Kategori İsmi: Yakın Tarih

Yakın Tarih Japonya

Tarihte Japonya

0

Dünyanın en refah en ileri ülkelerinin başında gelen Japonya’nın tarihi ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. Japonya, İngiltere’nin aksine, kıta ile ilgisi yok denecek kadar az olmuş bir ülkedir; bu yüzden, uzun tarihi boyunca Asya’da önemli hiçbir rol oynayamamıştır. VII. yüzyıldan başlayarak Çin etkisi kuvvetlenmiş, hemen her konuda Çin örnek alınmış, Buda dini geniş

Yakın Tarih Faşizm

Faşizm Ne Demektir

0

Faşizm nedir? Faşizm hakkında bilgi ve faşizmin sembolü. Faşizm nasıl ortaya çıkmış ve ilkeleri hangi kişiler tarafından belirlenmiştir? Faşizm ne anlama gelmektedir. Antikomünist aynı zamanda antidemokratik bir siyaset ve idare sistemidir. Faşizm devleti daima ön planda tutar; insanlar ve zümreler ancak devlet içinde bulundukça bir önem taşıyabilirler. Faşizmin kurucusu İtalyan diktatörü Mussolini’dir. “Faşizm” kelimesi Latince

Yakın Tarih Faşizm Nedir?

Faşizm Nedir?

0

Faşizm ne demektir? Faşizmin özellikleri, tarihçesi hakkında bilgi. Faşizm nasıl ortaya çıktı, öncüsü kimdir? Faşizm Nedir? Faşizm; Benito Mussolini’nin 1922′ de İtalya’da kurduğu, İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar dünyanın birçok ülkesinde egemen olup etkisini günümüzde de sürdüren yönetim biçimi: Faşizm sözcüğü Latincede “bağ-paket-demet” anlamına gelen fasces sözcüğünün İtalyancadaki karşılığı olan fascio sözcüğünden türetilmiştir. 20. yüzyılın

Yakın Tarih İkinci Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşının Nedenleri

0

II. Dünya Savaşının nedenlerinin maddeler halinde verildiği yazımız. II. Dünya Savaşı neden çıkmıştır sebepleri nelerdir? II. DÜNYA SAVAŞI Savaşın Nedenleri 1. I. Dünya Savaşı, Avrupa’yı büyük çapta ekonomik krize sokmuştu. Savaş sonrası imzalanan antlaşmalarla Avrupa’nın dengesi iyice bozulmuş, barış kurulacağı yerde yeni sorunlar yaratılmıştı. Özellikle Versay Antlaşması, II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına ortam hazırlamıştır. 2. Yeni

Yakın Tarih

Kore Savaşı Hakkında Bilgi

0

1950 – 1953 yılları arasında gerçekleşmiş olan ve Türkiye’nin de asker göndererek savaşmış olduğu Kore Savaşları ile ilgili bilgiler. KORE SAVAŞLARI, Sovyetler Birliği ile Çin Halk Cumhuriyeti desteğindeki Kuzey Kore ile, ABD ve Birleşmiş Milletler üyesi 15 devletin desteklediği Güney Kore arasında üç yıl (1950-1953) süren savaşa verilen isimdir. Savaşın, Türkiye açısından önemi ise BM’nin

Yakın Tarih

Kore Savaşı Ne Zaman Oldu? Nedenleri ve Sonuçları

0

Kore Savaşı nedir, ne zaman meydana gelmiştir? Kore Savaşı nedenleri, gelişmesi, Türkiye’nin katılması ve sonuçları hakkında bilgi. Kore Savaşı Ne Zaman Oldu? Nedenleri ve Sonuçları Kore Savaşı (1950-1953), Soğuk Savaş döneminde iki blok arasındaki ilk silahlı çatışmadır. Nedenleri 1. 1945’te Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki anlaşmaya göre savaş sonrasında Kore’nin; Amerika, Sovyetler Birliği, İngiltere ve

Yakın Tarih Yunanistan

Yunanistan’ın NATO’ya Dönüşü Hakkında Bilgi

0

Yunanistan’ın çalkantılı yaşadığı siyasi dönemler sonrası tekrardan NATO’ya dönüşü ile ilgili olaylar hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Yunanistan’ın NATO’ya Dönüşü Hakkında Bilgi Yunanistan 1977 Haziranında NATO’ya müracaat ederek, ittifakın askeri kanadı ile tekrar bağ kurmak istediğini bildirmiş ve bunun için gösterdiği sebep de, Türkiye tehlikesi olmuştur. Yunanistan’ın teklifine göre, İzmir’deki NATO karargahına dönmeyecek, fakat kuzey

Yakın Tarih Pentagon Belgeleri

Pentagon Belgeleri Nedir?

