Celalettin Harzemşah Kimdir?

0

Celalettin Harzemşah kimdir? Celalettin Harzemşah hayatı, biyografisi, Harzemşahlar devleti hakkında bilgi.

harzemsahlarCelalettin Harzemşah; Harimzşahlar Hanedanı’nın son hükümdarıdır (?-1231).

Advertisement

Babasının düzenlediği tüm seferlere katıldı, özellikle 1219’da Moğollarla yapılan savaşın kazanılmasında yararlıklar gösterdi. Alaattin Muhammed, Moğollara karşı durabilecek yetenekteki oğlu Celalettin’in kendi yerine geçmesini vasiyet etti. İki kardeşi ve kimi komutanlarının öldürme girişimi üzerine Horasana kaçtı. Gazne’ye gitti. Hindistan’a ulaşmayı başardı (1221). 1224’te Kirman’a gitti. Abbasileri yenerek Bağdat ve çevresini yağmaladı. 1225’te Tebriz’de karargâh kurdu. Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaattin Keykubat ile Eyyubi hükümdarlarına elçiler göndererek Moğollara karşı yardım istedi. 1226’da Tiflis’i ele geçirdi. 1227’de İsmaillilerin elindeki Alamut Kalesi’ni kuşattı. 1228’de İsfahan önünde Moğolları yenilgiye uğrattığı sırada pusuya düşürdüyse de Luristan’a kaçabildi, Gürcülerin elinden Tiflis’i yeniden aldı. 1229’da Ahlat’ı kuşatması, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaattin Keykubat’ı kaygılandırdı. Ahlat, uzun bir kuşatmadan sonra 14 Mayıs 1230’da Harizmşahların eline geçti. I. Alaattin Keykubat ve Eyyubi Hükümdarı Melik Kâmıl’in kardeşi Melik Eşref komutasındaki birleşik ordu, 10 Ağustos 1230’da Erzincan yakınlarındaki Yassıçimen’de Celalettin’i bozguna uğrattı. Moğollarca sürekli izlenen Celalettin, 1231’de Dicle Köprüsü kıyısında düzenlenen bir baskın sırasında tüm adamlarını yitirince Meyyafarikin’e kaçtı. Moğollara yakalanmamak için dağlarda dolaşırken ölen kardeşinin öcünü almak isteyen bir aşiret mensubunca yakalandı ve Ahlat’ta öldürüldü (1231). Ölümüyle Harizmşahlar da tarihe karıştı.


Leave A Reply