Kategori İsmi: Tarih

İnkılap Tarihi

Cumhuriyet Dönemi Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler

0

Cumhuriyetin ilanı sonrası hukuk alanında yapılan yenilikler ve değişikliklere genel bir balkış. Medeni Kanunun kabulü ve sonuçları hakkında maddeler halinde bilgiler. DEVLET DÜZENİ VE HUKUK İnsanlar, toplumsal hayatının gereği olarak başka insanlarla ve devletle çeşitli ilişkiler içindedirler. Bu ilişkileri düzenleyen temel kurum hukuktur. Hukuk kurallarını koymak ve bu kuralların işlerliğini sağlamak ise devletin en önemli

İnkılap Tarihi Şey Sait İsyanı

Gerici Bir Ayaklanma Olan Şeyh Sait İsyanının Nedenler Nelerdir?

0

Cumhuriyet tarihimizin kara bir sayfası olan, vatan haini ve sözde din adamı olan Şeyh Sait’in çıkardığı Şeyh Sait Ayaklanmasının sebeplerinin kısaca aktarıldığı yazımız. ŞEYH SAİT AYAKLANMASI (13 Şubat 1925) Nedenleri a. İsyanın oluşmasında Vahdettin ve adamlarının önemli etkisi vardır. b. Şeyh Sait ayaklanmasında İngilizlerin rolü olmuştur. Lozan’da çözüme kavuşturulamayan Musul sorunu tam bu sıralarda İngilizler

Tarih

Antik Çin Tarihi

0

Çin’in bilinen antik tarihi ile ilgili bilgiler. Antik Çin tarihi hakkında bilgi. Çok eski bir tarihe sahip olan Çin’in hanedanlar öncesi karanlıktır. Çin uzun tarihi boyunca birçok hanedan tarafından yönetilmiştir. Bu hanedanlar şöyle sıralanır: Hya (Hsia) ve Şahg (Yin Hanedanı (İÖ 1994-1553/1523-1028). Hya Hanedanı’na ilişkin bilgiler, imparator adlarından öteye geçmez. Çin tarihinde yazılı belgeler ilk

Tarih Akçe

Akçe Nedir?

0

Akçe nedir? İlk akçeyi kim nerede basmıştır. Akçenin değeri ve kullanımdan kaldırılması ile ilgili bilgi.…

Tarih

Roma İmparatorluğunda Hukuk Hakkında Kısa ve Özet Bilgiler

0

Roma İmparatorluğunda hukuk hakkında bilgi. Roma hukuku nedir? özellikleri nelerdir? Önde gelen temsilcileri. Kısa ve özet bilgiler. Roma, eşsiz devlet örgütünü bir bakıma yine eşsiz olan hukukuna da borçludur. Roma’nın küçük bir kent devletinden büyük bir imparatorluk haline gelişinde, düzenli devlet örgütünün yanı sıra sistemli hukukunun da büyük etkisi vardı. Roma Kenti’nin kuruluşundan, 12 Levha

Bilgi Dünyası Türk İslam Devletleri

Türk İslam Devletlerinde Devlet Yönetimi

0

Türk İslam devletlerinde devlet yönetimi, teşkilatı nasıldı? Türk İslam devletlerinde devlet anlayışının özellikleri hakkında bilgi. Türk İslam Devletlerinde Devlet Yönetimi • Tolunoğulları ve İhşidilerde merkez ve taşra yönetimi, büyük ölçüde Abbasilerdeki gibiydi. Ancak Tolunoğullarında vezirlik müessesesi yoktu. Hacip denilen görevli, devlet memurları ve halkın hükümdarla görüşmesini sağlardı. Ayrıca, hükümdara en yakın kişi olduğundan yönetimde söz

Tarih Hattı Hümayun

Hatt-ı Hümayun Nedir? Nasıl Yazılır, Özellikleri ve Tarihçesi

0

Hatt-ı Hümayun nedir? Hatt-ı Hümayunu kim yazar, nasıl yazılır, özellikleri nelerdir, tarihçesi ve hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Hatt-ı Hümayun; Osmanlı hükümdarlarının pek önemli işler için kendi el yazılarıyla verdikleri emirlere “hatt-ı hümayun” (padişah yazısı) denirdi. Padişahlar, tasdiklerine sunulan işlere dair sadrazam tezkeresinin altına da elyazısıyla “olsun”, “kanun üzere verile”, “münasiptir” gibi kısaca tasdik kayıtlarını

