Browsing: Tarih

Tarih

Roma İmparatorluğu Cumhuriyet Dönemi Hakkında Bilgi

0

Roma İmparatorluğunun Cumhuriyet dönemi olarak adlandırılan dönemi hakkında tarihsel bilgiler. Roma İmaparatorluğu Kuruluş ve Krallık Dönemi Hakkında Bilgi için buraya tıklayınız. Tarquinius Superbus’a karşı ayaklananların başında bulunan Liunius Brutus ve L. Tarquinius Collantinus consul (konsül) olarak yönetimin başına geçtiler. Roma’ya dönmek isteyen Kral Tarquinius ile savaşlar yapıldı. Etrüsklere karşı yapılan savaşta Brutus öldü, yerine M.

Tarih ankara savaşı

Sırpsındığı Savaşı Hakkında Bilgi

0

Sırpsındığı Savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Sırpsındığı Savaşı’nın tarihi, önemi hakkında bilgi. Sırpsındığı Savaşı; Osmanlı Ordusu ile Macar, Sırp, Bulgar, Eflak ve Bosna kuvvetlerinden oluşan Haçlı Ordusu arasında Edirne yakınlarındaki Sırpsındığı mevkiinde yapılan savaştır (1363). Osmanlıların Balkanlar’daki ilerleyişini Hristiyanlık için tehlikeli gören Papa V. Urbanus, başta Macar Kralı Layoş olmak üzere, Sırpları, Bulgarları, Eflaklıları

Tarih Bingöl Dağı

Bingöl Tarihçesi ve Bingöl İlinin Tarihi Yerleri Nelerdir?

0

Bingöl ilinin tarihi, tarihçesi. Bingöl ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. Bingöl Tarihi; M.Ö 14. yüzyıl ortalarında Asur egemenliğinde yaşayan kent, sonra Urartu Krallığı’na bağlandı. Kısa süreli Kimmer istilasını, Asur ve Med işgalleri izledi. İÖ 546’da Pers egemenliğine geçti. Büyük İskender, Pers İmparatorluğu’nu yenilgiye uğratınca, Bingöl yöresi İskender İmparatorluğu’na bağlandı (İÖ 333). İskender’in

Tarih

Çınar Vakası (Vaka i Vakvakiye) Nedir?

0

Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiye) Nedir? Çınar Vakası ne zaman gerçekleşti, tarihi, önemi hakkında bilgi. Çınar Vakası; IV. Mehmet‘in saltanatı sırasında İstanbul’da çıkan ayaklanmadır. 19. Ağustos 1656’da sadrazam olan Süleyman Paşa, sürüp giden para darlığını gideremedi ve askerin aylığını, ayarı bozuk akçeyle verince askerler, alışverişlerini bu parayla yapmak istediklerinde esnafla aralarında anlaşmazlık ve kavgalar çıktı. Bu

İnkılap Tarihi

İzmir İktisat Kongresi Maddeleri

0

İzmir İktisat Kongresi ne zaman ve ne amaçla toplanmıştır;? İzmir İktisat kongresinin maddeleri, hakkında bilgi. İzmir İktisat Kongresi; (18 Şubat 1923). Lozan Konferansında Türk delegeleri, kazanılan askeri başarıyı, siyasal başarıya dönüştürme mücadelesi verirken, İzmir’de ekonomik alanda nasıl bir savaş verileceği belirlenmeye çalışılıyordu. Ekonomik kalkınma için ortak amaçlar belirlemek ve bu amaçları gerçekleştirecek yöntemleri araştırmak ve saptamak amacıyla

Tarih Vandallar Göç Haritası

Vandallar Kimdir? Vandalların Yaşadıkları Bölgeler ve Tarihçeleri

0

Vandallar hakkında kısa bilgi. Vandallar kimdir? Nerelerde yaşamışlar ve nereler hakim olmuşlardır? Devlet kurmuşlar mıdır? Tarihçeleri. Vandallar Doğu Germenlerin bir koludur. Önceleri Silezya ve Batı Polonya’da oturan Hasdinglerin baskısıyla yerlerinden oynayan Alanlar, bu kez Vandalları da yerlerinden oynattılar. İS 171’den sonra Karpat Dağları’nın doğu yamaçlarına ve Theniss kıyılarına yerleştiler. 400’de buradan ayrılarak Süevler ve Alemanlarla

Tarih Tarih

Tarih Nedir Özet

0

Tarih ne demektir? Tarih öncesi ve sonrası dönemler, tarihin özellikleri, tarih ile ilgili bilgi. Tarih; toplumları, ulusları, kuruluşları etkileyen eylemlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki nedensel ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her ulusun kurduğu uygarlıkları, kendi iç sorunlarını inceleyen bilimdir. Genel olarak tarih, insanlığın geçmişini kâğıda

