Caynizm Dini Hakkında Temel Bilgiler

0

Dünyada oldukça yaygın dinlerden birisi olan Caynizm ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Caynizm dininin inanç ve ibadet esasları.

caynizmHindistan’daki dört büyük dinden birisi olan Caynizim, yaklaşık M.Ö. 4. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Kurucusu olan Mahavira (M.Ö. 599 – 527), Benares’te doğmuş, otuz yaşına gelince ailesini terk ederek rahiplik elbisesini giymiş ve kendini dünyadan soyutlamıştır.

Advertisement

Caynizm daha çok asiller ve halk arasında yayılmıştır. Mahavira 72 yaşında Bihar’da ölünceye kadar doktrinini vaaz yöntemiyle yaymış ve onun ölümü Caynist takvimin başlangıcı sayılmıştır.

Caynizm’de esas olan ahlaktır. Ahlak ise üç temel ilkeye dayanır. Bunlar; “doğru görüş”, “doğru bilgi” ve “doğru davranış”tır.

Caynizm’in diğer ahlaki prensipleri; öldürmemek, yalan söylememek, hiçbir şekilde çalmamak, olabildiğince cinsel ilişkiden uzak kalmak şeklinde özetlenebilir.

Caynizme inananlar, ancak kendi dinlerine uyanların ölümsüzlüğüne inanırlar. Onlara göre evren ebedidir, yaratılmamıştır. Cennet ve cehennem vardır. Ayinleri rahip ve rahibeler idare eder. Gösterişli mabetleri vardır.

Advertisement

Caynizm’in kutsal kitapları “Agamalar”dır.

Caynizm’de Hindularınki kadar katı olmasa da mesleklere bağlı bir kast sistemini bulunmaktadır.

Günümüz de sayısı yaklaşık 4.000.000 olan Caynizm taraftarlarının, büyük çoğunluğunun Hindistan ‘da yaşamasına karşılık Avrupa’dan Amerika’ya hatta Avustralya’ya kadar Caynist topluluklara ve ibadet yerlerine rastlamak mümkündür.


Leave A Reply