Cemaleddin Mahmud Hulvi Kimdir?

0
Advertisement

Cemaleddin Mahmud Hulvi kimdir ve ne yapmıştır? Cemaleddin Mahmud Hulvi hayatı, biyografisi, eserleri ve şiirleri hakkında bilgi.

Cemaleddin Mahmud Hulvi

Cemaleddin Mahmud Hulvi; (d. 1574, istanbul – ö. 1654, İstanbul), Osmanlı mutasavvıf, yazar ve şairdir.

Saray helvacıbaşılarından Ahmed Ağa’nın oğludur. On dört yaşındayken babasıyla birlikte hacca gitti. Dönüşünde bir süre baba mesleği olan helvacılıkla uğraştıktan sonra devlet hizmetine girdi; Divan-ı Hümayun çavuşu oldu. 1599’da Uyvar Seferi’ne katılmadığı için zeameti geri alındı. 1601’de de görevinden ayrılarak kendisini tasavvufa verdi. Yenikapı Mevlevihanesi’nde Sünbüliye tarikatı şeyhlerinden Hasan Zarifi Efendi’ye bağlandı, ondan icazet aldı. 1619’da ikinci kez hacca gitti. Geri dönerken Mısır’ da Gülşeniye Tekkesi’ne konuk oldu ve Gülşenizade Necmeddin Hasan Efendi tarafından inabe ve irşadla görevlendirildi. İstanbul’da bir süre Davud Paşa Camisi vaizliği yaptı. Şeyh Zarifi Efendi’nin ölümünden sonra yerine geçen oğlu İbrahim Efendi ona halifelik verdi ve Şehremini’deki Şirvani Tekkesi’ne şeyh olarak atanmasını sağladı. Hulvi, kendi adıyla da anılan bu tekkede yaşamının sonuna değin şeyhlik etti.

Hulvi, 1609’da yazmaya başlayıp 1621’de tamamladığı en önemli yapıtı Lemezât-ı Hulviyye ez Lemehât-ı Ulviyye’de (1980, 2 cilt) dört halifeyi, mezhep imamlarını, On İki İmam’ı ve Halvetiye tarikatı büyüklerini anlatır. Şiirlerinin yer aldığı Divan’ı, Lâhicî’ nin Gülşen-i Râz Şerhi çevirisi olan Câm-ı Dilnevâz ve Taşlıcalı Yahya‘nın hamsesine nazire olarak yazdığı Hamse öbür yapıtlarıdır.

Advertisement

Leave A Reply