında bilgi. Trablusgarp Savaşı (1911-1912) Nedenleri: 1. İtalya’nın hammadde ve pazar arayışı 2. Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp topraklarını sa-vunamayacak durumda olması 3. Trablusgarp’ın İtalya’ya yakınlığı Bölgeyle karadan irtibatı kopmuş olan Osmanlı Devleti bölgeye gönüllü subayları gizlice göndererek halkı direnişe geçirmeye çalışmıştır. Aralarında Mustafa Kemal,

İnkılap Tarihi Anzavur Ahmed

Anzavur Ayaklanması Hakkında Bilgi

0

Kurtuluş Savaşımızda ki ayaklanmaların en ünlüsü olan Anzavur Ayaklanmaları hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Anzavur Ayaklanması özeti. Anzavur Ayaklanması Hakkında Bilgi ANZAVUR AYAKLANMALARI, Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayı Milliye’ye karşı Anzavur Ahmet’in çıkarttığı ayaklanmalar. Anadolu’da Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde oluşmaya başlayan Kurtuluş Savaşı hareketini ve ulusal güçleri yok etmek için İstanbul’da padişahın ve Damat Ferit Paşa

İnkılap Tarihi 23 Nisan 1920'de Ne Oldu?

23 Nisan’da Ne Oldu? Neyi Kutluyoruz?

0

23 Nisan’da neler olmuştur? Neden 23 Nisan’ı kutluyoruz, önemi nedir? 23 Nisan 1920’de gerçekleşen olaylara sebebiyet veren gelişmeler nelerdir? 23 Nisan’da Ne Oldu Aslında bu soruyu şu şekilde sormak daha mantıklı : “23 Nisan 1920’de olan olaylara neler sebep oldu? Olaylar nasıl gelişti?” Bildiğiniz gibi İstanbul tam olarak 16 Mart 1920 tarihinde işgal edildi. İstanbul’un

İnkılap Tarihi 23 Nisan

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması (23 Nisan 1920)

0

Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman ve nasıl açılmıştır? Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, alınan kararlar ve önemi hakkında bilgi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması (23 Nisan 1920) İstanbul’un işgaliyle Ankara ve Mustafa Kemal ülkede söz sahibi tek yetkili olarak kalmıştı. Mustafa Kemal ilk iş olarak Ankara’da bir meclisin toplanmasını düşündü. İstanbul’un işgali, Mebuslar Meclisi’nin

İnkılap Tarihi Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi

1

Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişi hakkında bilgi. Ankara neden başkent olmuştur ve Atatürk neden Ankara’ya gelmiştir. Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi 1915 yılında Çanakkale Boğazı Fransız ve İngiliz donanmasınca zorlanınca devlet merkezinin Eskişehir, Kütahya veya Konya’ya nakli ele alınmış fakat gerçekleşememiştir. İstanbul, 1920’de Batılı devletler tarafından işgal edilince Sivas’ta toplanan kongrede Sivas’tan ayrılınmaması ileri sürülmüştür. Daha

İnkılap Tarihi Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi

Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelişi (27 Aralık 1919)

0

Atatürk ve dava arkadaşlarının 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gelme sebepleri ve Milli Mücadele’de Ankara’nın merkez seçilmesi sebepleri Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelişi (27 Aralık 1919) Milli Mücadele yolunda ulu önder Mustafa kemal Atatürk arkadaşları ile birlikte bu mücadelenin merkezi yerininneresi olacağına dair bir arayışa girmişlerdi. Ankara fikri Mustafa Kemal daha henüz İstanbul’dan ayrılmadan önce aklındaydı.

İnkılap Tarihi Çanakkale Şehitler Abidesi

Çanakkale Savaşı Şehitlikleri ve Anıtları

0

Çanakkale’de bulunan Türk Şehitlikleri ve Anıtları, Çanakkale Yabancı mezarlıklar ve anıtlar, Çanakkale’de bulunan müzeler. TÜRK ŞEHİTLİK VE ANITLARI 18 Mart 1915 Yazısı 57. Alay Şehitliği ve Anıtı Akbaş Şehitliği ve Mezarı Alçıtepe Garnizon Anıtı Alman Hemşire Erika’nın Mezarı Anafartalar Köy Mezarı Şehitlikleri Asteğmen Halit Efendi Mezarı Atatürk Anıtı Barbaros Deniz Şehitleri Anıtı Binbaşı Çırpanlı Ali

