Çevre Koruma Haftası Ne Zaman Kutlanır?

1
Advertisement

Çevre Koruma Haftasının tarihi, önemi, Çevre Koruma Haftası ile ilgili yazı, hakkında bilgi.

Çevre Koruma Haftası Ne Zaman Kutlanır?

ÇEVRE KORUMA HAFTASI
Haziran Ayının İkinci Pazartesi Günü Başlayan Hafta

Yaşadığımız her yer, tabiatın bir parçasıdır. Buradaki dağlar, yaylalar, çayırlar, bağlar, bahçeler, dereler, ırmaklar, göller, denizler, ormanlar ağaçları, çiçekleri, hayvanları ve insanları ile doğal çevremizi meydana getirir. Tabiatın süsü ve zenginlik kaynağı olan çevremizi korümak amacı ile her yıl Haziran ayının ikinci pazartesi günü ile başlayan haftayı, “ÇEVRE KORUMA HAFTASI” olarak kutlar ve değerlendiririz.

Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletlere üye bütün ülkelerde ve yurdumuzda Haziran ayının ikinci pazartesi günü ile başlayan hafta, Çevre Koruma Haftası olarak değerlendirilir.

Çevremizi koruma,insanların ve bütün canlıların sağlıklı ve mutlu yaşaması için önde gelen bir görevdir. Devletimiz, Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı kurarak çevreyi korumayı bir devlet görevi saymıştır. Anayasamızın 56.Maddesinde “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek,çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” hükmü yer almaktadır.

Çevreyi korumak, tabii çevrenin dengesini bozmamak, çevre sağlığını korumak, çevrenin kirlenmesini önlemek ve yaşadığımız çevreyi geliştirmek devletin olduğu kadar hepimizin görevidir.

Advertisement

Çevre Koruma Haftasında gazetelerde, radyo ve televizyonda çevre güzellikleri ve bunların nasıl kirletildiği ile ilgili yayınlar yapılır. İnsan sağlığını doğrudan doğruya olumsuz yönde etkileyen bu durumdan kurtulmamız veya bu durumlara düşmemek için nelerin yapılması gerektiği anlatılır. Örnekler verilir. Herkes tabii çevreyi korumaya çağrılır. Çevre kirliliği yalnız bizim değil, dünyadaki bütün insanlığın sorunudur. Tabiatın bütünü ile korunmasında milletlerarası yardımlaşmalar yapılmaktadır.

Okullarımızda da bu konuda konuşmalar yapılır. Kompozisyon, şiir, resim yarışmaları yapılır. Şiirler okunur, şarkılar söylenir. Çevre koruması sorumluluğu kazandırılır.

Çevreyi korumada devletle elele vererek titiz bir şekilde çalışmalıyız. Sağlığımız, mutluluğumuz, zenginliğimiz ve gelecek kuşakların da mutlu yaşaması için çevreyi korumak insanlık, vatandaşlık görevimizdir.


1 Yorum

Leave A Reply