Cellat Nedir? Cellatlık Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Cellat nedir ve kelime anlamı hakkında bilgi. Cellatlık tarihi ve özellikle Osmanlı döneminde cellatlık işleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız

Cellat Nedir? Cellatlık Hakkında Bilgiler

cellatArapça “kırbaçlamak” kökünden gelen bu kelime eskiden sadece kırbaçla dayak cezalarını yerine getiren kimseler için kullanılırdı. Daha sonraları ölüm cezalarını yerine getiren kimse anlamını kazandı.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında memleketimizde kadılık teşkilatı bulunan yerlerde kadıların emrinde bir cellat bulunurdu. Saray teşkilâtı içinde de bir cellat vardı. Saray celladının birkaç yamağı olur, cellat bazan “cellatbaşı” diye anılırdı.

Saray cellâdı padişah tarafından idamı emredilen devlet adamlarını Topkapı Sararayı’ndaki Orta Kapı önünde bulunan «Siyaset Meydanı” nda infaz ederdi. Cellat idam hükmünü yerine getirmeden önce kılıcını çıkararak omuzundaki peştemala siler, bir ara gösteride bulunduktan sonra, mahkumun kafasını keserdi.. Kesik baş kapı önündeki «Seng-i ibret» (İbret Taşı) na konarak teşhir edilir, cellat da, orada bulunan çeşmede kılıcındaki kanları yıkardı. Bu çeşme «Cellât Çeşmesi» diye anılır.

Padişah sülâlesinden olanların kanını akıtmak haram(?) olduğundan cellatlar bunları öldürmekte yay kirişi veyahut kement kullanırlardı. Osmanlı sarayındaki cellatların en tanınmışı, adı birçok tarihi olaylara karışan Cellat Kara Ali’dir. Kara Ali IV Murat zamanında birçok devlet adamını öldürmüş, en sonunda da Sultan ibrahim’i kementle boğmuştur.

Cellatlığın tarihi çok eskidir. Eski Yunan ve Roma’da da cellatlar vardı. Roma’da cellatlar ancak köleleri idam ederdi. Bazen cellatlık işi askerlere verilirdi. Ortaçağ’da Rusya’da, Almanya’da idam cezalarını bazen bizzat hakimler yerine getirirdi.

Advertisement

Cellatlar Avrupa’da genel olarak nefret uyandırmış, bunların şehirlere yerleşmesine müsaade edilmemiştir. Bu bakımdan bazen katillere hayatlarını ve hürriyetlerini bağışlamak pahasına cellatlık vazifesi verilmiştir.

Cellatlar idam hükümlerini kendi yaşadıkları ülke ve kültüre göre değişik şekillerde yerine getirirler.


Yorum yapılmamış

  1. Eski arabamın uzun yolda bozulma olasılığı var. teoriye göre araba yolda bozulacak ve yolda kalacağım. Ama her yolculukta arabam bozulmuyor.

    Yanlışın var. Arabanda bir parçanın bozulması gibi bir olasılık ortaya çıkarsa bozulacaktır bunu anlatmaya çalışıyor.

Leave A Reply