İnkılap Tarihi İnönü Savaşları

İnönü Savaşları

0

Birinci ve İkinci İnönü savaşları hakkında bilgi ve İnönü savaşlarının sonuçları. İnönü Savaşları ne zaman ve nerede olmuş sonuçları ne olmuştur? Kurtuluş Savaşı içinde İsmet İnönü’nün komutanlığında Eskişehir yakınlarındaki İnönü’de Yunanlılara karşı kazanılan iki savaş. Birinci İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921): Batı Cephesi’ndeki Türk Ordusu’nun ilk önemli sınavıdır. Yunanlılar, 6 Ocak sabahı üstün kuvvetlerle İnönü

İnkılap Tarihi Mustafa Kemal Çanakkale Savaşında

Çanakkale Savaşında Kadınların Rolü ve Önemi

0

Türk tarihinin en önemli zaferlerinden ve savaşlarından birisi olan Çanakkale Savaşında Türk kadınlarının rolü ve önemi ile ilgili yazımız. Yiğit Türk kadınları tarih boyunca her daim Türk erkeği ile birlikte olmuş ve verebileceği en büyük desteği veregelmiştir. Çanakkale Savaşında da Türk kadınlarının yadsınamayacak rolleri bulunmaktadır. Çanakkale Savaşında Türk kadını bilinenlerin aksine sadece cephe gerisinde bulunmamaış

İnkılap Tarihi Çanakkale Zaferi

Çanakkale Zaferi ile İlgili Bilgi

26

Çanakkale Zaferi 18 Mart anlam ve önemi, ile ilgili bilgi, hakkında yazı. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü hakkında yazı. ÇANAKKALE ZAFERİ (18 MART) Çanakkale Zaferi Türk tarihinin kaderini değiştiren bir kahramanlık destanıdır. Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin amacı Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’u ele geçirmekti. Böylece ortakları olan Rusya’ya askeri yardım kolaylıkla gönderilebilecekti. Aynı zamanda

İnkılap Tarihi Çanakkale Şehitler Anıtı

Çanakkale Zaferi İle İlgili Yazı – Çanakkale Savaşı ve Zaferi Hakkında

1

Çanakkale Zaferi ne zaman kutlanır, neden önemlidir? Çanakkale Savaşı’nın önemi, Çanakka Zaferi, Savaşı hakkında yazı örneği. ÇANAKKALE ZAFERİ “18 Mart” I. Dünya Savaşı (1914-1918) insanlığın felâketini hazırladı. İngilizler, Fransızlar İtilâf Devletleri; Almanlar, Bulgaristan İttifak Devletleri adını aldı. Tank, top, tüfek, zırhlı gemilerle yapılan bu savaşta birçok cephede kanlı çarpışmalar oldu. Osmanlı Devleti Almanların yanında savaşa

İnkılap Tarihi Çanakkale Savaşı esnasında Mustafa Kemal

Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi

0

Birinci Dünya Savaşı Çanakkale cephesi komutanı, Çanakkale cephesinin amaçları, önemi, sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi Çanakkale Cephesi’nin Açılma Nedenleri ✓ Anlaşma Devletleri’nin İstanbul’u ve Boğazları ele geçirerek Osmanlı Devleti’ni savaş dışında bırakmak istemeleri ✓ Anlaşma Devletleri’nin Rusya’ya yardım ulaştırarak savaşa devam etmesini sağlamak istemeleri ✓ Anlaşma Devletleri’nin Balkanlardaki tarafsız devletleri kendi

İnkılap Tarihi Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Cephesinde

Çanakkale Savaşı Nedenleri ve Sonuçları – Savaşın Detayları

0

Çanakkale Savaşı ne zaman, kimler arasında ve neden gerçekleşmiştir? Çanakkale Savaşının detayları ve sonuçları hakkında bilgi. Çanakkale Savaşı; Bu savaşlar 1914 kasımında başladı, 1915 ocak ayına kadar sürdü. Savaşın sebebi şuydu: İtilâf Devletleri (İngiltere, Fransa, Rusya), İttifak Devletleri (Almanya, Avusturya) safında savaşlara katılan Osmanlı İmparatorluğunu, İstanbul’u almak suretiyle, savaş dışı etmek istediler. Bundan daha önem

