Çevre Gelişimi Nasıl Etkiler?

0

Çevre gelişimi nasıl etkiler? Gelişimi etkileyen faktörlerden Çevre özellikleri, doğum öncesi ve sonrası çevre hakkında bilgi.

Çevre Gelişimi Nasıl Etkiler?

Çevre

Organizmanın fiziksel varlığının dışında bulunan tüm canlı ve cansız varlıklar ile olayları içine alır. insanın doğum öncesi ve doğum sonrası olmak üzere iki tür çevresi vardır.

Doğum öncesi çevre; Anne karnında geçen yaklaşık 9 aylık bir süreyi kapsar. Doğum öncesi çevrede bebeğin sağlıklı gelişmesi bazı koşullara bağlıdır. Örneğin; annenin yeterli beslenememesi, geçirdiği rahatsızlıklar, stres, alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi etkenler çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkiler.

Doğum sırasında da fetüsün oksijensiz kalması, çeşitli travmalara maruz kalması, kordon dolanması vb. Çevre faktörleri bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen faktörlerdir.

Doğum sonrası çevre;

Çocuğun doğumuyla başlayan ve her tür dış etkeni içine alan çevredir. İnsanın doğum sonrası fiziksel ve toplumsal olmak üzere iki tür çevresi vardır. Fiziksel çevre; çocuğun gelişmesini, büyümesini etkileyen nesnel ortamdır. Örneğin; havanın sıcak ve soğuk, kirli ya da bol oksijenli olması, dengeli beslenme gibi etkenler fiziksel faktörlerdir. Toplumsal çevre ise çocuğun öteki insanlarla etkileşiminin bir sonucudur. Toplumsal yaşamın kendine özgü kuralları vardır. Toplumsal çevre insana baskı yapar ve onun davranışlarını kontrol eder. Bu çevre ne oranda kültürel zenginliğe sahipse, çocuğun zihni gelişimi de o oranda artar. Bu bakımdan toplumsal çevre, en az fiziki çevre kadar önemlidir. Çünkü biyolojik bir varlığı insan durumuna getiren onun toplumsal çevresidir.


Leave A Reply