Cemal Gürsel Kimdir?

0
Advertisement

Cemal Gürsel Kimdir? Cemal Gürsel hayatı, biyografisi, siyasi yaşantısı ile ilgili bilgi.

Cemal GürselCemal Gürsel; asker, Türkiye Cumhuriyeti’nin 4, cumhurbaşkanıdır (Erzurum 1895 – Ankara 14 Eylül 1966).

Ortaöğrenimini, Erzincan Askeri Rüştiyesi ile Kuleli Askeri Lisesi’nde yaptı. Harp Okulu’nda okurken Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine 1915’te topçu subayı oldu. Çanakkale Cephesi’nde Seddülbahir ve Anafartalar’da, 1917’de Suriye Cephesi’nde Gazze’de savaştı. 1918’de İngilizlere tutsak düştü. 1919’da serbest bırakılınca İstanbul’a döndü. Kurtuluş Savaşı’ na katılmak üzere Anadolu’ya geçti. Batı Cephesi’nde görev aldı, İnönü, Sakarya savaşlarına ve Büyük Taarruz’ a katıldı, İstiklâl Madalyası ile ödüllendirildi. 1925’te Harp Okulu öğrenimini tamamladı. 1929’da Harp Akademisi’ni bitirerek kurmay subay oldu. Çeşitli kıt’a ve karargâh hizmetlerinden sonra 1946’da tuğgeneralliğe yükseltildi. 1953’te orgeneral oldu. 3. Ordu komutanıyken 1958’de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı. İktidar partisi ve hükümetinin (Demokrat Parti) tutumlarından kaynaklanan, yurtta huzursuzluğa yol açan olayların önüne geçilebilmesi için köklü önlemler alınması konusunda dönemin MSB Bakanı’na gönderdiği 3 Mayıs 1960 tarihli mektuptan sonra zorunlu izinle görevinden ayrılıp, İzmir’e gitti. 27 Mayıs 1960’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke yönetimine el koyması üzerine, o sabah Ankara’ya gelerek Milli Birlik Komitesi Başkanlığı ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri Başkanlığı görevlerini üzerine aldı. Kurucu Meclis’in hazırladığı, halkoylaması sonucu onaylanan 1961 Anayasası’na göre oluşmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 26 Ekim 19614de Türkiye Cumhuriyeti’nin dördüncü cumhurbaşkanı seçildi. Görevi sırasında yaşanan siyasal bunalımlar (MBK’dan 14’lerin uzaklaştırılması, 22 Şubat, 2 Mayıs olayları) karşısında sağlığı bozuldu. İnme gelince tedavisi için ABD ve Türkiye’de sürdürülen çabalar sonuç vermedi. Sağlık durumu üzerinde ortak sağlık kurulunca verilmiş bulunan 26 Mart 1966 tarihli rapora göre, “Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halini tekevvün etmiş olduğu” TBMM birleşik toplantısının 28 Mart 1966 günlü birleşiminde kararlaştırıldı. Yerine Cevdet Sunay seçildi. Son bir beyin kanamasıyla ölene kadar komada kaldı.


Leave A Reply