Browsing: Yazı – Şiir – Makale

Yazı - Şiir - Makale Turizm

Turizm İçin Neler Yapılmalı?

4

Turizmin gelişmesi, ülkemizin turizmden daha fazla gelir elde etmesi için neler yapılabilir, üzerimize düşen görevler nelerdir? Turizm etkinliğinden yararlanmak için, turistin neler istediğini bilmek gerekir. Söz gelimi turist temizlik ister. Lokantalar, konaklama yerleri, tarihsel ve doğal güzellikler, denizler ve kumsallar, yollar temiz olmalıdır. Her şeyimiz düzenli bulunmalıdır. Turistler, güler yüz ve incelik beklerler. Onlar ülkelerinden

Bilgi Dünyası Çanakkale Savaşı Mesajları

Çanakkale Savaşı’nın Türk Tarihi Açısından Önemi

2

Çanakkale Savaşı ve Zaferi tarihimizde neden önemli bir yere sahiptir? Çanakkale savaşının tarihe etkileri, önemi hakkında bilgi. Çanakkale Savaşı’nın Türk Tarihi Açısından Önemi Çanakkale bir destandır. Öyle bir destan ki, Çanakkale denen büyük manayı, yedisinden yetmişine kadar, her Türk ezbere bilir. Bu destanı, okumayan, dinlemeyen ve türküsünü söylemeyen Türk yok gibidir. Denizi örtecek kadar kalabalık

Atatürk

Atatürk ve Eğitim İle İlgili Yazı

1

Atatürk’ün eğitime verdiği önem, eğitimin önemi ve Atatürk’ün eğitim ile ilgili tutumunu anlatan yazı örneği. Bütün kurumlarıyla çöküşe doğru giden bir imparatorluktan en ümitsiz zannedilen bir dönemde milli bir devlet çıkarabilmek hiç şüphesiz çok büyük bir başarıdır. Bu mücadele Atatürk’ün önderliğinde başlamış ve işgal edilen imparatorluk coğrafyasından bir vatanlık yurt koparabilme başarısına ulaşmıştır. Bilindiği gibi

Bilgi Dünyası

Görgü Kurallarına Uymak Bize Neler Kazandırır?

4

Görgü kuralları neden önemlidir, bu kurallar neden vardır ve bu kurallara uymakla neler kazanırız, hakkında bilgi. Hepimiz bir kemik parçası için kavga eden köpekleri görmüşüzdür. Kemiği elde etmek için hırlaşır, hatta bazen birbirlerine girerler. Sonunda, en kuvvetlisi, en yırtıcısı kemiği kapar. Aynı durumdaki iki terbiyeli insanın yapacağı şey yiyeceklerini bölüşmektir. Çünkü insan görgü kurallarına göre

Bilgi Dünyası

Cumhuriyet Nedir? Cumhuriyet Hakkında Bilgi

0

Cumhuriyet nedir? Cumhuriyetin tanımı, sözlük anlamı ve tarih boyunca gelişimi ile Cumhuiyet hakkında bilgi yazısı. Cumhuriyet bir devlet idare şeklidir. Cumhuriyet idaresinde halk, egemenliği elinde bulundurur ve bunu seçtiği temsilciler yolu ile kullanır. Anayasa hukuku devlet şekillerini iki kategoriye ayırır: 1— Monarşiler: Devlet müessesesinin bir tek kişi etrafında teşkilatlanmış halidir. 2— Cumhuriyetler: Devlet başında belli

Bilgi Dünyası

Arkadaşlık Konulu İngilizce Kompozisyon

18

Arkadaşlığın önemini ve gerçek arkadaşlığı anlatan ingilizce bir kompozisyon örneği. İngilizce kompozisyonlar. FRIENDSHIP Life is a hard way to walk. On this way, friends hold our hands and do not let us fall down. That’s why choosing friend is very important. It is not easy to find real friends but once we find them keeping

