Cebeci Nedir?

0

Cebeci ne anlama gelir? Osmanlıda Cebeci Ocağının görevleri, Cebeci Ocağı hakkında bilgi.

Osmanlı ordusunda harp malzemesini sağlıyan ocağa «Cebeci» denirdi. Fatih Sultan Mehmet zamanında kurulduğu sanılan bu ocağın mensupları zırh, yay, kılıç, tüfek, kurşun, barut, ok vs. gibi melzemeyi savaş boylarına götürür, orduya teslim eder, savaş sona erince de bunları toplayıp İstanbul’a getirirdi. Cebeciler arızalanmış olan silâhları tamir eder, yeniden kullanılmak üzere saklarlardı. İmparatorluğun bütün malzemesini hazırlamak, bunları askere dağıtmak cebecilerin göreviydi. Gerekince yol açmak, köprü kurmak, yiyecek sağlamak da cebecilere düşerdi. Ordunun faal sınıflarından biri olan cebeciler gördükleri iş bakımından bugünkü ordunun ordudonatım, levazım ve istihkâm sınıflarına karşılıktı.

Advertisement

Önceleri cebeciler, yeniçeriler gibi, acemi oğlanlar arasından alınırdı. Daha sonraları dışarıdan da mülazım (aday) alınmaya başlandı. Kışlaları İstanbul’da Sultanahmet’te Ayasofya’nın karşısındaki, yanan eski Adliye Binası’nın yerindeydi.

Cebecilerin komutanlarına «cebecibaşı» denirdi ki Osmanlı teşkilâtının en önemli generallerindendi. 1826’da yeniçeri ocağı ile bu ocak da kaldırılmıştır.


Leave A Reply