Cenap Şahabettin Edebi Kişiliği

0

Cenap Şahabettin’in kısa biyografisi ve edebi kişiliği ile ilgili bilgiler. Cenap Şahabettin’in eserleri.

Cenap ŞahabettinServet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide) topluluğunun yazarlarındandır. 1870’te o zamanlar sınırlarımız içinde bulunan, Manastır şehrinde doğdu. Küçük yaşlarındayken annesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Orta öğreniminden sonra Tıp Fakültesi’ni bitirdi, uzmanlık yapmak üzere Paris’e gitti. Dört yıl sonra yurda dönerek Karantina doktoru oldu. Sağlık müfettişi olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun birçok yerlerinde dolaştı. 1914’te hekimliği bıraktı, bütün çalışmalarını edebiyata yöneltti, İstanbul Üniversitesi’nde 1922’ye kadar çeşitli dersler okuttu. 1934’te öldü.

Advertisement

Cenap Şahabettin edebiyat hayatının birinci döneminde genellikle sadece şiir yazmış, nesirle pek uğraşmamıştır, ikinci döneminde ise şiiri bırakmış, sadece nesir (düz yazı) eserleri vermiştir. Şiirleri, sembolizm denilen bir şiir akımının bizde ilk denemeleri olarak kabul edilir. Bu şiirlerde en başta gelen tema aşk, doğa konuları, duygulardır. Nesirleri ise söz yapısı, anlatım, dil bilgisi kuralları bakımından son derece ustalıklıdır. Bu tür nesir örneklerinde çoğunlukla sohbet, makale, gezi notları meydana getirmiş, birkaç tiyatro denemesi de yapmıştır. Hikaye, roman alanında eser vermemiştir. Bunların dışında sözlük, dil, biyografi konularda da birkaç eseri vardır.

Cenap Şahabettin’in başlıca eserleri şunlardır:

Gezi notları : Hac Yolunda; Avrupa Mektupları; Afak-ı Irak.

Makale, sohbet, özdeyişler : Evrak-ı Eyyam; Nesr-i Harb, Nesr-i Sulh.

Advertisement

Cenap Şahabettin asıl önemli şiirlerini bir kitap halinde toplayıp yayımlamamıştır. İlk gençlik dönemindeki bazı önemsiz şiirlerini içine alan, Tamat adında küçük bir kitap vardır.


Leave A Reply