Bilgi Dünyası

Zahidem Türküsünün Hikayesi Nedir

1

Neşet Ertaş’ın en ünlü ve en sevilen türküsü Zahidem’in hikayesi. Neşet Ertaş Zahidem türküsü hikayesi. Arap Mustafa’nın Zahide’ye olan aşkının hikayesi. Zahidem türküsünün sözleri Aşık Arap Mustafa isimli bir aşığa aittir. Hikaye de geçen kişide Aşık Arap Mustafa’dır. Neşet Ertaş’ın bu sözleri türkü olarak besteleyip okuması sonrası Neşet Ertaş’ın hem en sevilen türküsü ortaya çıkmış

Bilgi Dünyası

Dil Hakkında Kompozisyon

9

Dil ile ilgili dil hakkında kompozisyon. Dilin önemi ve kullanımı hakkında kompozisyon Dil kavramı insanoğlu ile yaşıttır. İlk yaradılan insandan son doğan insan arasındaki en bariz değişmeyen sosyal gereksinim dildir. Dil insanlar arasında iletişim kurmamıza ve kendimizi anlatmaya yarayan bir iletişsel araçtır. Dünya üzerinde yaklaşık olarak 200’ün üzerinde irili ufaklı yapay ve ya doğal dil

Bilgi Dünyası

Kompozisyon Nedir? Kompozisyon Nasıl Yazılır?

21

Kompozisyon nedir? İyi bir kompozisyon nasıl yazılır iyi bir kompozisyonun bölümleri nelerden oluşur ve nasıl yazılır? Kompozisyon Nasıl Yazılır Yeni eğitim sistemi ile birlikte değişik içerikli bir çok derse girilecek. Bu derslerin bir çoğundan birbirinden çok farklı ilgisiz konularda da öğrencilerden kompozisyon yazmaları istenecek. İşte bu sebeple tü öğrencilerin kompozisyon yazım tekniklerini, nasıl kompozisyon yazılır

Bilgi Dünyası

La Fontaine Masallarından Örnekler

0

La Fontaine’den iki örnek masal. Ağustos Böceği ile Karınca ve Kurtla Köpek. La Fontain masalları. AĞUSTOSBÖCEĞİ İLE KARINCA Ağustos böceği çaldı saz Bütün yaz Derken, kış da geldi çattı, Seninkinde şafak attı. Baktı ki yok hiç yiyecek, Ne bir sinek, ne bir böcek Kalktı karıncaya gitti, Yandı yakıldı ah etti. Üç beş buğdaydan ne çıkar!

Bilgi Dünyası

Laiklik İle İlgili Yazı

0

Laiklik ile ilgili bilgi. Laiklik kavramının nasıl ortya çıktığı, hem bilim hem de siyasi düzlemde laiklik anlayışı nasıl oluşmuştur konulu yazı. Din işleriyle dünya işlerini birbirinden ayırmayı hedef tutan görüştür. Laikliği incelerken dünya işlerini iki ana bölüme ayırmak gerekir. Bunlardan biri bilim bir diğeri de siyasettir. Laikliğin önce her türlü doğa üstü inançlardan arınmış bir

Bilgi Dünyası

Okuma İle İlgili Yazı

3

Okuma ile ilgili yazı / makale. Okumanın önemi okuma ile insanın kazanacağı yetkinliklere dair güzel bir yazı makale inceleme. Okuma okulda öğrenildiği gibi okuma kabiliyeti de okulda gelişir. Şüphesiz ki bütün öğrencilerin okuma yetenekleri birbirinin aynı değildir. Derslerinin dışında da okumaya yer ayıran bol bol okuyan çocukların okuma kabiliyeti daha çok gelişir. İlkokulun ikinci, üçüncü

