Çevre Mühendisi Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır? Görev ve Sorumlulukları

0
Advertisement

Çevre Mühendisi nedir ve nasıl olunur? Çevre Mühendisi ne iş yapar, çalışma ortamları ve iş olanakları nelerdir? Nerelerde çalışabilirler?

Çevre Mühendisi Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Çevre mühendisleri çevre sorunlarına çözümler geliştirmek için mühendislik, toprak bilimi, biyoloji ve kimya ilkelerini kullanır. Geri dönüşüm, atık bertarafı, halk sağlığı ve su ve hava kirliliği kontrolünü iyileştirme çabalarına katılmaktadırlar. Ayrıca güvenli olmayan içme suyu, iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik gibi küresel sorunları da ele almaktadır.

Çevre Mühendisi

Ne İş Yapar?

Çevre mühendisleri tipik olarak aşağıdakileri yapar:

  • ***Çevresel araştırma raporlarını hazırlar, gözden geçirir ve günceller
  • ***Su geri kazanım tesisleri, hava kirliliği kontrol sistemleri ve atıkları enerjiye dönüştüren işlemler gibi çevrenin korunmasına yol açan projeler tasarlar
  • ***Çevresel iyileştirme projeleri ve yasal işlemler için teknik destek sağlar
  • ***Bilimsel verileri analiz eder ve kalite kontrol kontrollerini yapar
  • ***Çevresel gelişim programlarının ilerlemesini izler
  • ***Çevresel düzenlemelere uyumu sağlamak için endüstriyel ve belediye tesislerini ve programlarını inceler
  • ***Şirketlere ve devlet kurumlarına, kirlenmiş sahaları temizleme prosedürleri hakkında tavsiyede bulunur

Çevre mühendisleri, tehlikenin önemini değerlendirdikleri ve çözümü konusunda tavsiyelerde bulundukları tehlikeli atık yönetimi çalışmaları yürütür. Ayrıca, belediye ve endüstriyel su kaynakları ve endüstriyel atık su arıtımı için sistemler tasarlar ve önerilen inşaat projelerinin çevresel etkilerini araştırırlar. Aksaklığı önlemek için düzenlemeler geliştirirler.

Bazı çevre mühendisleri asit yağmuru, küresel ısınma, otomobil emisyonları ve ozon tüketiminin etkilerini en aza indirmenin yollarını incelerler. Ayrıca çevre bilimcileri, planlamacıları, tehlikeli atık teknisyenleri, mühendisleri ve çevre sorunlarına ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik olarak hukuk ve işletme uzmanları gibi diğer uzmanlarla işbirliği yaparlar.

Advertisement

Eğitimi:

Çevre Mühendisliği eğitimi, üniversitelere bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri, İnşaat Fakülteleri ve Mühendislik fakültelerinin “Çevre Mühendisliği” bölümünde verilmektedir Eğitim süresi 4 yıldır.

Nerelerde Çalışır?

Diğer mühendislerle ve kentsel ve bölgesel planlamacılarla çalışırken, çevre mühendislerinin ofislerde olması muhtemeldir. İş adamları ve avukatlarla çalışırken, çevre mühendislerinin bilgi sundukları ve soruları cevapladıkları seminerlerde olmaları muhtemeldir. Tehlikeli atık teknisyenleri ve çevre bilimcileri ile çalışırken, çevre mühendisleri açık havada belirli alanlarda çalışmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler, kamu kurumlarında çalışabildikleri gibi özel kuruluşlarda veya serbest çalışma olanağı da vardır.

Çevre mühendislerinde Bulunması Gereken Özellikler;

Çevre mühendisleri ayrıca aşağıdaki spesifik özelliklere sahip olmalıdır:

Hayal gücü. Çevre mühendisleri bazen daha büyük sistemlerin bir parçası olacak sistemler tasarlamak zorunda kalırlar. Önerilen tasarımların, çalışanlar, makineler ve ekipman ile çevre gibi diğer büyük sistem bileşenleri ile nasıl etkileşime gireceğini öngörebilmelidirler.

Kişilerarası becerileri. Çevre mühendisleri başkalarıyla ortak bir hedefe doğru çalışabilmelidir. Genellikle başka sistemler tasarlayan mühendisler ve bilim insanları ile birlikte tasarımları hayata geçiren teknisyenler ve mekanikçiler ile birlikte çalışırlar.

Advertisement

Problem çözme yetenekleri. Tesisleri ve süreçleri tasarlarken, çevre mühendisleri, işçilerin güvenliğinden çevre korumasına kadar, aynı anda birkaç sorunu çözmek için çaba gösterir. İşverenlerine yönelik kayıpları önlemek, çalışanların sağlığını korumak ve çevresel zararları azaltmak için sorunları tanımlayabilmeli ve öngörebilmelidirler.

Okuma Becerileri. Çevre mühendisleri genellikle iş adamları, avukatlar ve kendi alanlarının dışındaki diğer profesyonellerle çalışır. Sık sık eğitim kapsamı dışındaki başlıkları içeren belgeleri okumak ve anlamak zorundadırlar.

Yazma Becerileri. Çevre mühendisleri net bir şekilde yazabilmeli, böylece belirli eğitimleri olmadan başkalarının planları, önerileri, özelliklerini, bulgularını ve diğer belgelerini anlayabilmesi gerekiyor.


Leave A Reply