Ceylan Hakkında Genel Bilgiler

0

Doğada geniş bir alanda yer alan Ceylan ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Ceylan nasıl yaşar ne gibi özellikleri vardır?

ceylan

Advertisement

Ormanlar güzeli: CEYLAN

Keçiden küçük, güzel gözlü bir antilop çeşididir. Daha çok bozkırlarda, çöllerde yaşar. Boyu 1,15-1,50 sm. kadardır. Çok kere sarı kum rengindedir. Boynuzları yay biçimidir. Erkeklerinin boynuzları dişisininkilerden daha kuvvetlidir. Göz pınarlarından üst dudağa doğru inen siyah çizgiler ceylanın gözlerini olduğundan daha da güzel gösterir. Bundan dolayı, ceylan gözünün güzelliğiyle şiirlere geçmiştir. «Ahu» ve «gazal» gözlü gibi. (Ahu farsça, gazal arapça «ceylan» demektir.)

Ceylanın ana vatanı Kuzey Afrika’dır. Bazı Batı Asya bozkırlarında da bulunur. Çoklukla sürüler halinde yaşarlar. Erkek, dişi ve yavrudan meydana gelen üçüzlü topluluklar halinde yaşadıkları da görülür. Yırtıcı hayvanlara karşı korunmak için erkek ceylanlar 50-60 tanesi bir arada, sürüler halinde gezerler. Ceylanın rengi bulunduğu yerde gizlenmesini sağlar. Yabancı avcılar ceylan sürülerini ancak 1 km. uzaktan farkedebilirler. Yerliler 7-8 km. uzaktan da ceylan sürüsünü seçebilirler.

ceylan

Kaynak: pixabay.com

NÖBETÇİ CEYLAN

Ceylanlar öğleden sonraları geviş getirirlerken içlerinden birini nöbetçi bırakırlar. Bu, hem otlar, hem de etraftaki düşmanları kollar. Tehlikeyi sezince ceylanlar kaçarak kendilerine bir sığınak ararlar. Ceylan çok hızlı koşar. Erkekler dişileri korur. Ceylan aslında sanıldığı kadar korkak değildir, insanlara hücum ettikleri de görülmüştür.

Erkek ceylanlar dişiyi elde edebilmek için aralarında dövüşürler. Dişi ceylanın gebeliği 5-6 ay sürer. Bir tek yavru doğurur, bir yıl yavrusunu yanından ayırmaz.

Advertisement

insanlar ceylanları daha çok eti ve derisi için avlarlar. Kuzey Afrika’da ateşli silâhlarla, Orta Afrika’da kızaklarla, iran’da da kuş ve köpeklerle avlanır. Ceylan yavrularını evcilleştirip beslemek kolaydır. Yalnız, bunları Avrupa gibi yerlerde şiddetli ısı farklarından korumak gerekir.


Gazal Nedir? – Sözlük Anlamı

Gazal : Ceylan demektir.

CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI
  1. Gazal derken aslında ceylan demek istedim çünkü gazal Arapça ceylan demek dostum.
  2. Gazal gözlü sevgilim beni terk etti.
  3. Gazal gibi zarif ve ince ve bir o kadar da ürkek bir insandı.


Leave A Reply