Tarih

1833 Hünkar İskelesi Antlaşması Hakkında Bilgi

0

1833 Hünkar İskelesi Antlaşması nedenleri, maddeleri ve sonuçları nelerdir? 1833 Hünkar Antlaşması hakkında bilgi. 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması; Osmanlı Devleti Mısır isyanının bastırılmasına rağmen, yeni bir saldırı ihtimaline karşı Rusya ile 1833’te Hünkar İskelesi Antlaşması nı imzaladı. Bu antlaşmanın bazı maddeleri şunlardır: ✓ Osmanlı Devleti bir saldırıya uğrarsa Rusya yardımcı kuvvet gönderecek, bu ordunun masrafları

Tarih Hünkar İskelesi Antlaşması

Hünkar İskelesi Antlaşması Sonuçları

0

Hünkar İskelesi Antlaşması kimler arasında imzalandı ve ne gibi sonuçları olmuştur, maddeleri ve önemi hakkında bilgi. Hünkar İskelesi Antlaşması Hünkar İskelesi Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, İstanbul’da imzalanan savunma antlaşmasıdır (8 Temmuz 1833). Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti ilk kez bir başka devletin korumasını kabullenmiştir. Mısır’da ayaklanan Kavalalı Mehmed Ali Paşa’ya karşı Avusturya, İngiltere ve

İnkılap Tarihi Mondros Ateşkes Antlaşması

Mondros Ateşkes Antlaşması Ne Zaman, Nerede ve Kimler Arasında İmzalanmıştır?

0

Mondros Ateşkes Antlaşması hangi tarihte, neden, kimler arasında imzalanmıştır? Mondros Ateşkes Antlaşması özeti ve önemi hakkında bilgi. MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 Ekim 1918) Birinci Dünya Savaşı’nda müttefiklerimizle beraber yenilmemiz üzerine İtilaf Devletleriyle Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan antlaşmadır. Bu mütareke Osmanlı Devletini tarih sayfalarından hukuken ve fiilen silmiştir. 1918 Ağustosunda Müttefik Devletler artık yenileceklerini anlamışlardı. Bunun

Tarih Cava Adası

Cava Adası Tarihi

0

Endonezya’nın merkezi konumunda yer alan Cava Adasının tarihi hakkında bilgi. İç Cava’da daha çok Cava…

Tarih

Canoğulları Hakkında Bilgi

0

Buhara Hanlığını idare eden sülalelerden birisi olan Canoğulları hakkında bilgi. Canoğulları, Buhara Hanlığı’n da, 1599-1753…

Tarih 1595 yılına ait Danimarka Norveç haritası

Norveç Tarihçesi

0

İskandinavya’nın en güzel ve en gelişmiş ülkelerinden biri olan Norveç tarihi ile ilgili bilgiler 890’da…

İnkılap Tarihi Erzurum Kongresi

Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)

0

Erzurum Kongresi ne zaman, ne amaçla toplanmıştır? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar, önemi, hakkında bilgi. Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919) Mondros Ateşkes Antlaşmasının bir maddesine göre, Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklıklar çıktığı takdirde bu yerler işgal edilebilecekti. Bu maddede asıl amaç, Doğu Anadolu’da Ermenilere yurt sağlamaktı. Doğu illerinin haklarının savunulması gerekiyordu. Doğu Anadolu

Tarih Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet’in Uzun Hasan’a Mektubu

0

Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet’n Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’a yazdığı mektup Fatih Sultan Mehmet bir sefere çıkmadan evvel büyük bir gizlilik prensibi uygular ve nereye sefere çıkacağını kati suret ile belli etmez ve açıklamazdı. Ancak sürekli olarak uyguladığı bu gizlilik prensibinden sadece Uzun Hasan için vazgeçmiş ve bir mektup ile Uzun Hasan‘ın üzerine yürüyeceğini ilan

Tarih

Roma İmparatorluğu Cumhuriyet Dönemi Hakkında Bilgi

0

Roma İmparatorluğunun Cumhuriyet dönemi olarak adlandırılan dönemi hakkında tarihsel bilgiler. Roma İmaparatorluğu Kuruluş ve Krallık Dönemi Hakkında Bilgi için buraya tıklayınız. Tarquinius Superbus’a karşı ayaklananların başında bulunan Liunius Brutus ve L. Tarquinius Collantinus consul (konsül) olarak yönetimin başına geçtiler. Roma’ya dönmek isteyen Kral Tarquinius ile savaşlar yapıldı. Etrüsklere karşı yapılan savaşta Brutus öldü, yerine M.