Bilgi Dünyası

Neden Okumalıyız İle İlgili Kompozisyon

3

Neden okumalıyız? Okumanın önemi ve aşlıca sebepleri. Okuma ile ilgili neden ve niçin sorularının cevapları Niçin okumalı? ve ya Neden Okumalıyız? sorusuna verilebilecek çok çeşitli cevaplar bulunmaktadır. Bunların en önemlilerini inceleyecek olursak: Tecrübeleri paylaşmak: Bilmediğimiz bir şeyi öğrenmek için aynı şeyi bizim de yaşamamıza aynı olayın bizim de başımızdan geçmesine gerek yoktur. Bu koskocaman bir

Bilgi Dünyası

İyimserlik İle İlgili Kompozisyon

7

İyimserlik nedir? İyimserlik hakkında kompoziyon, yazı örneği. Kompozisyon örnekleri. Hemen hemen hepimiz Polyanna’nın hikayesini biliriz. Polyanna her durumdan güzel bir şey çıkararak kendisini mutlu etmeyi bilir. Böylece hayata pembe gözlüklerle bakar ve çok iyimserdir. Aslında iyimser bir kimse olmak için Polyanna gibi olmak her zaman biraz abartılıdır. Ancak kötü düşünceleri ve karamsarlığı kovmada Polyanna’nın bakış

Bilgi Dünyası

Milliyetçilik Hakkında Bilgi

0

Milliyetçilik ile ilgili bilgi / yazı. Milliyetçilik fikrinin doğuşu ve dünyadan örnekleri. Milliyetçilik hakkında bilgi. Bir milletin kendine öz kültürüne, geleneklere bağlı kalıp kendi varlığını her şeyin üstünde tutarak yaşayabileceğine inanan bir siyaset görüşüdür. Buna göre bütün insanlar tek ayrımsız bir topluluk meydana getiremezler. Onun için milletler ayrı ayrı özelliklerini korumalı, bu bakımdan gelişmeye çalışmalıdır.

Bilgi Dünyası

Yağmur Damlasının Hikayesi

0

Yağmur damlasının başına gelenler… Yağmur damlasının öyküsünü anlatan yazı. Bir yaz günü bulutların birinden bir yağmur damlası düştü. Beraberinde bir çok damlalar daha vardı. Fakat biz bir tek yağmnur damlasının hikâyesini anlatacağız : Yağmur damlası yere, bir tepenin sırtına düştü. Yere düşer düşmez yuvarlaklığını kaybetti, içindeki su tepeden aşağı inerek dereye karıştı. Kilometrelerce dolaştıktan sonra

Bilgi Dünyası

Ateş Ne İşe Yarar?

1

Ateş nedir? Ateş ne iş görür? Ateşin dünyamızda ve hayatımızdaki yeri ve önemini anlatan yazı. Bu sabah kahvaltıda yiyip içtiğiniz şeylerin, üstüne reçel ve tereyağı sürülmüş bir dilim kızarmış ekmek, bir yumurta, bir bardak süt ve bir bardak su olduğunu farzedelim. Yediğiniz bu şeylerin önce evimize getirilmesi gerekir. İşte, ateş bu şeylerin evinize kadar getirilmesinde

Bilgi Dünyası

Rüzgar İle İlgili Kompozisyon

1

Rüzgar ile ilgili, rüzgarın özelliklerini anlatan yazı, kompoziyon, rüzgar hakkında küçük bir hikaye. Rüzgar, hareket eden havadır. Rüzgarlı bir günde hava hızlı hareket eder. Rüzgârsız bir günde hava daha ağır hareket eder. Rüzgar şapkanızı hiç uçurdu mu? Şemsiyenizi tersine çevirdi mi? Veya sizi düşürdü mü? Eğer böyle şeyler başınızdan geçti ise, rüzgarın çok kuvvetli olabileceğini

Bilgi Dünyası

Rubai Nedir

0

Rubai nedir? Rubailerin özellikleri nelerdir? En büyük Rubai şairi kimdir Divan edebiyatı nazım biçimlerinden biridir. İran edebiyatından geçen ve bir başka adıyla dübeyt (iki beyit) diye anılan Rubai, Anadolu şiirinde 16. yüzyıla kadar yaşayan tuyuğu’un yerini tutar. Ahrem ve ahreb diye adlandırılan on ikişerden 24 özel vezin kalıbı koşulsa da Türkçeye uyan aruz kalıpları yalnızca

