Çayır Nedir? Nerelerde Bulunur?

0

Çayır nedir, ne demektir? Çayırların özellikleri nelerdir, nerelerde bulunur, çayır çeşitleri nelerdir? Çayır hakkında bilgi.

cayirÇayır; Üzerinde gür ot biten düz ve nemli geniş toprak parçalarına «çayır» denir. Irmakların çevresinde taşan suyun altında kalan alçak yerler, kışları karla kaplı olanlar, şiddetli don yapan yüksek tepeler, vadiler baharda hep çayırlık haline girer. Buralarda kendiliğinden yetişen bitkiler kısa zamanda geniş alanları kaplar. Bunları hayvanlar yeseler bile, yeniden hızla büyüyüp gelişirler. Çayır otları o kadar sıktır ki, güneş ışıklarının kolay kolay toprağın yüzüne inmesine meydan vermezler. Böylece, rutubeti eksilmeyen toprağın üzerindeki bitkiler daha çabuk gelişir.

Advertisement

Oluşum bakımından çayırlar 1 ) Tabiî çayırlar, 2) Suni çayırlar diye ikiye ayrılır.

Tabiî Çayırlar

Bu çayırlar kendiliğinden yetişir, yeryüzünün çok gfeniş bir kısmını kaplarlar. Dağların, yüksek tepelerin yamaçlarındaki çayırların otları daha hoş kokulu, besin maddeleri bakımından daha zengindir. Vadilerde yetişen çayırlar miktar bakımından ötekilerden çok daha geniş bir yer kaplarsa da kalite bakımında» onlardan düşüktür.

Çayır otlarının çoğu buğdaygiller familyasından olan bitkilerdir. Ayrıkotu, yabani yulaf, pisipisr otu, çayırotu gibi bitkiler hemen her çeşit toprakta kendiliğinden yetişir. Yağışı az yerlerdeki otlar boycş kısa olurlar. Buraları daha çok koyun, keçi otlatmaya elverişlidir. Birçok yerlerde sürüler, otlakların ve meraların durumuna göre yer değiştirirler. Bir bölgede elverişli çayır kalmayınca daha ilerlere gidilir. Önceleri yaya yapılan bu gidiş, bugün ileri memleketlerde demiryolları ile çok ucuza yapılmaktadır.

Advertisement

Suni Çayırlar

Hayvan yemi yapılmak üzere insanların ekip yetiştirdikleri çayırlardır. Daha çok baklagillerden olan yonca, kaba yonca, evliya-otu, tirfil, fiğ, burçak gibi bitkilerden meydana gelir. Bunlar yazın taze, kışın da kurutulmuş olarak çiftlik hayvanlarına yedirilir.

Yurdumuzun yüzölçümünün % 38 kadarı çayır ve otlaklarla kaplıdır. Birçok memleketlerde tarım için kullanılan topraklara ihtiyaç arttıkça çayırlar azalır. Yeryüzünün en geniş çayırları Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki geniş çayırlar, Güney Amerika’da «pampa», denilen uçsuz bucaksız otlaklardır. Ayrıca, Avustralya ve Yeni Zelanda’da da geniş çayırlıklar vardır.


Leave A Reply