Tarih

Nizip Savaşı Hakkında Bilgi

0

Nizip savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Nizip savaşı nedenleri, sonuçları hakkında bilgi. Nizip Savaşı; Osmanlı İmparatorluğu ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında Nizip’te yapılan savaştır (29 Haziran 1839). İlk anlaşmazlık Mısır’ın Osmanlı Devleti’ne yılda ödediği 32 bin keselik vergiden çıktı. 22 Mayıs 1834’te Lübnan’da Mehmet Ali Paşa‘ya karşı patlak veren ayaklanmayı

Tarih Vandallar Göç Haritası

Vandallar Kimdir? Vandalların Yaşadıkları Bölgeler ve Tarihçeleri

0

Vandallar hakkında kısa bilgi. Vandallar kimdir? Nerelerde yaşamışlar ve nereler hakim olmuşlardır? Devlet kurmuşlar mıdır? Tarihçeleri. Vandallar Doğu Germenlerin bir koludur. Önceleri Silezya ve Batı Polonya’da oturan Hasdinglerin baskısıyla yerlerinden oynayan Alanlar, bu kez Vandalları da yerlerinden oynattılar. İS 171’den sonra Karpat Dağları’nın doğu yamaçlarına ve Theniss kıyılarına yerleştiler. 400’de buradan ayrılarak Süevler ve Alemanlarla

Tarih

Zülüflü Baltacı Ocağı Hakkında Bilgi

0

Zülüflü Baltacı Ocağı ne zaman ve nerede kurulmuştur? Baltacılar ve baltacı ocağı ile ilgili bilgi. Baltacılar; Osmanlı sarayının “bîrûn” denilen dış hizmet ocaklarından biri, “teberdar” adı da verilirdi. II. Murat döneminde kuruldu. Fatih Sultan Mehmet döneminde Topkapı Sarayı yapılınca buranın hizmetine verilenlere “zülüflü baltacı”; Eski Saray’da çalışanlar ise “Teberdaran-ı Saray-ı Atik” denildi. Edirne Sarayı, Galata

Tarih

Preveze Deniz Zaferinin Türk Tarihindeki Önemi

0

Preveze Deniz Zaferi ne zaman ve kimlere karşı kazanıldı? Preveze Deniz Zaferinin önemi ve hakkında bilgi. Preveze Deniz Zaferi; Türk tarihinin en büyük deniz zaferidir; dünya tarihinin de en büyük deniz savaşlarından biridir. 28 eylül 1538’de Yunan (İyonya) Denizi’nde, Preveze açıklarında oldu. Vaktiyle M. Ö. 31 yılında Oktavianus (Augustus)un Antonius‘la Kleopatra’nın donanmasını yendiği yer de

Yakın Tarih Auschwitz

Auschwitz Nerededir? Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı Resimleri

0

Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı hakkında kısa bilgi ile 2. Dünya Savaşının utanç yıllarına ait Auschwitz-Birkenau resimlerinden oluşan foto galeri. Polonya’nın güneyinde, Krakow Yönetim Birimi’nde kent. Vistül ve Sola ırmaklarının kesiştikleri noktada yer almaktadır. Krakov’un 53 km batısındadır. İkinci Dünya Savaşı‘nda Naziler tarafından Auschwitz yakınlarında yaklaşık 40 km2‘lık alan üzerinde kurulan Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı’nda 14 Temmuz 1940-27

Tarih

Hattuşaş (Boğazköy) Tarihçesi

0

Hattuşaş (Boğazköy) nerededir? Hattuşaş’ın tarihçesi, tarihi eserleri, Boğazköy surlar, Büyükkale, Tapınaklar, tarihsel yerler. BOĞAZKÖY; Hititçe HATTUŞAŞ. Hitit Devleti’nin başkenti. Çorum İli’ nin Boğazkale İlçesi’nde Kızılırmak’ın oluşturduğu yayın içinde, aynı ırmağa dökülen Budaközü Çayı’nın kenarında yer alır. Kent kuzeyden güneye doğru yükselir. Kuzey kesime Yukarı Kent adı verilir. Kentin etrafı surlarla çevrilir. Çekirdeğini Büyükkale oluşturur. Büyükkale’nin