Bilgi Dünyası

Havacılığın Önemi

0

Havacılığın önemi nedir? Havacılığın gelişimi, özellikleri, uçakların sivil ve askeri hayattaki faydaları nelerdir? 80 yıla yakın bir geçmişi olan havacılık, insanların göklere hakim olma isteklerinden doğmuş ve günümüzde çok büyük boyutlara ulaşmış önemli bir çalışma alanıdır. Dünyada ve yurdumuzda insanlar, çok eski zamanlardan beri göklerde uçmak istemişlerdir. Kuşlar gibi kanatlarını takıp kendilerini yüksek yer veya

Bilgi Dünyası Tutankamon Altın Maskesi

Tutankhamon Lanetli Miydi?

0

Mısır firavunu Tutankhamon lanetli miydi? bu lanet söylentileri nereden ileri geliyor? Mezarını bulanların başına ne geldi? Tutankhamon Lanetli Miydi? Tutankhamon, bugüne kadar en aşağı üç düzine bilim adamının hayatına mal olan bir lanetin kilit noktasıdır. Yalnızca dokuz yıl MÖ 1358-1349 saltanat süren bu firavunun, tarihi açıdan bakıldığında, herhangi bir olağanüstü ilgi çekici bir yanı yoktur.

Aşk Sözleri Aşık Olmaktan Korkmak Sözleri

Ünlü Şairlerin Aşk Şiirleri

0

Edgar Allan Poe, Ömer Hayyam gibi ünlü şairlerden en güzel aşk şiirleri, meşhur ve sevilen ünlü şairlerin aşk üzerine şiirleri. Ünlü Şairlerin Aşk Şiirleri HELENA Güzelliğin benim için Helena İznik kalyonlarıdır geçmişin Taşırlar mis gibi bir denizde Bir gezegeni yavaşça ezik, bitkin O doğduğu sahillere Alışık dolaşmaya umutsuz denizlerde, Ölümsüz yüzün, sümbül saçların Çekti yurduma

Belirli Gün ve Haftalar

Annelerin Kıymeti İle İlgili Bir Hikaye

6

Annelerin kıymetini anlatan, anne sevgisi ile ilgili hikaye, anne sevgisi hakkında yazı. “Evin telefonu sabaha karşı üç buçukta çaldı. Uyku sersemi adam telefonu açtı. Telefondaki ses annesine aitti. Telaşlandı, korktu başlarına bir şey mi gelmişti? Annesi “nasılsın oğlum iyi misin?” diye sordu. Oğlu şaşkın bir ifadeyle “iyiyim anne hayırdır bir şey mi oldu siz iyi

Bilgi Dünyası

Tiyatronun Özellikleri İle İlgili Yazı

0

Tiyatro nedir? Tiyatronun önemi nedir? Yararları nelerdir? Tiyatro ve özellikleri hakkında yazı, bilgilendirme. Tiyatro, yaşam boyunca gelmiş, geçmiş yada geçebilecek olayları belirli yerlerde ve oyuncularla, seyirciler önünde canlandırma sanatıdır. Tiyatronun geçmişi çok eskidir, ilkel insanla başlar. İlkel insan, kuşları, balıkları, kaçan hayvanları avlamış; meyveleri, yaprakları, çiçekleri toplamış; evler kurmuş; suyu geçmek için sallar yapmıştır. Böylece