0

Pentagon Belgeleri (Pentagon Papers) nedir? 1971 yılında ortaya çıkan ve büyük sansasyon yaratan Pentagon Belgeri hakkında bilgi. Pentagon Belgeleri, ABD savunma bakanı Robert S. McNamara’nın 1967’deki talimatı üzerine hazırlanan ve ABD’nin II. Dünya Savaşı’ndan Mayıs 1968’e değin Çinhindi’nde oynadığı rolün tarihini içeren belgeler. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ne bağlı Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nin araştırma görevlilerinden Daniel Ellsberg’in izinsiz

Yakın Tarih

Batı Blokunun Kurulması

0

Batı Bloğu nedir? Batı Bloğu ülkeleri nelerdir? Batı Blokunun kurulmasının nedenleri ve amacı konu anlatımı, özeti. Batı Blokunun Kurulması II. Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika, kendi kıtasına çekildi. Ancak Sovyet Rusya’nın güçlenmesi, etkinlik alanını büyütmeye çalışması, İngiltere ve Fransa’nın savaştan yorgun çıkması ile Avrupa’daki boşluktan yararlanmak istemesi üzerine Amerika sorumluluğu üstüne aldı. Amerika’nın dünyadaki hürriyet ve

Yakın Tarih Çekoslovakya Darbesi

1948 Çekoslovakya Darbesi

0

1948 Çekoslovakya Darbesi nedir? Çekoslovakya darbesi neden olmuştur ve nasıl sonuçlanmıştır? Çekoslovakya Darbesi hakkında kısaca bilgi. 1948 Çekoslovakya Darbesi Çekoslovakya, Batı demokrasisinin Orta Avrupa’daki öncüsüydü. Hükümete gelen bakanların Batı taraftarlığı Sovyetler Birliği‘ni harekete geçirdi, hükümeti tamamen komünistlere teslim etmek için açıkça müdahale etti. Böylece Batı demokrasisini öldürdü. Darbe ile Sovyetler Birliği’nin, Doğu ve Orta Avrupa

Yakın Tarih Pershing Füzesi

Pershing Füzesi Hakkında Bilgi

0

Pershing Füzesi hakkında genel bilgiler. 1960’lı yıllarda Amerika tarafından geliştirilmiş olan bir füze serisi hakkında bilgi. Pershing füzesi, 1960’ların başlarında ABD tarafından geliştirilen, konvansiyonel ya da nükleer başlık taşıyabilen ve katı yakıtla çalışan kısa ya da orta erimli balistik füzelerin ortak adı. Pershing füzeleri üzerine ilk çalışmalar ABD Kara Kuvvetleri balistik silahlar programı çerçevesinde, 1950’lerin

Yakın Tarih Baltık Denizi Haritası

Baltık Antantı Nedir?

0

Baltık Antantı Nedir? Baltık antantı hangi ülkeler arasında ne zaman ve hangi amaç ile kurulmuştur? Baltık antantı hakkında genel bilgiler. Baltık Antantı, Litvanya, Letonya ve Estonya arasında 12 Eylül 1934’te imzalanan karşılıklı savunma antlaşması. Bu antlaşma ile, imzacı ülkeler arasında özellikle dışişlerinde yakın bir işbirliğinin temelleri atılmıştır. I. Dünya Savaşı’ndan kısa süre sonra, her biri

Yakın Tarih Altına Hücum

Altına Hücum Dönemi Ne Zaman ve Nerede Olmuştur? Tarihi

0

Dünyanın bir çok döneminde yaşanmış ancak özellikle Amerika’da ki Altına Hücum dönemi kastedilen altın hücum dönemi hakkında kısa bilgi. Altına Hücum Dönemi Hakkında Bilgi Altına hücum, servet arayıcılarının altın cevherlerinin keşfedildiği yerlere hızla akın etmesi. Bohemya (1550), Avustralya (1850’ler), Rodezya (1880’ler) ve Sibirya (19. yüzyıl sonu) gibi birçok yerde benzer olaylar görülmüş olmakla birlikte, bu

Yakın Tarih

1929 Dünya Ekonomik Buhranı Nedir?

0

1929 Dünya Ekonomik Buhranı nedir, nedenleri nelerdir? 1929 Dünya Ekonomik Buhranı nasıl yaşanmıştır, tarihçesi ve özellikleri hakkında bilgi. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı Kuzey Amerika ve Avrupa merkezli olarak yaşanan ekonomik bunalımın etkisine bakıldığında, Dünya’da 50 milyon insanın işsiz kalmasına, yeryüzündeki toplam üretimin % 42, dünya ticaretinin de % 65 oranında azalmasına neden olduğu için “Büyük

