Cesaret Hakkında Kompozisyon

0

Cesaret ve cesaretin değeri insana kattıkları ve insan yaşamında cesaretin sınırları ile ona kattıkları hakkında cesaret konulu kompozisyon

cesaretCESARETİN DEĞERİ

Advertisement

İnsanoğlu, tarihin ilk çağlarından beri daima mensup bulunduğu toplum içinde mal ve mülk bakımından zengin olmak ister, bunun için çalışır. Uzun yıllar boyunca sar-fettiği emek karşılığı elde ettiği serveti herhangi bir felaket sonunda kaybettiği zaman her şeyini kaybettiğini zanneder. Oysaki o, yalnız emeklerinin karşılığı olarak elde ettiği maddî gelir kaynaklarından yoksun kalmıştır. Bir zarar söz konusudur ama insan sıhhatli ve azimli olduğu müddetçe o servete yeniden sahib olabilir. Servet, geçim kolaylığı sağlaması ve maddî eserlerin meydana getirilmesine yardımcı olması bir yana, bazan insanı zararlı yollara da götürebilir.

Çok sevdiği, ruhen çok iyi anlaştığı bir dostunu kaybeden insan ne kadar zengin olursa olsun, onu hayata bağlayan manevî bağların en değerlisinden ayrılmış olduğu için kendini desteksiz, sallantıda hisseder. Onun için dostunu, arkadaşını kaybeden, servetini kaybedenden daha çok zarar etmiş demektir. Bu zararın giderilmesi de pek kolay olmaz.

Fakat bir işe teşebbüs etmek, onu istediğimiz gayeye yöneltmek ve faydalı bir sonuca ulaştırmak için cesarete ihtiyacımız vardır. Gerek maddî, gerekse manevî alanda başarılı olabilmek için cesarete muhtacız. Cesaretini kaybeden insan teşebbüs yeteneğini, çevrenin güvenini, iş başarma azmini kaybeder. Hayatta mânâsız bir taş yığını haline düşmemek istiyorsak, hiç bir zaman cesaretimizi kaybetmemeliyiz.

Advertisement


Leave A Reply