İnkılap Tarihi Atatürk ve Laiklik

Laikliği Doğuran Nedenler

0

Laikliği doğuran nedenler nelerdir? Laik devlet nedir ve neden gerekli olmuştur? Laikliğin nedenleri hakkında bilgi. Laikliği Doğuran Nedenler Fransızcadan dilimize geçmiş olan laiklik Yunanca ‘Laikos’ sözcüğünden türemiştir. Terim olarak ise, din ve devlet işlerinin birbirlerinde ayrı olarak yürütülmesidir. Laiklik Avrupa’da Hristiyan din adamlarının oluşturduğu ve hayatın her alanına uyguladığı aşırı baskının ve şiddetin kurumsal egemenliğine

İnkılap Tarihi

1. Dünya Savaşı Sonrası Barışı Korumak İçin Yapılan Faaliyetler

0

1. Dünya Savaşı Sonrası Barışı Korumak İçin Yapılan Faaliyetler nelerdir? Barışı koruma çabaları açıklaması, hakkında bilgi. 1. Dünya Savaşı Sonrası Barışı Korumak İçin Yapılan Faaliyetler Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) Wilson Prensipleri çerçevesinde dünya barışını sağlamak amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler örgütünün temeli sayılabilecek bir organizasyondur. Paris Barış Konferansı’nın 25 Ocak 1919’da yapılan toplantısında; uluslararası

İnkılap Tarihi Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Büyük Taaruz Önemi ve Sonuçları

0

Büyük Taaruz Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın nedeni, gelişimi, önemi ve sonuçları nelerdir? Büyük Taaruz hakkında bilgi. BÜYÜK TAARUZ VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN SAVAŞI Sakarya Savaşı’nda ağır bir yenilgi alan Yunan ordusu, elinde kalan toprakları yeni bir savaşta kaybetmemek için savunma önlemleri almaya başlamıştır. Yunan savunma hatlarını gören ingiliz subayları Türklerin bu hatları geçemeyeceğini ve Türklerin saldırı savaşı

İnkılap Tarihi

Sakarya Meydan Savaşı’nın Önemi

0

Sakarya Savaşı’nın nedenleri, önemi ve sonuçları nelerdir? Maddeler halinde önemi ve sonrasındaki gelişmeler hakkında bilgi. SAKARYA MEYDAN SAVAŞI Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin ilanından sonra Türk milleti üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiş, fakat yardımlar tam anlamıyla cepheye henüz ulaşmamıştı. İngilizlerden yardım alan Yunanlıların askeri üstünlükleri açıkça görülmekteydi. Yunan ordusuna destek vermek amacıyla Yunan Kralı Konstantin cepheye

İnkılap Tarihi

Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

0

Cumhuriyetin ilanı sonrası eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikler ve değişikliklere genel bir bakış. Yeni Alfabe, TTK, TDK, tekke ve zaviyelerin kapanması gibi… EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİLEŞME • Osmanlı Devleti’nde temel eğitim kurumları medreselerdi. Medreselerde eğitim birkaç dalda ve dinsel açıdan yapılıyordu. Müslümanlar için ayrıca ilkokul düzeyinde mahalle mektepleri bulunuyordu. Çevre halkının katkılarıyla açılan bu okullarda

İnkılap Tarihi

Cumhuriyet Dönemi Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler

0

Cumhuriyetin ilanı sonrası hukuk alanında yapılan yenilikler ve değişikliklere genel bir balkış. Medeni Kanunun kabulü ve sonuçları hakkında maddeler halinde bilgiler. DEVLET DÜZENİ VE HUKUK İnsanlar, toplumsal hayatının gereği olarak başka insanlarla ve devletle çeşitli ilişkiler içindedirler. Bu ilişkileri düzenleyen temel kurum hukuktur. Hukuk kurallarını koymak ve bu kuralların işlerliğini sağlamak ise devletin en önemli

İnkılap Tarihi Şey Sait İsyanı

Gerici Bir Ayaklanma Olan Şeyh Sait İsyanının Nedenler Nelerdir?

0

Cumhuriyet tarihimizin kara bir sayfası olan, vatan haini ve sözde din adamı olan Şeyh Sait’in çıkardığı Şeyh Sait Ayaklanmasının sebeplerinin kısaca aktarıldığı yazımız. ŞEYH SAİT AYAKLANMASI (13 Şubat 1925) Nedenleri a. İsyanın oluşmasında Vahdettin ve adamlarının önemli etkisi vardır. b. Şeyh Sait ayaklanmasında İngilizlerin rolü olmuştur. Lozan’da çözüme kavuşturulamayan Musul sorunu tam bu sıralarda İngilizler