Tarih Medler Harita

Medler Kimlerdir? Med Devleti Ne Zaman ve Nerede Kurulmuştur? Tarihçesi

0

Medler kimlerdir? Medler nerede ve ne zaman devlet kurmuşlarıd, özellikleri nelerdir? Medler ve tarihleri hakkında bilgi. Medler; ilkçağda İran’ın kuzeybatı ve batısında devlet kurmuş bir topluluktur. Hint-Avrupa kökenli olan Medler, Dicle Vadisi ile Hazar Denizi arasında kalan İran Yaylası’nın ortasında yaşadılar. Yaşadıkları ülkeye de Media adını verdiler. İÖ 1000 yıllarına ait Asur yazılı belgelerinde bu

Tarih Malatya

Malatya’nın Tarihi (Antik Dönemlerden Günümüze Malatya Tarihi)

0

Malatya tarihi ile ilgili bilgi. M.Ö dönemlerden günümüze kadar Malatya tarihine kısa bir bakış. Malatya’nın 8 km kuzeydoğusunda bulunan Aslantepe Höyüğü’nde yapılan kazılar buranın Eski Tunç Çağı’ndan (M.Ö 3000-2000) Bizans dönemine kadar yerleşildiğini gösterdi. Kentin adı kaynaklarda Maldia, Milidia, Meliddu, Melidi ve Melid olarak geçer. Malatya’da Hitit egemenliği beş yüzyıl kadar sürdü. Hitit Devleti’nin yıkılmasından

Tarih

Zülüflü Baltacı Ocağı Hakkında Bilgi

0

Zülüflü Baltacı Ocağı ne zaman ve nerede kurulmuştur? Baltacılar ve baltacı ocağı ile ilgili bilgi. Baltacılar; Osmanlı sarayının “bîrûn” denilen dış hizmet ocaklarından biri, “teberdar” adı da verilirdi. II. Murat döneminde kuruldu. Fatih Sultan Mehmet döneminde Topkapı Sarayı yapılınca buranın hizmetine verilenlere “zülüflü baltacı”; Eski Saray’da çalışanlar ise “Teberdaran-ı Saray-ı Atik” denildi. Edirne Sarayı, Galata

Tarih

Preveze Deniz Zaferinin Türk Tarihindeki Önemi

0

Preveze Deniz Zaferi ne zaman ve kimlere karşı kazanıldı? Preveze Deniz Zaferinin önemi ve hakkında bilgi. Preveze Deniz Zaferi; Türk tarihinin en büyük deniz zaferidir; dünya tarihinin de en büyük deniz savaşlarından biridir. 28 eylül 1538’de Yunan (İyonya) Denizi’nde, Preveze açıklarında oldu. Vaktiyle M. Ö. 31 yılında Oktavianus (Augustus)un Antonius’la Kleopatra’nın donanmasını yendiği yer de

Tarih Karesioğulları Beyliği

Karesioğulları Beyliği Hakkında Bilgi

3

Karesioğulları Beyliği ne zaman ve nerede kurulmuştur? Karesioğulları tarihi, özellikleri, hakkında bilgi. Karesioğulları; Anadolu Türk beyliğidir (1297-1360). Kurucusu Karesi Bey’dir. Balıkesir ve Çanakkale çevresinde egemenlik kurdu. Karesi Bey, Anadolu’ya ilk gelen Türklerden olup Malatya yöresinde Danişmendoğulları Beyliği’ni kuran Melik Danişment Gazi’nin soyundan gelir. Babası Kalem Şah, Bizans sınırında uç beyi oldu. Karesi Bey, Osmanlı ve

Yakın Tarih Auschwitz

Auschwitz Nerededir? Auschwitz Birkenau Toplama Kampı Resimleri

0

Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı hakkında kısa bilgi ile 2. Dünya Savaşının utanç yıllarına ait Auschwitz-Birkenau resimlerinden oluşan foto galeri. Polonya’nın güneyinde, Krakow Yönetim Birimi’nde kent. Vistül ve Sola ırmaklarının kesiştikleri noktada yer almaktadır. Krakov’un 53 km batısındadır. İkinci Dünya Savaşı‘nda Naziler tarafından Auschwitz yakınlarında yaklaşık 40 km2‘lık alan üzerinde kurulan Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı’nda 14 Temmuz 1940-27

Tarih

Hattuşaş (Boğazköy) Tarihçesi

0

Hattuşaş (Boğazköy) nerededir? Hattuşaş’ın tarihçesi, tarihi eserleri, Boğazköy surlar, Büyükkale, Tapınaklar, tarihsel yerler. BOĞAZKÖY; Hititçe HATTUŞAŞ. Hitit Devleti’nin başkenti. Çorum İli’ nin Boğazkale İlçesi’nde Kızılırmak’ın oluşturduğu yayın içinde, aynı ırmağa dökülen Budaközü Çayı’nın kenarında yer alır. Kent kuzeyden güneye doğru yükselir. Kuzey kesime Yukarı Kent adı verilir. Kentin etrafı surlarla çevrilir. Çekirdeğini Büyükkale oluşturur. Büyükkale’nin

