Cemaatle Namaz Kılmak Nedir?

0

Cemaatle namaz kılmak nedir, niçin önemlidir? Cemaatin uyması gereken kurallar nelerdir, hakkında bilgi.

Cemaâtle namaz kılmak, Sünnet-i muekkededir. İslâm dininin şiarındandır. Cemaâtle kılınan namaz, tek başına kılınandan (25-27) derece fazla sevabı vardır.

Advertisement

iki veya daha fazla insanın bir araya gelip içlerinden birisini tayin ederek onun arkasında namaz kılmaya cemaâtle namaz kılmak denir.

Bir evde cemaâtle namaz kılınmak istenildiği zaman imamlığa, ehil ise ev sahibi geçirilir. Cami imamlığını, cami imamı yapar. Şayet bunlar bir başkasını daha uygun görüp geçirirlerse, imamlığı o yapar.
Cemaâtin imama uymasının sahih olması, şu şartlara bağlıdır:

1. Namaza başlarken imama uymaya niyet etmek, ı 2. Cemaâtin namazı ile imamın namazı aynı cinsten olmak,

3. İmamın kıldığı farz, cemaâtinki sünnet olursa imama uyulmuş olmaz,

4. Erkeğin kadına, akıllının sarhoşa, çocuğa, özürsüzün özürlüye, uyması câiz olmaz. Buna riâyet edilmesi lâzımdır.

Advertisement
Özrü yok iken cemâati terk etmek sünnete aykırıdır. Cemâatle beraber namazı kılmamaya mâni olan sebepler şunlardır :

1. Şiddetli hastalık, körlük, kötürüm ve ayağı kesik olmak,

2. ihtiyarlık,

3. Fazla soğuk, sıcak günlerde. Yağmur ve çamur olduğu zamanlarda,

4. Etrafın çok karanlık olması dolayısıyla,

5. Mal veya can korkusu,

Advertisement

6. Hasta bakıcılık (Hastanın başından ayrıldığı zaman, hasta rahatsız olacaksa, başından ayrılıp cemâtle beraber namaz kılmaya gitmez),

7. Yemek sofrası hazır olmak,

8. Abdesti sıkışmak.

Buna benzer özürler olmadıkça cemâatle namazı terketmemek lâzımdır.


Leave A Reply