Cesaret Bütün Silahlardan Üstündür İle İlgili Kompozisyon, Yazı Örneği

4

Cesaret Bütün Silahlardan Üstündür sözünü açıklayan kompozisyon örneği. Ovidius’un Cesaret Bütün Silahlardan Üstündür ile ilgili yazı.

Cesaret Bütün Silahlardan Üstündür İle İlgili Kompozisyon

Açıklama Yapmak İçin İzlenecek Yol:

Konumuzun temel noktası, insanın ruhi kuvvetleri içinde en değerlisi olan cesarettir. Cesaretli insanların neler yapmaya yetenekli olduklarını düşününüz. Gözünüzün önüne çevrenizden veya tarihte cesaretleri yüzünden büyük işler başaran büyük insanların hayalini getiriniz. Cesareti olmak için yalnız şartların elverişli olması mı gerekir? Yoksa, cesur insan şartlar ne olursa olsun korkmayan, yılmayan kimse midir? Düşününüz. Ayrıca şöyle bir düşünce düzeni kurabilirsiniz:

1 — Cesaret,
2 — Ruh – Cesaret karşılaştırması,
3 — Cesaretin hangi yönüyle üstün olduğu (Örnek verilebilir).
4 — Fikir ve görüşlerin derlenmesi, sonuç.

Cesaret Bütün Silahlardan Üstündür;

Ruh kuvvetleri içinde insanı en fazla ileriye götüren, yükselten, başarı imkânları veren unsur; cesarettir. Cesaret, bir ruhun ateşi, bir hamlenin başlangıcı, başarı kapılarının sihirli anahtarıdır.

İnsanın amaçlarına göre bir şeyler yapabilmesi için içinde manevi bir gücün kıvılcımını hissetmesi gerekir. Cesaretten yoksun bir ruh sönük ve sakindir; sahibine ileri atılma imkânları veremez.

Hayatın zorluklarını yenmek, kendi kendimizi yaratmak için her şeyden önce silâhların en güçlüsü olan cesarete sahip olmamız gerekir. İmkânlarımız ne kadar elverişli olursa olsun, cesarete sahip değilsek uyuşuk bir yaratık olmaktan, daima yenilmekten, daima eğilmekten ve nihayet silinmekten kurtulamayız.

Tarihe şöyle bir göz atacak olursak, birer cesaret sembolü olan kahramanları hiç bir maddi gücün alt edemediği görülür. Cesaretli olmak insanın kendi kendini saymasının, değerlendirmesinin ve kendine inanmasının bir ifadesidir ki, hayatı yenmenin yükselmenin, varlığını üstün kılmanın sırrıdır.

Cesaret Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Cesaret”
  1. Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven
  2. Yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği
  “Bütün halk türküleri gibi ölenin örnek cesaretini öven türkülerdi bunlar.” – N. Cumalı
  3. Cüret
  4. Atılganlık
 • “cesaret almak (veya bulmak) ”
  herhangi bir durumdan, davranıştan veya kişiden güç almak
  “Biraz da bu tanışıklıktan cesaret alarak konuşmak istiyordum kızla.” – A. Ümit
 • “cesaret etmek”
  korkulması gereken bir işe korkmadan girişmek, göze almak
  “Bana bir şey söylemeye cesaret ettiğini gördünüz mü şimdiye kadar?” – T. Buğra
 • “(birine) cesaret gelmek ”
  yılgınlığı gitmek, yüreklenmek
 • “cesaret göstermek ”
  yürekli davranmak
 • “(biri) cesarete gelmek ”
  yılgınlığı gitmek, yüreklenmek
 • “cesaret vermek ”
  birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
  “Ben size ne cesaret verdim ki bana böyle bir teklifte bulunabiliyorsunuz?” – N. F. Kısakürek
 • “(birinin) cesaretini kırmak ”
  yürekliliğini gidermek, korkutmak
  “Zekânız size yardım etmez, bilakis cesaretinizi kırar.” – R. H. Karay
 • “cesaretini toplamak ”
  kendine güven duygusunu, yürekliliğini ve atılganlığını bir araya getirmek
  “Bir gün bütün cesaretini toplayıp beyefendiye gider.” – F. R. Atay

4 yorum

Leave A Reply