Bilgi Dünyası

Çalışan Kazanır İle İlgili Kompozisyon

11

Çalışmak, çalışmanın önemi, çalışmanın sonuçları, çalışan kazanır elması kızarır sözünü anlatan, çalışkanlıkla ilgili kompozisyon. Uygarlığın bugünkü seviyeye ulaşması, çalışkan insanların sayesinde oluşmuştur. Öyle ki bu kişiler yeryüzünde hiç tükenmeyen bir hazineye sahiptirler. Ve uygarlığa daima ışık tutmuşlardır. Dilimizde bir atasözü vardır “İşleyen demir ışıldar”. İşte bu söz çalışkan insanların sembolüdür. Kişi çalıştıkça yükselir, başarı kazanır

Bilgi Dünyası

Çanakkale Savaşı Anıları

1

Çanakkale Savaşı sırasında gerçekleşen ilginç olaylar, savaş anıları, Çanakkale Savaşı hatıraları, Çanakkale Savaşı hikayeleri. Anzaklı Ömer’in Hikayesi 1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olup ihtisas yapmak üzere ABD’ye giden doktor Ömer Musluoğlu görev yaptığı hastahanede başından geçen çok enteresan bir hadiseyi şöyle anlatıyor: “Amerika ‘ya gittiğim ilk yıllar ( 1957) lisanım pek o kadar iyi

Yazı - Şiir - Makale Türk Bayrağı

Mehmet Akif Ersoy – Çanakkale Şehitlerine Şiiri Açıklaması

3

Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine isimli şiirinin sözleri ve açıklaması. Çanakkale ile ilgili şiirler. Çanakkale Şehitlerine Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya- Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı! Nerde-gösterdiği vahşetle ‘bu: bir Avrupalı’ Dedirir-Yırtıcı,

Yazı - Şiir - Makale Sigara İçilmez

Sigaranın Zararları İle İlgili Kompozisyon

0

Sigara bağımlılığı ile ilgili, sigaranın zararları, bağımlılığın etkileri, sigara içenlerin yaşadıkları ile ilgili kompozisyon örneği Bağımlılık zarar verdiğini bile bile yapmak, hem vücuduna hem ailene, hem de kesene eziyet etmektir. Bu bağımlıklardan en yaygını en normal karşılananı nedense en fazla zarar verenlerden biri olan sigaradır. Hiç gecenin bir vakti sigarası bittiği için bakkal arayan birisini

Bilgi Dünyası

Çalışmak İle İlgili Kompozisyon

0

Çalışmayı,çalışkan olmayı ve başarının yollarını anlatan kompozisyon Çalışkan olmayı amaçlayan bir birey hedefine ulaşabilmek için sağlam adımlar atmalıdır.Çalışma ile başarı edilir. Günlük hayatımızda ki bilgilerimiz ile okullarda aldığımız bilgileri pekiştirip ortak görüşler belirlersek daha aktif ve akılda kalıcı bilgiler ortaya çıkarırız. Çalışmak,tekrar yapmayı gerektirir.Okulda da olsanız işyerinizde de olsanız yaptığınız,öğrendiğiniz bilgileri tekrarlamak zorundasınız ki hedeflerinize

Bilgi Dünyası

Aile İle İlgili Kompozisyon

48

Aile sevgisi ve aile önemini anlatan güzel bir kompozisyon Aile bireylerin bir arada olmasıdır.Aile toplumun temel yapısını oluşturur.Toplumun yapı taşlarını oluşturan bireyler,saygı ve sevgiyi birbirlerine karşı olan desteklerini paylaşımları birbirlerine olan bağlılıkları büyük önem taşır.Aile yapısını ve genişliğini çekirdek ve geniş aile olarak ayırabiliriz. Çekirdek aile anne,baba ve çocuktan oluşur.Sıcak bir yuva,sevgi,saygı çerçevesinde bireylerden oluşur.Geniş

Mesajlar

Sevgililer Günü Yazıları

1

Sevgililer Günü Nedir? Ne zaman ve neden kutlanır? Sevgililer Gününün tarihçesi, sevgi yazıları, sevgililer günü mesajları, hakkında bilgi, yazıları. Sevgililer Günü Yazıları Sevgililer Günü her yıl Şubat ayının 14’ünde kutlanan özel bir gündür. Bu gün aşıkların birbirlerine sevgilerin göstermek için çeşitli hediyeler, çiçekler, sevgi sözcükleri ve kartlarla kutladıkları, bir birlerine ne kadar özel olduklarını hissettirdikleri

