Cennet Hakkında Kısa Bilgi

0
Advertisement

Tüm Semavi dinlerin ortak inançlarından bir olan cennet ile ilgili ansiklopedik kısa bilgilerin yer aldığı yazımız.

cennet

Cennet, çeşitli dinlere göre, günahtan kaçınanların, iyilik işleyenlerin öldükten sonra mükafat görecekleri, ebedi saadetten faydalanacakları yerdir. Genellikle uçsuz bucaksız bir bahçe olarak düşünülür. İyilikler çeşit çeşit olduğuna göre, bunların karşılığı olan Cennet’in de çeşitli ve derece derece olacağı kabul edilir. Kuran’da geçen Cennet hakkındaki sıfat ve adlar Cennet’lerin dereceleriyle ilgili görülür. Başlıcaları şunlardır: Cennâtü’n-naîm (Nimet Cennetleri), Cennâtü’l mevâ (Sığınılacak Cennetler), Dâ-rü’s-selâm (Selamet yurdu).

Ebedi bir rahatlık ve kayıtsız şartsız bir saadet yurdu olduğuna inanılan Cennet’e girecek olan kimseler, Kuran’da 4 zümreye ayrılmıştır: Peygamberler, Sıddıklar (Peygamberlerin yolundan ayrılmayanlar), Şehitler, Salihler (iyiler, yani dünya ve ahiret işlerini düzgün yapanlar). Gene Kuran’da anlatıldığına göre Cennet’tekiler için hastalık, sakatlık, sinirlilik, huysuzluk gibi şeyler yoktur, olgunluk çağı hiç değişmeden sürüp gidecektir.

Advertisement

Leave A Reply