Cezayirli Hasan Paşa Kimdir?

0

Cezayirli Hasan Paşa kimdir? Osmanlı sadrazamlarından Cezayirli Hasan Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Cezayirli Hasan PaşaCezayirli Hasan Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Kafkasya 1715 -Şumnu 1790).

Advertisement

25 yaşında, Yeniçeri Ocağı’na yazıldı. Belgrad kuşatmasında yararlık gösterdi. Cezayir yolunda bir gemiyi ele geçirerek içindekileri tutsak aldı. Cezayir dayısının gözüne girdi, korsanlık yapmasına izin verildi. Tlemsen sancakbeyi olduysa da burada öldürüleceğini anlayınca, İspanya’ ya kaçtı ve Kral Carlos’tan yakınlık gördü. İspanya’dan Napoli yoluyla İstanbul’a geldi. Tlemsen hazinesinden para alarak kaçtığı İstanbul’a bildirildiği için hapse atıldıysa da suçsuz olduğu anlaşılınca malları kendisine geri verildi ve donanmaya alındı, rütbesi hızla yükseldi. 1768 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Akdeniz’de Rus Donanması’ na karşı başarıyla çarpıştı. Çeşme Limanı’na demir atan Osmanlı Donanması 6/7 Temmuz 1770 gecesi, düşman donanmasının ateş gemileriyle yakıldı. Bu savaştan sonra Hasan Paşa beylerbeyi oldu. Rusların asker çıkardığı Limni Adası’nı korumakla görevlendirildi. 5 ekim 1770’te kaleyi teslim etmeye hazırlanan muhafızların yardımına yetişti. Güneydeki Mondros Limanı’ndaki Rus Donanması’na ağır kayıplar verdirdi; Çanakkale’ye döndü. Başarıları üzerine Kasım 1770’te kaptanı derya oldu. Üç yıl kaptanıderyalık ve Boğaz Seraskerliği yaptıktan sonra I. Abdülhamit‘i tahta çıkması üzerine Rusçuk Seraskerliği’ne atandı. 1774’te ikinci kez kaptanıderya oldu ve 15 yıl aralıksız hizmet gördü. Sağlam ve güçlü bir donanma kurmayı başararak 1775’te Akkâ’ya geldi, Suuriye’yi egemenliğine almak isteyen Tahir Ömer’i yendi, Şam’a kadar izleyerek ortadan kaldırdı.

Mora’da ayaklanan Arnavutları Trapoliçe’de etkisiz kılarak Mora’da güvenliği sağladığından bu eyalet muhassıllık olarak kendisine verildi (1779). Çerkeş beylerinin devlete başkaldırmaları üzerine Mısır’da düzeni sağlamakla görevlendirildi. 1786 Haziranında da İskenderiye Limanı’na çıkarak ayaklanmayı bastırdı. I. Abdülhamit‘in yerine tahta çıkan III. Selim, Hasan Paşa’yı Anadolu Valiliği ile İsmail Seraskerliği’ne atadı. İsmail önünde Rusları yenerek İsmail Kalesi’ni de kuşatmadan kurtardı. Bunun üzerine, Cenaze Hasan Paşa’nın görevden alınmasıyla boşalan sadrazamlığa getirildi (3 Aralık 1789). Bu görevi yalmzca üç buçuk ay sürdü. Kısa süren bir hastalıktan sonra öldü.


Leave A Reply