Çekirdek Aile Nedir?

0

Çekirdek Aile Nedir? Çekirdek ailenin özellikleri, avantaj ve dezavantajları nelerdir? Çekirdek aile bireyleri kimlerdir, hakkında bilgi.

Aile

Çekirdek Aile Nedir?

Çekirdek Aile; gelişmiş toplumlarda görülen ailedir. Toplum yapısı genişleyip karmaşıklaştıkça aile küçülmektedir. Çekirdek ailede evlilik bağları devletin güvencesi altındadır. Evlenme usulleri, miras, mal bölüşümü, boşanma ile ilgili uygulamaların netleşmesi ve yasal olarak ifade edilmesiyle aile kurumu eskiye oranla daha güçlenmiştir.

Çekirdek aile, toplumun içindeki en küçük birimdir ve sanayi toplumunun özelliklerini yansıtır. Aile bağlarının güçlü olması, toplumların da güçlü olması demektir. Bu açıdan aile, günümüz toplumunun temeli olarak görülmeye devam etmektedir.

Bir toplumun ana özelliği, kendisini oluşturan ailelerde geçerli olan ilişkilere göre belirir. Ailenin bireyleri, kendilerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemeye başlayınca toplum gücünü kaybeder. İnsanların toplumsallaştırılmalarında, yani toplum kültürünün bilinçli bir üyesi hâlini almalarında asıl toplumsal araç ailedir. Toplumsal değerler, milli duygular, toplumun idealleri kişiye hep aile tarafından aktarılır. Toplumun varlığını sürdürebilmesi için zorunlu olan çeşitli temel işlevler, aile kurumunca yerine getirilmektedir. Bu nedenlerle çekirdek aile toplum yapısı içinde önemli bir yere sahiptir.

Çekirdek Ailenin Avantajları:

(1) Kişilik Gelişimi:

Çekirdek aile, bireylerin kişiliğinin gelişiminde önemli bir rol oynar. Çocuklar ebeveynlere daha yakındır ve kişiliğinin daha iyi gelişmesine yardımcı olan ebeveynlerle olan sorunları hakkında daha özgür ve açık tartışmalar yapabilir.

(2) Kadınların Daha İyi Durumu:

Çekirdek ailelerde kadının durumu geniş ailelere göre daha iyidir. Çocuklarıyla daha fazla zaman geçirir. Ayrıca evini kendi fikrine göre planlamak ve yönetmek imkanına sahiptir. Yaşlıların müdahalesi yoktur. Kocası ayrıca çekirdek ailedeki karısına daha fazla ilgi gösterebilir.

(3) Daha az çocuk sayısı:

Aile planlaması programı çekirdek ailelerde başarılı olur. Çekirdek ailenin üyeleri, ailelerini planlamak ve sınırlamak zorundadır, çünkü çocuklarına destek olmak için tüm sorumluluklarını ve harcamalarını üstlenmek zorundadırlar.

(4) Barış ve Uyum:

Huzur ve uyum, keyifli bir aile hayatı için çok önemlidir. Çekirdek ailelerde yanlış anlama yoktur ve birlikte yaşayarak uyumlu bir atmosferin tadını çıkarırlar.

(5) Bireysel Sorumluluklar:

Çekirdek ailede, geniş ailede olduğu gibi sorumluluk değişikliği yoktur. Ebeveynler, çocuklarının sorumluluğunu kendileri üstlenmek zorundadır. Aile reisi, ailesine bakmak için çok çalışmak zorundadır.

(6) Sorunlar Azdır:

Aile içi çatışma olasılığı yoktur. Çekirdek ailede finansal problem ortaya çıkmaz. Gelecekteki başarı için ve belirsiz aile kriziyle yüzleşmek için para biriktirilebilir. Herkes aile gelirini desteklemek için herhangi bir ekonomik faaliyette bulunabilir. Çocukların istekleri göz önünde bulundurulur ve uygun ağırlık verilir. Çekirdek ailenin bütün üyeleri duygusal güvendedir. Hiçbir üstünlük kompleksi kimse tarafından hissedilmez. Hepsine eşit ağırlık verilir.

Dezavantajları:

(1) Ekonomik dezavantaj:

Geniş ailelerde mali sorumluluklar bölünür ve birlik olunduğu için gelir bir arada toplanır. Bu şekilde maddi sıkıntı yaşama olasılığı azalacaktır.

(2) Çocukların Güvensizliği:

Çekirdek ailede ailenin annesi dışarıda çalışıyorsa, çocuklar ihmal edilir ve bakıcılar tarafından bakılır. Bu da çocukların yalnız ve duygusal olarak güvensiz hissetmelerine neden olabilir. Ekmek kazanan ölürse veya hastalanırsa, aileyi destekleyen kimse yoktur. Acil durumlarda bile hastalık, kaza veya hamilelik sırasında aile üyeleri çok fazla ihmal edilir ve bunlara bakacak kimse yoktur.

(3) Yanlızlık:

Yalnızlık hissi, çekirdek ailede önemli dezavantajlardan biridir.

(4) Yaşlılık, Dulluk ve Boşanmada Güvensizlik:

Çekirdek ailede dulluk, yaşlılık ve boşanma durumunda sıkıntılar daha büyüktür. Fiziksel ve psikolojik olarak kendilerini güvensiz hissederler. Çekirdek ailede her şeyden önce çocuklar sosyal, duygusal ve eğitimsel uyumsuzluğa sahiptir.


Leave A Reply