Ceyhan Nehri Nerededir, Nereye Akar ve Dökülür?

0
Advertisement

Ceyhan nehri ile ilgili genel bilgiler ve Ceyhan nehri haritası. Ceyhan nehri nerden doğar nasıl yol alır ve nereye nereden dökülür?

Ceyhan nehri HaritasıAkdeniz’e dökülen ikinci büyük nehrimizdir. Uzunluğu 476 kilometredir. Söğütlü ve Hurma adlarında iki kolun birleşmesiyle meydana gelir. Bunlardan Söğütlü Çayı Nuruhak Dağı’nın kuzey eteğinden, Hurma ise Tahtalı Dağları’ndan doğar. Bu iki kolun Elbistan’ın batısında birleşmesi ile meydana gelen Ceyhan nehri, Antitoros Dağları’nın yüksek zirveleri arasında geçilmesi güç dağlık, ormanlık bir alandan akar. Nehrin Elbistan’la Kahramanmaraş arasındaki vadisi çok dar, derin ve eğilimlidir. Ceyhan’a bu kesimde karışan en önemli su Binboğa Dağları’ndan çıkan Göksün Çayı’dır.

Ceyhan vadisi Maraş ovasının batı ucunda genişler. Bu noktada Engizek Dağı’nın güneydoğu yamaçlarından doğan Aksu’yu alır. Bundan sonra Ceyhan yeniden dağlar arasına girer, güney-batı doğrultusunda derin bir vadi içinde akar. Nihayet Arpalı mevkii yakınında Adana Ovası’na varır. Bir dirsekle kuzeybatıya bükülür, burada soldan gelen Bahçe (Bulanık) Suyu’nu alır. Ceyhan’ın ovadaki çığırı önce kuzeydeki tepelerin eteğini yakından boylar. Sonra güneye dönerek Ceyhun şehri yanından geçer. Daha sonra Misis’ten geçip, Misis tepelerinin batı etekleri boyunca güneye doğru akar. Karataş Burnu’na varmadan önce birdenbire doğuya döner, Karataş’la Yumurtalık arasında İskenderun Körfezi’ne dökülür.


Leave A Reply