Cermenler Kimlerdir?

0

Cermenler (Germenler) Kimlerdir, ne zaman, nerede yaşamışlardır? Cermenlerin tarihçesi, özellikleri, tarihteki yeri hakkında bilgi.

Cermenler

Cermenler Kimlerdir?

Cermenler (Germenler); Kuzeybatı Avrupa’dan geldiği sanılan, Orta ve Güney Avrupa’da egemen olmuş bir Hint-Avrupa halkıdır. Tarih öncesi buluntulardan elde edilen verilere göre Germenlerin Tunç Çağı başlangıcında, savaş baltası uygarlığına sahip Hint-Avrupa soyundan, Kuzeybatı Avrupalı bir halktan geldiği sanılır.

İlk Yurtları

İlk yurtları Schleswing-Holstein, Danimarka ve Kuzey Almanya’nın Weser ile Oder ırmaklarının aşağı kesimlerini kapsayan alandır. Tunç ve Buzul Çağı boyunca buradan Kuzey ve Orta Avrupa bölgelerine yayılan Germenler, İÖ 11. yüzyılda Keltler ile İlliryalıları Galya‘ya sürerek günümüzdeki Almanya’nın bulunduğu bölgeyi ele geçirdiler. Göçebe boylardan oluşan Germenlerin tarih sahnesine ilk çıkışları Sezar döneminde Roma İmparatorluğu’nun boşalttığı alanlarda oldu (İÖ 58). 4. yüzyılda Saksonlar, Burgonyalılar, Vizigotlar, Ostragotlar, Süevler, Alonlar, Vandallar ve Gepidler gibi. Germen boyları Ren ve Tuna ırmakları boyunca uzanarak Kuzey Denizi’nden Karadeniz’e kadar ulaşan bir bölgeyi yaptıkları sürekli akınlarla zorladılar. Yine aynı dönemde bu Germen toplulukları İsa’nın tanrısallığını kabul etmeyen Arius mezhebini benimsediler.

4. Yüzyıl Sonrası

4. yüzyılın sonlarında, artan nüfus, besin kıtlığı ve Hun saldırıları gibi nedenlerle Roma İmparatorluğu içine doğru çekilmeye başladılar. 406’da Vandal, Süev, Alon ve Burgonya orduları Ren Irmağı’nı geçerek imparatorluk içindeki iç çatışmalardan iyice karışmış olan Galya’ya girdiler. Dış saldırı ve iç karışıklık nedeniyle Romalı askerler Britanya’dan çekilince, Kuzey Denizi kıyısındaki Germenler (Anglar, Saksonlar, Jutlar) Britanya’yı ele geçirdiler (407). 416’da Burgonyalılar ilk Germen Krallığı’nı kurdular. Daha sonra imparatorluk sınırları içinde kalan Lombardlar, Vandallar, Ostragotlar, Süevler ve Vizigotlar da krallıklar kurduysa da bunlar uzun süreli olmadı. Ancak Galya‘da Vandalların kurduğu krallık güçlenerek imparatorluk sınırları içindeki barbar Germen topluluklarını egemenliği altına aldı.

6. Yüzyılda Germenler

6. yüzyıldan başlayarak antik kültürü benimsemeye başlayan Germen topluluklarından boşalan toprakları Slavlar ve Danimarkalılar ele geçirdiler. Giderek küçülen Germen toprakları Cherlamagne’ın (742-814) Saksonları kesin olarak yenmesiyle Kutsal Roma İmparatorluğu’na katıldı (804).

Hangi Ulusların Atalarıdır?

Tarihçilerin Batı, Doğu ve Güney Germenler olarak üç bölüme ayırdıkları Germenlerin, Germen dilini konuşan bugünkü birtakım ulusların (İsveçliler, Norveçliler, Danimarkalılar, İzlandalılar, Almanlar, Hollandalılar, Flamanlar, Frizler ve İngilizler) ataları olduğu savunulur. Eskiçağ yazarları (özellikle Tacitus) Germenleri iri yapılı, beyaz tenli, sarışın, açık renk gözlü kimseler (kuzey ırkı) olarak tanımlar.


Leave A Reply