Cebir Nedir?

0

Cebir ile ilgili bilgiler. Cebir ned demekitir cebirin açıklaması.

cebirCebir, sayılardan başka simgeler de kullanılarak denklem kurma yoluyla aritmetik işlemlerini genelleştiren matematik koluna verilen genel isimdir.

Advertisement

9. yüzyıldan sonra özellikle Araplar ve Yunanlıların denklemle açıklamaya çalıştıkları geometriyi sayısal açıdan görmeye başladılar ve giderek denklem çözümlerinden bir hesaplama yöntemi formüle ettiler. Elementer cebir adı verilen bu yöntemi Harezmi adlı Türkistanlı bilgin bir ifadenin bir elemanından bir başka elemanına ya da bir yanından öbür yanına el cebr (zorla-zorlayışla) geçmek olarak tanımladı ve adını da buradan aldı. Bilinen en eski cebir kitabı da Harezmi‘nin 830’da yazdığı Hisabül Cebr v’el Mukabe‘dir (Cebir ve Karşılaştırmalı Hesabı).

Cebirin Avrupa’da tanınmasını da Türk ve Arap bilginleri sağladı. Venedikli Luca Pacolini, Avrupa’ da ilk cebir kitabını 1494’te yayımladı. Fransız Viete ise işlemlerde bilinmeyen yerine harflerin konulması kuralını getirdi. Cebirde ilk üs imlerini kullanan ve buna ilişkin ilkeleri geliştiren Descartes oldu.

Cebir, aritmetiği tersine sayıları sıfıra göre gösterir. Aritmetikte sayılar bir şeyin niceliğini, büyüklüğünü uzaklığını bildirirken cebirsel sayılarda bununla birlikte değerlendirmeyi genelleştirip kolaylaştıran iki sayı vardır; (+) pozitif, (-) negatif sayılar. Bir cebirsel işlemde sayıların önündeki (+) ve (-) işaretleri dikkate alınmadan taşıdığı değere sayının mutlak değeri adı verilir. Herhangi bir problemin genelleştirilmiş biçimine formül denilir ve aritmetikte 4 işlemle oran, orantı, çarpanlara ayırma vb gibi işlemler yardımıyla çözümlenen denklemleştirme ise formüldeki bilinmeyenin bulunması için tutulan yoldur. 16. yüzyıldan sonra günümüzdeki imlerin kullanılmaya başlandığı cebir, 3 ve 4 dereceli bilinmeyenli denklemlerin çözümlenmeye başladığı 17. yüzyılda klasik yüksek cebir ve 19. yüzyıl başlarında da modern cebir halini aldı.

Advertisement


Leave A Reply