Tarih Babil Kulesi

Babil Kulesi Efsanesi Nedir? Hikayesi ve Babil Kulesi Hakkında Bilgi

0

Babil Kulesi efsanesi nedir? Babil Kulesi gerçek midir? Babil ve Babil Kulesi nerededir? Babil Kulesi’nin hikayesi, özellikleri. Babil Kulesi Efsanesi  Babil Kulesi; Tevrat’a göre Nuh’ un soyundan gelenler tarafından Babil Kenti’nde inşa edilen yapıdır. Tekvin’de anlatıldığına göre, Tufan’dan sonra Nuh’un soyundan gelenler batıya doğru yol aldılar ve Sinar düzlüğüne yerleştiler. Orada bir ad altında toplanmak

İnkılap Tarihi Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi ve Ankara İle İlgili Şiirler

2

27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişi ile ilgili yazı ve Ankara hakkında Şiirler, Ankara şiirleri. Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Ardından yapılan Erzurum ve Sivas Kongreleri ile de düşmanı yurdumuzdan çıkarmak için yeni bir hükümet oluşturulması kararı alındı. Yurdun tamamını temsil eden bir “Heyet-i Temsiliye” seçildi ve başkanlığına Atatürk getirildi.Amasya’da yapılan

Tarih

Badihava nedir?

0

Badihava nedir? Badihava ne demek? Badihava ile ilgili olarak kısa ansiklopedik bilgilerin yer aldığı sayfamız. Badihava, Osmanlı Devleti’nde, Tanzimat’tan önce topraksız köylüden alınan kazanç vergisi. Sözcük olarak, karşılığı olmaksızın ödenen para anlamına gelir. Türkçedeki “bedava” sözcüğü badihavanın bozulmuş biçimidir. Badihava, tekâlif-i örfiye türünden bir vergiydi. Ekip biçecek toprağı bulunmayanlar, başkasının toprağında çalışanlar, dirlik sahiplerine kapılanarak

Tarih

Sezar İle Brütüs’ün Hikayesi

2

Sezar (Julius Caesar) nasıl ve kim tarafından öldürülmüştür? Sezar’ın arkadaşı Brütüs tarafından bıçaklanması ve hikayesi. Sezar’ın hayatı Caesar kazandığı yetkileri iyiye kullanarak devlet bakımından çok faydalı ıslahat yapmış, İtalya şehirlerinin hukuki durumunu bir düzene bağlamış, eyaletlerin idaresini düzeltmiştir. Bu arada borçlara ait kanunları hafifletmiş, eyalet halkına vatandaşlık ve senatör olabilme yetkilerini tanımış, fakir olanların Kartaca’da

Tarih

Gaius Julius Caesar (Sezar) Kimdir?

3

Gaius Julius Caesar Sezar hayatı, biyografisi, Romalı devlet adamı Sezar’ın başarıları, tarihteki önemi, Sezar hakkında bilgi. Gaius Julius Caesar (Sezar) [Mö. 108-44] Tarihteki önemi ve yeri büyük olan Romalı bir komutan ve devlet adamıdır. Asil bir aileden gelen Gaius Julius’un oğludur. Annesi Aurelia, asil olmayan bir ailedendi. Caesar, politik davranışlarında çoğunlukla halk tarafını tutmuş, Rmalı

İnkılap Tarihi Gelibolu Yarımadası Haritası

Gelibolu Yarımadası’nın Çanakkale Savaşındaki Önemi Nedir?

0

Çanakkale Savaşı, Gelibolu Yarımadası neden önemli olmuştur? Gelibolu Yarımadasının stratejik ve savaştaki önemi nedir? Gelibolu Yarımadası’nın Önemi Yüzyıllar boyu Türk Boğazları, açık denizlere inmek, sıcak iklimlere kavuşmak politikası güden güçlerle, Ortadoğu, Akdeniz ve Hint Okyanusunda egemenlik kurmak isteyen güçlerin uyguladıkları emperyalist politikalar sonucu, jeopolitik açıdan stratejik bir önem arzetmiştir. Çanakkale boğazına hakim olmanın en önemli

Tarih Hünkar Kalfası

Hünkar Kalfası Ne Demek? Osmanlıda Hünkar Kalfası Ne Yapardı?