Yazı - Şiir - Makale

Enerji Tasarrufu İle İlgili Kompozisyon

0

Enerji tasarrufu ile ilgili kompozisyon / yazı. Enerji tasarrufu neden önemlidir? Enerji tasarrufu yapılması konusunda üzerimize düşen görevler nelerdir ve enerji tasarrufunda dikkat edilmesi gerek noktalar nelerdir. Enerji son yüzyılda özellikle sanayinin de gelişmesi ile insanoğlu için büyük önem arzeden konuların başında gelmiştir. Dünya tarihinin son 40 yıllık periyodu incelenirse tüm dünyanın enerji kaynakları için

Yazı - Şiir - Makale

Kooperatifçilik İle İlgili Şiir

0

Dünya Kooperatifçilik Günü, Kooperatifçiliğin önemini anlatan şiir, Kooperatifçilik şiirleri. BİRLİK OLALIM Tek başına bir kişi, Yapamaz bir çok işi. Birleşirse bireyler, Oluşur kooperatifler. Üye sorumluluk taşır, Güç işler kolaylaşır. Kooperatifle onca kişi, Amaçlarına ulaşır. “Bie elin nesi var, İki elin sesi var” Unutmayın şu sözü, “Birlikten kuvvet doğar.” İsa Kansu KOOPERATİF İLE Fabrikadan kumaş pantolon,

Bilgi Dünyası

Akrostiş Nedir? Akrostiş Şiirlere Örnek

0

Akrostiş neye denir? Akrostiş şiir nasıl yazılır? Akrostiş şiirler bir örnek, Akrostiş şiirler hakkında bilgi. Akrostiş; Mısraların ilk harfleri yukarıdan aşağıya doğru okunduğu zaman bir ad veya kelime meydana çıkacak şekilde tertiplenmiş şiirlere «akrostiş» denir. Yunanca «uc mısra» demektir. Çok eskiden beri kullanılagelmiş bir nazım şeklidir. Bilhassa Büyük İskender devrinde Yunanlılar arasında pek yaygındı. Ennius

Bilgi Dünyası

Binbir Gece Masalları

2

Binbir Gece masalları nedir? Binbir Gece Masalları nasıl ortaya çıkmıştır. Binbir Gece masallarına bir örnek. Binbir Gece masalının çıkışı. Arap edebiyatının en güzel eserlerindendir. Gerek eskiliği gerek anonim oluşu hızla yayılmasına yol açmıştır. Hatta çok sonraları ona benzetilerek “Binbir Gündüz Masalları” diye başka bir serinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. * Binbir Gece Masalları kökleriyle Sanskrit

Bilgi Dünyası

Baharda Türkiyem Şiiri – Kamuran Özbir

0

Kamuran Özbir’in Baharda Türkiyem şiiri oku, Kamuran Özbir şiirleri oku. Şimdi yurdumun göklerinde güneş, Işıldadıkça güzeldir. Bütün başaklar kaderlerince Boy verip büyümektedir. Şimdi yurdumun dağlarında güneş, Kurtlara kuşlara gülümser. Uzak iklimlerden gönüllerce Bir rüzgar eser. Nehirler gürül gürül, Bir başka renk türkülerde. Mahzunluk kaybolur bakışlardan, Baharın başladığı yerde. Ovalardan yaylalara Bir yeşillik uzanır. Artık yoncalar

