Çekoslovakya Resim Sanatı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Çekoslovakya Resim Sanatı ile ilgili bilgiler ve Çekoslovakya Resim Sanatı eserleri,dönemleri ve özellikleri

11. yüzyıla tarihlenen kitap bezemelerinde önceleri Alman okulunun etkisi görülür. Prag Üniversitesi’nin kitaplığında saklanan İsa’nın Çarmıhta Çektiği Acılar 1321’e; Velilav İncil’i 1340’a; Viyana’da bulunan Liber Viaticus 1360 dolayına; Vaclav incil’i ise 1380-1390’a tarihlenir ve geç gotik özellikleri taşırlar.

14. yüzyılda başlayan Fransız ve İtalyan etkileri ülkede resim sanatının gelişmesine yol açtı. 14. yüzyılda üç ünlü ressam ortaya çıktı. Bunlardan Vyssi Brod İsa’nın yaşamından aldığı konuları işledi; geç gotik üslupta çalıştı. Praglı Theodric 1359-1368 arasında Karlstein Şatosu’nun Kutsal Hac Kilisesi’ni doğalcı üslupta betimledi. Trebo’nun ise İsa’nın yaşamından aldığı sahnelerini büyük bir duygusallıkla resimledi.

Karel Skreta, Peter Brandi ve Jan Kupecky ise barok ressamların en tanınmışlarıdır. 1848’de kurulan akademi, ülkede Navratil, Hurkyne, Kosarek, Marak Kuba gibi birçok sanatçının yetişmesine olanak sağladı. 1908’de Osma adı altında birleşen sekiz ressamın oluşturduğu bir grup kübizm anlayışı benimsedi. Dönemin başlıca ressamları Filla, Benes, Spela, Coubine ve Eberl’dir.


Leave A Reply