Cezanın bir çocuğu daha zeki yapabileceği fikrinin lehindeki veya aleyhindeki bilimsel kanıt nedir?

0
Advertisement

Cezanın bir çocuğu daha zeki yapabileceği fikrinin lehindeki veya aleyhindeki bilimsel kanıt nedir? Bir çocuğu cezalandırmak etkili midir? Ceza çocuğu nasıl etkiler? Psikologlar bedensel ceza hakkında ne diyor?

Çocuk Cezalandırma

kaynak: pixabay.com

Cezanın bir çocuğu daha zeki yapabileceği fikrini destekleyen hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Aslında araştırmalar, cezanın çocuğun gelişimi için zararlı olabileceğini düşündürmektedir. Şaplak gibi fiziksel cezanın, artan saldırganlık, azalan ahlaki içselleştirme ve azalan bilişsel yetenek gibi olumsuz sonuçlarla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Sözlü azarlama veya ayrıcalıkları geri alma gibi diğer ceza biçimleri de uygun şekilde kullanılmadıkları takdirde zararlı olabilir. Ebeveynlerin ve bakıcıların çocukları disipline etmenin ve onlara uygun davranışları öğretmenin alternatif, olumlu yollarını bulması önemlidir.

Bir çocuğu cezalandırmak etkili midir?

Ceza, belirli davranışları durdurmak için kısa vadede etkili olabilir, ancak genellikle davranış sorunları için uzun vadeli etkili bir çözüm değildir. Ceza, istenmeyen davranış ortaya çıktıktan hemen sonra verilirse güçlü bir caydırıcı olabileceğinden kısa vadede etkili olabilir. Ancak ceza, çocuklara nasıl farklı davranacaklarını veya sorunları nasıl çözeceklerini öğretmez. Ayrıca çocuk ve bakıcı arasında olumsuz duygular ve güven eksikliği yaratabilir.

Çocukları disipline etmenin, uygun davranışları ve problem çözme becerilerini öğrenmelerine yardımcı olabilecek daha etkili yolları vardır. Bu yöntemler, olumlu pekiştirmeyi, net beklentiler ve sınırlar belirlemeyi ve doğal veya mantıksal sonuçları kullanmayı içerir. Ebeveynlerin ve bakıcıların kendi çocukları için işe yarayan ve çocuğun gelişimine saygılı ve destekleyici yaklaşımlar bulması önemlidir.

Cezanın bir çocuğu daha zeki yapabileceği fikrinin lehindeki veya aleyhindeki bilimsel kanıt nedir?

kaynak: pixabay.com

Ceza çocuğu nasıl etkiler?

Ceza, bir çocuğu hem olumlu hem de olumsuz birçok şekilde etkileyebilir. Cezanın bazı potansiyel etkileri şunları içerir:

Kısa vadeli davranış değişikliği: Ceza, özellikle istenmeyen davranış meydana geldikten hemen sonra verilirse, belirli davranışları durdurmak için kısa vadede etkili olabilir.

Advertisement

Olumsuz duygular: Ceza, çocuklarda korku, kaygı ve öfke gibi olumsuz duygular yaratabilir.

Azalan güven: Çocuklar, haksız yere veya çok sert bir şekilde cezalandırıldıklarını hissederlerse, bakıcılarına daha az güvenebilirler.

Azalan motivasyon: Ceza, özellikle birincil disiplin yöntemi olarak kullanılıyorsa, çocukların öğrenme ve yeni faaliyetlerde bulunma motivasyonunu azaltabilir.

Artan saldırganlık: Şaplak gibi fiziksel ceza, çocuklarda artan saldırganlıkla ilişkilendirilmiştir.

Azalan ahlaki içselleştirme: Ceza, çocukları ahlaki değerleri içselleştirmekten ve kendi içsel doğru ve yanlış algılarının rehberliğinde davranmaktan caydırabilir.

Ebeveynlerin ve bakıcıların cezanın bu potansiyel olumsuz etkilerinin farkında olmaları ve mümkün olduğunda alternatif, olumlu disiplin yaklaşımları kullanmaları önemlidir.

Advertisement

Psikologlar bedensel ceza hakkında ne diyor?

Psikologlar ve diğer ruh sağlığı uzmanları genellikle şaplak veya vurma gibi fiziksel ceza olan bedensel cezanın kullanılmasını desteklemezler. Araştırmalar, bedensel cezanın çocuklar için artan saldırganlık, azalan ahlaki içselleştirme ve azalan bilişsel yetenek gibi olumsuz sonuçlarla ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca çocuklar ve bakıcılar arasında olumsuz ilişkilerin yanı sıra fiziksel istismar riskinin artmasına da yol açabilir.

Psikologlar fiziksel ceza kullanmak yerine, çocukların gelişimine saygılı ve destekleyici pozitif disiplin stratejilerinin kullanılmasını önermektedir. Bu stratejiler, net beklentiler ve sınırlar belirlemeyi, doğal veya mantıksal sonuçları kullanmayı ve istenen davranışları teşvik etmek için olumlu pekiştirmeyi kullanmayı içerebilir. Ebeveynlerin ve bakıcıların, kendi çocukları için işe yarayan ve çocuğun uygun davranış ve problem çözme becerilerini öğrenmesine yardımcı olan yaklaşımlar bulması önemlidir.


Leave A Reply