Bilgi Dünyası

Allahım Babamın Ölümünü Gösterme Bana Şiiri

0

Allahım Babamın Ölümünü Gösterme Bana Şiiri oku, Baba ile ilgili şiirler. Bana sorsalar bu dünyada neyden korkuyorum diye Cevap vermekten korkarım bilmiyorum niye Belki kendime birşey olacağından değil daha çok Başkaları için korkmamdandır Belkide bazenleri kendimi bile anlamamamdandır Söyleyeyim genede: 3 şeyden korkarım bu hayatta Bir: Ailemden ayrı kalacaımmdan bu yaşamda İki: Dinimi unutacağımdan bu

Yazı - Şiir - Makale NKFU

Ticari Zeka (Birkin Çantaları İle Zengin Olan Adam)

0

Amerikalı Michael Tonello’nun hikayesini birkaç türlü okuyabilirsiniz: Her şeyin açık artırmayla satıldığı internet sitesi Ebay’in bir insanı nasıl zengin ettiğinin hikayesi. Parasız kalan bir insanın ticari zekasıyla sınıf atlamasının hikayesi. Bir çanta markasının nasıl güçlü bir statü sembolü haline gelişinin hikayesi. Olay şöyle: Köklü Fransız markası Hermes, 1980’lerde şarkıcı Jane Birkin için bir çanta tasarlıyor.

Atatürk Gazi Musfafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün Kütahya Lisesinde Öğretmenlere Yaptığı Konuşma

3

Atatürk’ün Kütahya’da ve İstanbul’dan gelen öğretmenlere Bursa’da yapmış olduğu iki konuşma. Atatürk eğitim öğretime büyük önem verdiğinden Öğretmenlere de ayrı bir önem verirdi. İşte o önemi gösteren iki konuşması ATATÜRK’ÜN KÜTAHYA LİSESİ’NDE ÖĞRETMENLERE YAPTIĞI KONUŞMA “Muallime hanımlar ve muallime efendiler, bu irfan yuvası altında hepinizi bir arada görmekten ve hepinizi selamlamaktan çok memnunum. Memleketimizi, toplumumuzu

Yazı - Şiir - Makale Bir Kardeşlik Hikayesi

İnsan İnandığı Şeyler Uğruna Muhteşem Hatalar Yapabilir

0

Mexico City’de 200 metre finali koşulmuş. Amerikalı (siyah) atletler Tommie Smith ile John Carlos birinci ve üçüncü gelirken, ikinciliği Avustralyalı (beyaz) Peter Norman kazanmış. Madalya töreni için bekledikleri sırada, Carlos, Peter Norman’ın yanına gelerek sormuş: – İnsan haklarına inanıyor musun? – Evet, inanıyorum. – Peki ya Tanrı’ya? – Bütün kalbimle… Bunun üzerine, iki siyah atlet

Yazı - Şiir - Makale

En Güzel Doğum Günü Şiirleri

4

Resimli Doğum Günü Şiirleri. Doğum günü şiirleri. Sevgiliye, arkadaşa, dosta düşmana doğum günlerinde gönderilebilecek yazılı ve resimli doğum günü şiirleri. Doğum Günü Kutlu olsun doğum günün, kötülükler uzak olsun Mutlu ol ömrünce, üzülmeler sana yasak olsun Kalbin kırılmasında, üzerinde kir pasak olsun Sen üzülme sakın, üzülmelerim sana feda olsun İyiki doğdun, iyiki vermiş yaradan seni

Yazı - Şiir - Makale Orhan Seyfi Orhon

Orhan Seyfi Orhon – Anadolu Toprağı Şiiri

0

Orhan Seyfi Orhon Anadolu Toprağı şiiri. Orhan Seyfi Orhon’un en melhur şiirlerinden birisi konumunda yer alan Anadolu Toprağı. ANADOLU TOPRAĞI Senelerce sana hasret taşıyan Bir gönülle kollarına atılsam Ben de bir gün kucağında yaşayan Bahtiyarlar arasına katılsam. En bakımsız en kuytu bucağın Bence ‘İrembağı’ kadar güzeldir. Bir yıkılmış evin, harap ocağın Şu heybetli saraylara bedeldir.