Yakın Tarih Gazi Musfafa Kemal Atatürk

1923 – 1938 Döneminde Dış Politika

0

1923 Cumhuriyet’in ilanından 1938 Atatürk’ün ölümüne kadar dış politika nasıldı? Bu dönemdeki sorunlar, çözümleri, yaklaşımlar hakkında bilgi. 1923 – 1938 Döneminde Dış Politika I. 1923 – 1936 Döneminde Dış Politika Bu dönemin genel politikasını Lozan’da çözümlenemeyen sorunları çözümleme ve komşu devletlerle olan ilişkileri düzeltme gayesi oluşturur. A. Nüfus Mübadelesi (Değişimi) Sorunu – Etabli Meselesi  Lozan

Yakın Tarih

Türk Ordusu Kıbrıs’ta

0

Türk ordusu Kıbrıs’a ne zaman ve neden girmiştir, nasıl sonuçlanmıştır? Türk ordusunun Kıbrıs Harekatı hakkında bilgi. TÜRK ORDUSU KIBRIS’TA Üç asır boyunca Türk hakimiyetinde kalan Kıbrıs; 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı(93 Harbi)nda Osmanlıları destekleme karşılığında İngiltere’ye geçici olarak bırakılmıştır. Ancak İngiltere, I. Dünya Savaşı’nın başında bir oldu bittiye getirerek adayı işgal etmiştir. Kıbrıs İngiltere’nin idaresi altında iken

Yakın Tarih Eğitim

2. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’deki Gelişmeler

0

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’deki ekonomi, kültür, sanat, spor, sağlık ve eğitim alanındaki gelişmeler nelerdir, hakkında bilgi. 2. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’deki Gelişmeler Türkiye II. Dünya Savaşı sırasında tarafsızlığını koruyarak savaşın dışında kalmayı başardı. Ancak buna rağmen tedbir amaçlı da olsa savunma harcamalarında artış görüldü. Savaşın bittiği 1945 yılı ve sonraki dönemler Türkiye’nin siyasi, kültürel,

Yakın Tarih Auschwitz

Auschwitz Nerededir? Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı Resimleri

0

Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı hakkında kısa bilgi ile 2. Dünya Savaşının utanç yıllarına ait Auschwitz-Birkenau resimlerinden oluşan foto galeri. Polonya’nın güneyinde, Krakow Yönetim Birimi’nde kent. Vistül ve Sola ırmaklarının kesiştikleri noktada yer almaktadır. Krakov’un 53 km batısındadır. İkinci Dünya Savaşı‘nda Naziler tarafından Auschwitz yakınlarında yaklaşık 40 km2‘lık alan üzerinde kurulan Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı’nda 14 Temmuz 1940-27

Yakın Tarih İlk Araba

Tarihteki İlk Otomobil Üretimi Nasıl Başladı? Tarihçesi

0

Petrolle çalışan otomobillerin üretimi, tarihçesi, Tarihte üretilen ilk otomobiller, otomobilin tarihçesi, ilk araba ne zaman üretildi? Petrolle çalışan otomobillerin üretimi, 1888 yılında Almanya’da Rheinische Gasmotorenfabrik Kart Benz tarafından Mannheim’da başladı. Gerçi Benz, ilk kullanılabilir modelini üç yıl önce üretmişti ama, kayıtlara geçen ilk satış Parisli Emeli Rogers’a yapıldı ve fatura tarihi 16 Mart 1888 idi.

Yakın Tarih NKFU

Türkiye’de Kurulan İlk Haber Ajansları

2

Türkiye’de ilk haber ajansı ne zaman ve nasıl kurulmuştur? Anadolu Ajans ne zaman kuruldu, tarihçesi. İlk özel haber ajansını kim kurdu? Türkiye’de ilk haber ajansçılığı denemesi, 1911 yılında başladı. Yabancıların “Osmanlı Telgraf Ajansı” adıyla kurdukları ilk ajans, Türk basınına hiçbir yarar sağlamadı. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan “Milli Ajans”m da, ulusal hiçbir yeterliliği yoktu. İlk Türk

Yakın Tarih TBMM

T.B.M.M Başkanları Listesi

0

TBMM Başkanları Listesi. Türkiye Büyük Millet Meclisine kurulumundan bu yana başkanlık yapanların listesi ve görev tarihleri. İsim – Görev başlangıcı – Görev sonu – Parti Büyük Millet Meclisi 1 Mustafa Kemal Atatürk 24 Nisan 1920 29 Ekim 1923 Cumhuriyet Halk Partisi 2 Ali Fethi Okyar 1 Kasım 1923 22 Kasım 1924 Cumhuriyet Halk Partisi 3