Çevre İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Çevre ile ilgili cümleler. Çevre kelimesi içeren “Çevre” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Çevre İle İlgili Cümleler

 1. *** Çevremizdekileri rahatsız etmemek için daha alçak sesle konuşmalısın.
 2. *** Dairenin çevresi nasıl hesaplanır?
 3. *** Kuzunun çevresini aç kurtlar sarmış.
 4. *** Çevre kirliliği tüm dünyanın sorunudur.
 5. *** Çevreni temiz tutmalı, çöpleri yerlere atmamalısın.
 6. *** Arkadaş çevresi gençleri çok fazla etkiliyor.
 7. *** İş bulmanda yardımcı olabilir nede olsa çok geniş bir çevresi var.
 8. *** Bu kremi göz çevresine sürmemelisin.
 9. *** Dünya güneşin çevresini 365 gün 6 saatte dolaşır.
 10. *** Halının üzerine basma, çevresinden dolaş.
 11. *** Çevre edinmek için herkesle konuşmaya çalışıyordu.
 12. *** Çevredeki otlaklarda koyun ve sığır yetiştirilir.
 13. *** Kentin çevresinde kaju ve karnauba mumu üretilir.
 14. *** Bu çevrede bir çok ayakkabı imalatçısı yer almaktadır.
 15. *** Merkezden çevreye doğru uzanan ya da halkalar biçiminde yayılan yollar, kentlerin, kırsal alanlara doğru genişlemesine olanak sağlamaktadır.
 16. *** Irmakların ya da artezyen alanlarının çevresinde yapılan sulama, hayvancılık için çok yararlıdır.
 17. *** Ama sulamanın daha çok pamuk ve meyve üretimi için yapılması, çevredeki sulan büyük ölçüde tüketmektedir.
 18. *** Kentin çevresinde fidanlıklar ve sebze bahçeleri uzanır.
 19. *** Mermi tunçtan halkalarla çevrelenmişti; halkalar atış sırasında genleşerek merminin namlu yivlerine sıkıca oturmasını sağlıyordu.
 20. *** Manş Denizi kıyısındaki Gris-Nez ve Blanc-Nez burunları çevresinde tebeşir oluşumlu yüksek kayalıklar vardır.
 21. *** Huni biçimindeki kulübelerden ve büyük bir toplantı evinden oluşan köylerin çevresini zaman zaman çitle çevirirlerdi.
 22. *** Baskı sırasında su bazlı boyalar kullanıldığı için size ve çevreye zarar vermez.
 23. *** Çevresinde kömür madeni ocakları vardır.
 24. *** Çevre duyarlı bir çok ürün geliştiren bu fabrika büyük karlar elde etti.
 25. *** Çevremizde bulunan yaşlı insanlara yardım etmek herkesin görevi olmalıdır.
 26. *** ABD’nin ana ekonomik ekseni, New York‘tan Chicago’ya uzanan demiryolu kuşağı çevresindedir.
 27. *** Kraal adı verilen bu yerleşmelerde kocanın ve eşleri ile çocuklarının barındığı kulübeler ortadaki ağılın çevresinde bir çember oluşturur.
 28. *** Baltlar, Baltık Denizinin doğu kıyılarında, bugünkü Letonya ve Litvanya cumhuriyetlerinin topraklan ve çevresinde yerleşmiş bir grup halka 19. yüzyıldan başlayarak verilen ad.
 29. *** Aracın gönderdiği bilgiler ışığında Satürn’ün çevresinde iki ek halkanın ve magnetosferinde de ışınım kuşaklarının bulunduğu belirlendi.


Leave A Reply