Cavalleria Rusticana Opera Konusu Özeti Karakterler, Pietro Mascagni

0
Advertisement

Cavalleria Rusticana operası kim tarafından hangi tarihte yazılmış, bestelenmiştir? Cavalleria Rusticana Operası konusu, özeti, hakkında bilgi.

CAVALLERIA RUSTICANA

Bir perdelik operadır.

Metin: Giovanni Targioni — Tozetti ve Guido Menasci.
Bestecisi: Pietro Mascagni
İlk oynanış: 1890 Roma.
Türkiye’de ilk oynanış: 1949 Ankara.

Başlıca kişiler:

Santuzza (Soprano), Lucia (Mezzosoprano), Alfio (Bariton), Turiddu (Tenor), Lola (Mezzosoprano).

Konunun geçtiği çağ ve yer: 19’uncu yüzyılda Sicilya adası.

Advertisement

Konusu:

Sicilya’nın bir köyünde yortu günü. Köylüler yavaş yavaş kiliseye yönelmekte, kadın sesleri baharın kıvancını yansıtmaktadır. Köyün genç kızlarından Santuzza, kilise karşısındaki meyhaneye yönelir, sahibesi Lucia Ana’ya oğlu Turiddu’yu sorar, delikanlı gece eski sevgilisi Lola’nın evi yanında görülmüştür. Oysa kadının dediğine bakılırsa kasabaya şarap almaya gitmiştir. Lola’ nın kocası arabacı Alfio kırbacını şaklatarak neşeli şarkısıyla görünür, karısını beklemektedir. Köy halkı kiliseye dolmuş, dua başlamış, Santuzza’nın güzel sesi yankılanmaya koyulmuştur. Dua bitince kız tekrar Lucia Ana’ya gelerek konuşmaya başlar.

Ona Turiddu’nun askere gitmeden önceki yavuklusu Lola ile buluşmakta olduğunu haberler. Lucia Ana kiliseye girdiğinde Turiddu da görünmüştür. Santuzza delikanlıya kasabaya gitmediğini, gece Lola’nın evi yanında gördüğünü söyler. Turiddu bu sözlere kızmıştır. Kıza kıskançlığının tutsağı olamayacağını açıklarken cilveli bir kadın sesi yaklaşır, gelen Lola’dır. Turiddu’ya bir çiçek atarak kiliseye girer, delikanlı kadını izlerken Santuzza bağırır: «Hayır Turiddu, beni haince terk edemezsin!» Sonra alana giren Alfio’ya karısının Turiddu ile kendisini aldattığını haberler. Alfio öcünü alacaktır.

Yortu âyini sona ermiş, köylüler bu defa meyhaneye yönelmiştir. Turiddu ünlü içki şarkısıyla herkesi içeriye çağırır. Birden Alfio gelerek delikanlının uzattığı kadehi döker. Bu türlü bir davranış Sicilya törelerine göre düello demektir. Turiddu annesini çağırır, ona veda eder, Santuzza’ya bakmasını söyleyerek ayrılır. Köylüler korkuyla sonucu beklemektedir, bir kadın çığlığı yükselir: «Turiddu’yu öldürdüler!» Herkes dehşetle haykırır, Santuzza ve Lucia Ana bitkin yere yıkılırlarken perde iner.

«Cavalleria Rusticana» İtalyan operasında gerçekçi konulara dayanan «Verismo» akımının en başarılı örneklerinden biridir. Besteci Sonzogno Yayınevinin bir perdelik opera yarışmasını bu yapıtla kazanarak yaygın bir ün yapmış, kendisine büyük umutla bağlananlar daha sonraki verimiyle düş kırıklığına uğramışlardır.

Tanınmış bölümler:

«Siciliana» (Turiddu), «İl cavallo scalpita» (Alfio), «Voi lo sapete» (Santuzza), «Fior di giaggiola» (Lola), «Viva il vino» ve «Voi davrete fare» (Turiddu).

Advertisement


Leave A Reply