Çekim Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Çekim ne anlama gelir? Çekim kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Çekme işi
2. Fiillerin çeşitli zaman, kişi ve kiplere, adların da ad durumlarına göre uğradığı biçimleri, tasrif
3. Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe, traksiyon
“Yer çekimi. Mıknatıs çekimi.”
4. Alıcının sürekli olarak çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası, plan
Fiil, ad kök veya gövdelerine gelerek bağlı oldukları kelime gruplarına göre kelimeler arasında durum (hâl), iyelik, çokluk, zaman, kişi ilişkisi kuran birim: ev-e, ev-im, ev-ler, gel-di, gel-di-m, gel-di-ler gibi
Kalıtım
Ad çekimi
Yer kütlesinin çekimi etkisiyle bir cismin, türlü bölümlerine uygulanan güçlerin bileşkesi, arz cazibesi
“Cisimlerin ağırlığı yer çekiminin bir sonucudur.”
1. Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi
2. Bu yöntemle elde edilen kopya, fotokopi
1. Çekim kuvvetlerini ölçmeye yarayan araç
2. Yer yer değişen yer çekiminin tam ve gerçek değerini dikey olarak belirlemeye yarayan araç, gravimetre
Çekimlere bölünmüş, her çekimin sayısı belirtilmiş, çevirim için bütün teknik açıklamaları ve konuşmaları içine alan senaryo, çevirim senaryosu
Adlara çekim eklerinin getirilmesi, isim çekimi
“Ev-im, ev-i.”
Fiil, ad kök veya gövdelerine zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı da veren eklerin getirilmesi, fiil tasrifi
1. Film gösteriminde hız düşürerek yapılan iş
2. Yavaş bir biçimde
“Usta ağır çekim geldi.”

Advertisement

Leave A Reply