Yazı - Şiir - Makale Müzik

Bedirhan Gökçe – Sol Yanım Acıyor Anne

4

Bedirhan Gökçe Sol Yanım Acıyor Anne sözleri. Bedirhan Gökçe sözleri. Sol Yanım Acıyor Anne sözü. Merhaba anne, Yine ben geldim. Merak etme okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, “Okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder.” demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen, sağ elimde sarımsak, sol

Yazı - Şiir - Makale

Farkında Olmalı İnsan – Can Yücel

0

Can Yücel’den Farkında Olmalı İnsan şiiri. Can Yücel şiirleri. Kendisinin, hayatın olayların, gidişatın farkında olmalı. Farkı fark etmeli, fark ettiğini de fark ettirmemeli bazen…Bir damlacık sudan nasıl yaratıldığını fark etmeli. Anne karnına sığarken dünyaya neden sığmadığını ve en sonunda bir metre karelik yere nasıl sığmak zorunda kalacağını fark etmeli. Şu çok geniş görünen dünyanın, ahirete

Yazı - Şiir - Makale NKFU

Oysa Herkes Öldürür Sevdiğini Şiiri – Ezel Dizisi

1

Ezel Dizisi Oysa Herkes Öldürür Sevdiğini Şiiri videosu, şiirin sözleri, online dinle. Oysa Herkes Öldürür Sevdiğini Kulak verin bu dediklerime Kimi bir bakışıyla yapar bunu Kimi Dalkavukça sözlerle Korkaklar Öpücük ile öldürür Yürekliler kılıç darbeleriyle Kimi gençken öldürür sevdiğini Kimi yaşlıyken Şehvetli ellerle boğar kimi Kimi altından ellerle Merhametli kişi bıçak kullanır Çünkü bıçakla ölen

Yazı - Şiir - Makale Bülent Ecevit Resimli Sözleri

Bülent Ecevit – Çanakkale Şiiri

0

Merhum başbakanlarımızdan Bülent Ecevit’in Çanakkale isimli şiiri. Bülent Ecevit bir siyasetçi olmasına rağmen oldukça da başarılı bir şairdi. Ruhu şad mekanı cennet olsun Söyle Arkadaşım’ dedi Anadolulu Mehmet yanıbaşındaki Anzak erine ‘nereden kopup gelmişsin, neden çökmüş bu mahsunluk üzerine?’ ‘DUNYANIN ÖBÜR UCUNDAN’ dedi gencecik Anzak ‘Öyle yazmışlar mezar taşıma. doğduğum yerler öylesine uzak, örtündüğüm topraksa

Yazı - Şiir - Makale NKFU

Dışarıdan Bakmak

0

Dışardan Bakmak konu başlıklı hayatla yaşam ile ilgili yazı. Bu kelamı ne çok duyarız. Ne bilgiç bir kelamdır bu.Bilgiç olduğu kadar da içi boşaltılmış ve demagojik bir kelamdır. Bu büyük lafı, birileri hep başkalarına önerirler.Kendisine böyle denilen de ezilir büzülür. İlk bakışta doğru ve erdemli bir önermedir.“KENDİNE DIŞARIDAN BAK!” Önermenin altında yatan:KENDİNİ BENİM SENİ GÖRDÜĞÜM

Yazı - Şiir - Makale NKFU

Murathan MUNGAN’dan çok hoş bir yazı

0

Murathan Mungan’dan güzel bir yazı Önce evlendiğimizde hayatin daha iyi olacağına inandırırız kendimizi. Evlendikten sonra, bir çocuğumuz doğduktan, hatta ardından bir tane daha olduktan sonra hayatin daha iyi olacağına inandırırız kendimizi. Sonra çocuklar yeterince büyük olmadiklari için kizar, onlar büyüyünce daha mutlu olacağımıza inanırız. Bundan sonra ergenlik dönemlerinde çocuklarla uğraşmamız gerektiği için öfkeleniriz. Kendimize, çocuklarimiz

1 14 15 16