0

Hünkar kalfası nedir? Osmanlı sarayındaki bir rütbe olan hünkar kalfası tabiri Muhteşem Yüzyıl dizisi sayesinde merak edilir oldu. İşte Hünkar kalfası hakkındaki elimizdeki bilgiler. Hünkar Kalfası nedir? Hünkar Kalfası Osmanlı döneminde saray içerisinde yani harem içerisinde yer alan bir rütbedir. Hünkar kalfalığının bir diğer adıda Başhaznedar Usta olan Hünkar Kalfası haremde yaşayan bütün kalfalara, cariyelere

Yakın Tarih İlk Araba

Tarihteki İlk Otomobil Üretimi Nasıl Başladı? Tarihçesi

0

Petrolle çalışan otomobillerin üretimi, tarihçesi, Tarihte üretilen ilk otomobiller, otomobilin tarihçesi, ilk araba ne zaman üretildi? Petrolle çalışan otomobillerin üretimi, 1888 yılında Almanya’da Rheinische Gasmotorenfabrik Kart Benz tarafından Mannheim’da başladı. Gerçi Benz, ilk kullanılabilir modelini üç yıl önce üretmişti ama, kayıtlara geçen ilk satış Parisli Emeli Rogers’a yapıldı ve fatura tarihi 16 Mart 1888 idi.

Yakın Tarih NKFU

Türkiye’de Kurulan İlk Haber Ajansları

2

Türkiye’de ilk haber ajansı ne zaman ve nasıl kurulmuştur? Anadolu Ajans ne zaman kuruldu, tarihçesi. İlk özel haber ajansını kim kurdu? Türkiye’de ilk haber ajansçılığı denemesi, 1911 yılında başladı. Yabancıların “Osmanlı Telgraf Ajansı” adıyla kurdukları ilk ajans, Türk basınına hiçbir yarar sağlamadı. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan “Milli Ajans”m da, ulusal hiçbir yeterliliği yoktu. İlk Türk

Tarih Hürrem Sultan

Hürrem Sultan Nasıl Nikahlandı?

0

Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan nasıl evlenmişlerdir? Hürrem Sultan Kanuniye nikahı nasıl kabul ettirmiştir? Hürrem Sultan nasıl evlenmiştir? Kanuni Sultan Süleyman’ın eşleri. Padişahların cariyelere nikah kıyma mecburiyeti olmadığı bir yana, bu hususta adeta gizli bir yasak da vardı. Hürrem Kanuni’ye yasağı deldirdi. Şimdiye kadar nikahlı olanlar dahil hiçbir kadın padişah üzerinde snsuz nüfus sahibi

Yakın Tarih TBMM

T.B.M.M Başkanları Listesi

0

TBMM Başkanları Listesi. Türkiye Büyük Millet Meclisine kurulumundan bu yana başkanlık yapanların listesi ve görev tarihleri. İsim – Görev başlangıcı – Görev sonu – Parti Büyük Millet Meclisi 1 Mustafa Kemal Atatürk 24 Nisan 1920 29 Ekim 1923 Cumhuriyet Halk Partisi 2 Ali Fethi Okyar 1 Kasım 1923 22 Kasım 1924 Cumhuriyet Halk Partisi 3

İnkılap Tarihi 1921 Ankara Antlaşması

1921 Ankara Antlaşması Hakkında Bilgi ve Sonuçları

0

20 Ekim 1921 tarihinde Fransa ile imzalanmış olan Ankara Antlaşması hakkında bilgi. Ankara Antlaşması sebepleri ve sonuçları ile ilgili bilgi 1921 Ankara Antlaşması Ankara Antlaşması ve ya Ankara İtilafnamesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümeti ile Fransa arasında 20 Ekim 1921’de Ankara’da imzalanan antlaşmadır. Fransa ile TBMM Hükümeti arasında barışa yönelik ilk adım 23 Şubat

Tarih Ütünün Tarihçesi

Ütünün Tarihçesi – Elektrikli ütünün icadı

44

Ütünün tarihçesi, eski ütülerin resimleri, ütünün icat edilmesi hakkında bilgi. Elektrikli ütü nasıl icat edildi, kim etti? Ütünün Tarihçesi Ütünün icadı 17.yüzyıl başlarına kadar dayanmaktadır. İlk başlarda giysileri düzleştirmek için ısıtılmış ağır taşlar kullanılırken daha sonra saplı düz demir plakalar ateşte ısıtılmaya başlandı. Bu yöntemle ısının uzun süre korunamaması yüzünden demir plakaları oyarak içlerini kömür

1 14 15 16