Çekirgenin Özellikleri Nelerdir? Çekirgelerin Verdikleri Zararlar Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Çekirgelerin özellikleri nelerdir? Çekirge nasıl bir hayvandır, Çekirgenin zararları, çekirge istilası nedir, hakkında bilgi.

Çekirge

Çekirge; Daha çok sıcak memleketlerde, kırlarda ve tarlalarda yaşayan, ürüne, bitkilere korkunç zararlar veren bir böcektir. Düzkanatlılar takımından olan bu böceklerin başlıca özellikleri uzun ve kuvvetli arka ayakları sayesinde çok iyi sıçramalarıdır. Başlarında birer çift duyarga, bir çift petek göz, çiğneyici bir ağız bulunur. «Göçmen çekirge» denilen cinsinin duyargaları, hemen hemen önüne çıkan bütün bitkileri kemirip yediğinden, kısadır. Fakat «yeşil çekirge» nin duyargaları, besinini arayıp bulabilmesi için, daha uzun ve daha hassastır.

çekirge

Kaynak: pixabay.com

Çekirgenin üç halkadan meydana gelen göğsünün son iki halkasında birer kanat bulunur. Öndeki kanatlar serttir, arkadakiler zarkanattır, tıpkı bir yelpaze gibi uzunlamasına katlanarak sert kanatların altına girerler.

Erkek çekirgeler kanatlarını vücutlarına sürterek keskin bir ses çıkarırlar. Dişilerinin karın kısımlarının sonunda kılıç biçiminde birer hortum uzanır. Çekirge bununla toprağın arasına yumurtalarını bırakır. Yumurtalardan çıkan yavrular başkalaşım geçirmezler. Küçük çekirge yavrusu birkaç kere gömlek değiştirdikten sonra tamamen ergin hale gelir. Birçok çeşidinin boyu 4-5 cm. kadardır.

Çekirgelerin Zararı

Çekirgelerin bazen milyarlarcası bir araya gelerek pek uzaklara kadar giderler, önlerine ne çıkarsa silip süpürürcesine kemirip mahvederler. Böylece bir çekirge salgınına uğrayan bir yerin ahalisi ufuktan kapkara bir bulut halinde çekirgelerin geldiğini görünce savunmaya çalışırsa da çok kere başvurulan bütün tedbirler boşa gider.

Yumurtadan çıkan küçük çekirgeler hemen ne bulurlarsa kemirmeye başlarlar. Önlerindeki bitkiler tükendikçe yanındakine, o da bitince daha yanındakine saldırırlar. Böylece, hızla ilerlemekte devam ederler. Kısa bir zamanda bunların milyarlarcası koskoca bir memleketin bütün ürününü yok edebilir.

Advertisement
çekirge

Kaynak: pixabay.com

Yavrular kanatları çıkınca arıların oğul vermesi gibi kitle halinde değişik yönlere doğru uçmaya başlarlar. Milyarlarca çekirge kondukları yerde işe yarar hiçbir şey bırakmazlar. Yiyecek cinsinden ne varsa, birkaç dakikanın içinde hemen hepsini kemirip mahvederler. Eğer sıcak mevsimin son günleri yaklaşmışsa dişi çekirgeler yumurtalarını bırakırlar, çok geçmeden de kitleler halinde ölmeye başlarlar. Bunların ölüleri çok geniş alanları kaplar. Sıcağın etkisiyle bozulup çok pis bir şekilde kokmaya başlar, bütün memleket halkının sağlığını tehlikeye sokarlar.

Yumurtalar birkaç günlük yağmurla beraber hemen açılır. Bundan dolayı birkaç yıl üst üste kuraklık devam etmişse o yıllarda çekirge sürülerine pek rastlanmaz. Yumurtalar elverişli şartları buluncaya kadar bozulmadan uzunca bir.zaman bekleyebilirler. Bu yumurtalar küreklerle toplanıp büyük çukurlara doldurulur, üzerlerine gaz dökülerek yakılır veya kaynar su dökülüp sonra toprağa gömülür.

çekirge

Kaynak: pixabay.com

Çekirge salgınına karşı birçok yerlerde toprağın üzerine perdeler gerilir, önüne de çukurlar kazılır. Böylece, perdeye çarpan çekirgelerin çukura düşmeleri sağlanır, orada da öldürülmeye çalışılır. Birçok yerlerde de teneke çalıp, silâhlarla ateş ederek muazzam gürültü çıkarılır, hayvanları korkutarak o civardan kaçırmaya uğraşılır. Fakat çok kere bütün bu tedbirler bir sonuç vermez. Birçok yerlerde çekirge sürüleri uçaklardan serpilen böcek öldürücü ilâçlarla ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

Çöllerde yaşayan bazı kabileler iri çekirgeleri kızartırlar, ezer, una bulayarak yerler.

çekirge

Kaynak: pixabay.com

Çekirge İstilası;

Kuzey Afrika ve Mezopotamya’da sık sık çekirge istilâlarına rastlanır. Bu sürüler ara sıra güney sınırımızdan yurdumuza girerler. Çekirge bulutu güneşin ışıklarını kapayacak kadar kalındır, kanatların vızıltısı havada müthiş bir uğultu yapar. En sonunda sürü yere bir battaniye gibi serilir, her yanı birden örter. Ortalıkta gözün görebileceği uzaklıklara kadar dört bir yan çekirgeyle kaplanıverir. Birkaç dakika Öncesine kadar yemyeşil olan tarlalar, çekirgeler havalandıktan sonra tanınmayacak hale gelmiş bulunur.

Çekirgelerin önlerine geniş bir su çıkarsa öndekiler hemen suyun üzerine atılır, birbirlerine iyice tutunurlar, böylece bir köprü kurarak arkadan gelenlerin üstlerinden geçmelerini sağlarlar. Bazen çekirge sürülerinin aynı hızla denizlerin üzerinden uçtukları, hattâ kıyıdan 1500 kilometre uzaklıktaki gemilere bile saldırdıkları olur.

Advertisement


Leave A Reply