Charles Baudelaire Kimdir?

0

Ünlü Fransız şairi olan Pierre Charles Baudelaire kimdir? Eserleri, edebi kişiliği ile ilgili olarak genel bilgilerin var olduğu sayfamız.

Charles Baudelaire

Advertisement

Pierre Charles Baudelaire (Doğum: 9 Nisan 1821, Paris, Fransa – Ölüm: 31 Ağustos 1867, Paris, Fransa)

Ünlü bir Fransız şairidir. Hayatı sefalet içinde geçmiştir. Büyük Amerikan şairi Edgar Poe‘nun eserlerini eşsiz bir çeviri ile Fransız edebiyatına kazandırmış, «Petits Poemes en Prose» başlığı altında yazdığı nefîs parçalarla, «Curiosites Esthetiques» adı altındaki çok cazip denemeleriyle, “Art Romantique” adı ile yayınladığı romantizm hicviyesiyle tanınmış, özellikle “Fleurs du Mal” adındaki eseri ile ün kazanmıştır.

Pierre Charles Baudelaire şiirlerini bir araya toplayan bu kitabını 1857’de yayınlamıştı. Bu kitap şairi haklı bir şöhrete ulaştırmakla beraber aleyhinde çok patırdılı bîr dâva açılmasına da sebep olmuştu. Pierre Charles Baudelaire, «Fleurs du Mal» de, büyük, hem çok büyük bir şair olduğunu ispat etmiş, şiir dünyasında yaygın bir etki yaratmıştır.

Pierre Charles Baudelaire’i Fransız şairlerinin en ön safında sayanlar pek çoktur. Victor Hugo onun için “Fransız şiirine yeni bir heyecan getirmiştir» der. Pierre Charles Baudelaire’in şiirlerindeki tasvirler şaşılacak derecede zengin, ifade sade olduğu kadar tatlı, duygular derin ve kesiftir. Sanat görüşü yüksek, ahenktar ifadesi son derece cazip olan Pierre Charles Baudelaire, aşırı derecede marazı bir hassaslıkta idi. Acayip, nadir görülür şeylere fazla düşkün, realizme aşırı derece yatkın ve düşkündü. Bütün bu halleri onu çok cazip kılıyor, şiirleri ister istemez hayranlık uyandırıyordu.

Bibliyografya:
Dilimize çevrilen eserleri: Elem Çiçekleri (Alişanzade İsmail Hakkı, 1927); Elem Çiçekleri (Vasfi Mahir Kocatürk, 1957); İçe Kapanış (Deri. Şükran Yurdakul, 1959).

Advertisement


Leave A Reply