Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler Nelerdir? Kısaca (4. Sınıf) Açıklaması

1
Advertisement

Ekonomik faaliyet nedir? Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler Nelerdir? 4. sınıf konusu Ekonomik faaliyetler hakkında kısaca bilgi.

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler

İnsanların yaşamlarını sürdürmek ve geçimlerini sağlamak amacıyla yaptıkları işlerin tümüne ekonomik faaliyet denir. Ekonomik faaliyetler üretime dayalı ve hizmete dayalı olmak üzere ikiye ayrılabilir.

1-Üretime Dayalı: Tarım, hayvancılık, madencilik, ormancılık, sanayi
2-Hizmete Dayalı: Eğitim, sağlık, güvenlik, ulaşım, adalet, hizmet, turizm

  • İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir ürün ortaya çıkarmalarına üretim adı verilir.
  • Üretilerek mal ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılması sürecine dağıtım adı verilir.
  • Üretilerek bize ulaştırılan bir ürün veya malzemenin kullanım aşamasına tüketim adı verilmektedir.
tarım

Kaynak: pixabay.com

TARIM

İnsanoğlunun gerek duyduğu ürünleri elde etmek amacıyla toprak üzerinde yaptığı çalışmaların tümüne tarım denir.


Hayvancılık

Kaynak : pixabay.com

HAYVANCILIK

Ekonomik değer taşıyan hayvanların üretilmesi, beslenmesi ve pazarlanması gibi faaliyetlere hayvancılık denir. Hayvansal üretim, hayvansal üretime yönelik temel bilimler, hayvan yetiştirme, hayvan besleme, hayvan ıslahı, hayvancılıkta mekanizasyon, ekonomi ve istatistik, biyoteknoloji, hayvansal ürünler ve işleme teknolojisi, pazarlama gibi konuları kapsar.


madenci

Kaynak: pixabay.com

MADENCİLİK

Yeraltındaki madenlerin araştırılması, bulunması, ocaktan çıkarılması ve işletilmesi sürecine madencilik denir.  Ekonomik önemi bulunan mineralleri rasyonel bir şekilde endüstriye sağlamak için geliştirilmiş uygulamalı bilim dalıdır. Maden yataklarının aranması, projelendirilmesi, işletilmesi ve çıkarılan madenin zenginleştirilmesi ile ilgili işlemleri içerir.

Advertisement

sanayi

Kaynak: pixabay.com

SANAYİ

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin fabrikalarda veya imalathanelerde işlenerek kullanılır duruma getirilmesine sanayi denir. İmalat, hammaddeden mal üretmektir. Bir sanayi koludur. Bitirmek için birçok adım atan çok büyük, karmaşık şeyler yapmayı içerir. Makineler genellikle üretime dahil olur


ormancılık

Kaynak: pixabay.com

ORMANCILIK

Ormanların ve ormanla ilişkili doğal kaynakların idare edilmesi ve ormandan yararlanılması sürecine ormancılık denir. Ormancılığın ana hedefi doğal kaynaklar ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak sistemlerin oluşturulması ve geliştirilmesidir.


ticaret

Kaynak: pixabay.com

TİCARET

Kar amacı ile mal ve hizmetlerin, para ile ifade edilen bütün değerlerin alım ve satım işlerinin tamamına ticaret denir.

Bir insanın geçimini sağlamak için yaptığı işe meslek denir. Yaşanılan bölgedeki ekonomik faaliyetler insanların mesleklerini de etkilemektedir. Örneğin ormancılık faaliyetlerinin yaygın olduğu bölgelerde marangozluk, turizmin yaygın olduğu bölgelerde turist rehberliği meslekleri sık görülür.


1 Yorum

Reply To Gizli Cancel Reply