Tarih Kanuni Sultan Süleyman

Irakeyn Seferi Hakkında Bilgi

0

Irakeyn Seferi ne zaman ve kimler arasında olmuştur, sonuçları nelerdir? Irakeyn Seferinde Pargalı İbrahim ve Kanuni Sultan Süleyman. Taraflar Safevi Devleti ile Osmanlı İmparatorluğu Kumandanlar I. Tahmasp Kanuni Sultan Süleyman ve Pargalı Damat İbrahim Paşa Irakeyn Seferi; Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat’ın alınmasıyla sonuçlanan seferdir. (1534-1535) Anadolu’daki Şii yayılmasını önlemek amacıyla 27 Ekim 1533’de Sadrazam İbrahim

Tarih Babil Kulesi

Babil Kulesi Efsanesi Nedir? Hikayesi ve Babil Kulesi Hakkında Bilgi

0

Babil Kulesi efsanesi nedir? Babil Kulesi gerçek midir? Babil ve Babil Kulesi nerededir? Babil Kulesi’nin hikayesi, özellikleri. Babil Kulesi Efsanesi  Babil Kulesi; Tevrat’a göre Nuh’ un soyundan gelenler tarafından Babil Kenti’nde inşa edilen yapıdır. Tekvin’de anlatıldığına göre, Tufan’dan sonra Nuh’un soyundan gelenler batıya doğru yol aldılar ve Sinar düzlüğüne yerleştiler. Orada bir ad altında toplanmak

Tarih

Babür İmparatorluğu Hakkında Bilgi

0

Babür İmparatorluğu ne zaman ve nerede kurulmuştur? Babür İmparatorluğu’nun kurucusu, tarihçesi, haritası, hakkında bilgi. Babür İmparatorluğu; Hindistan’da egemen olmuş Türk-İslâm hanedanıdır (1526-1858). Kurucusu Babur‘dan ötürü Baburlular denildiği gibi Hint-Türk İmparatorluğu adıyla da bilinir. Hükümdarlığının daha ilk yıllarında Babur, amcası Sultan Ahmet ve dayısı Mahmut Han ile uğraşmak zorunda kaldı. Şeybani Özbekleri karşısında başarılı olamayacağını anlayınca,

Tarih Tuğrul Bey

Bey ve Beylik Nedir? Bey Kime Denir? Bey ve Beylik Kavramı Hakkında Bilgiler

0

Bey kime denir? Osmanlı zamanın da Beylik ve beyler. Beylik ve Bey ünvanının kullanılması, hakkında bilgi. Tarihimizde, hükümdardan sonra gelen, devlet idareciyle uğraşan muhtelif derecelerdeki görevlilere «Bey» unvanı verilirdi (Bu kelimeye Türkçenin birçok diyelekierinde Beg, Big, Bî, Biy gibi değişik şekillerde rastlanır.) «Bey» unvanı, İslamlıktan önce olduğu gibi, sonra da Türkler arasında pek sık kullanılmıştır.

Tarih Badihava

Badihava Nedir? Sözlük Anlamı ve Osmanlı Dönemindeki Anlamı Nedir?

0

Badihava nedir? Badihava ne demek? Badihava ile ilgili olarak kısa ansiklopedik bilgilerin yer aldığı sayfamız. Badihava, Osmanlı Devleti’nde, Tanzimat’tan önce topraksız köylüden alınan kazanç vergisi. Sözcük olarak, karşılığı olmaksızın ödenen para anlamına gelir. Türkçedeki “bedava” sözcüğü badihavanın bozulmuş biçimidir. Badihava, tekâlif-i örfiye türünden bir vergiydi. Ekip biçecek toprağı bulunmayanlar, başkasının toprağında çalışanlar, dirlik sahiplerine kapılanarak

Tarih Hünkar Kalfası

Hünkar Kalfası Ne Demek? Osmanlıda Hünkar Kalfası Ne Yapardı?

0

Hünkar kalfası nedir? Osmanlı sarayındaki bir rütbe olan hünkar kalfası tabiri Muhteşem Yüzyıl dizisi sayesinde merak edilir oldu. İşte Hünkar kalfası hakkındaki elimizdeki bilgiler. Hünkar Kalfası nedir? Hünkar Kalfası Osmanlı döneminde saray içerisinde yani harem içerisinde yer alan bir rütbedir. Hünkar kalfalığının bir diğer adıda Başhaznedar Usta olan Hünkar Kalfası haremde yaşayan bütün kalfalara, cariyelere

Tarih Osmanlı Tuğrası

İki Kez Tahta Çıkan Padişahlar

0

Osmanlı İmparatorluğu tarihi boyunca iki kere tahta çıkmak durumunda kalmış olan osmanlı Padişahlarının tarihleri ile birlikte listesi aşağıda bulunmaktadır. İki kere tahta çıkan ilk padişah İkinci Murat’tır. Sırasıyla İkinci Murat, Fatih Sultan Mehmed, İkinci Murat, Fatih Sultan Mehmet şeklinde ikişer kez tahta geçmişlerdir. İşte iki kere tahta çıkan padişahların listesi: II. Murat iki kez tahta

1 21 22 23