Cemel Vakası Nedir?

1

Cemel Vakası nedir? Cemel Vakası kimler arasında gerçekleşmiştir, tarihi, hakkında bilgi.

cemel-vakasiCemel Vakası; İslâm tarihinde halifelik için yapılan ilk iç savaştır (656).

Advertisement

Öldürülen Halife Hz. Osman‘ın yerine Hz. Muhammed‘in amcaoğlu ve damadı Hz. Ali‘nin halife seçilmesini onaylayan sahabelerden Zübeyr ve Talha daha sonra buna karşı çıktılar. Karşı çıkanlar arasında Hz. Muhammed‘in eşlerinden Hz. Ayşe de vardı. Hz. Ayşe, Osman‘ın öcünü almak için halkı ayaklanmaya çağırdı. Zübeyr, Talha, Ömer’in oğlu Abdullah, Yemen Valisi Ya’la, Basra Valisi Abdullah ve Emevilerden Mervan bin Hakem, Ayşe‘nin çevresinde toplanarak yandaşlarını çoğaltmak üzere Basra’ya gidip kenti ele geçirdiler. Hz. Ali de Medine’de kendini güvencede görmediğinden oğlu Hasan’ın uygun bir ortam hazırladığı Kûfe’ye doğru yola çıktı. (Ekim 656), orada topladığı kuvvetlerle Basra üzerine yürüdü. Ayşe ve yandaşlarına yapılan uyarılar sonuç vermeyince savaş başladı. 4 Aralık 656’da Basra yakınlarında Hureybe’deki savaştan önce Hz. Ali‘nin kendisine söylediği sözlerden etkilenen Zübeyr ayrıldıysa da Medine’ye giderken yolda öldürüldü. Ayşe, Ya’la’nın kendisine verdiği Askar adlı bir deveye binerek yandaşlarını yüreklendirmek amacıyla savaşa katıldı. Çatışma, Ayşe’nin bindiği deve çevresinde geliştiği için bu savaşa Cemel (Deve) Vakası dendi, savaş Hz. Ali‘nin zaferiyle sonuçlandı. Talha öldürüldü, Ayşe tutsak edildi. Devenin yularını tutan Beni Zabba kabilesinden yetmiş kişinin eli kesildi. Ayşe güçlü gördüğü Hz. Ali‘nin yanında kalıp seferlere katılmayı önerdiyse de Medine’ye gönderildi. Ayşe‘nin yandaşlarından 13 bin, Hz. Ali‘nin ordusunda da 5 bin kişinin öldüğü söylenen bu savaştan sonra halifelik merkezi Küfe oldu. Hz. Ali, Suriye Valisi Muaviye’ye karşı savaşmak için uygun bir ortam yaratmış oldu.


1 Yorum

Leave A Reply