Charles Darwin Kimdir?

0

Charles Darwin kimdir? Charles Darwin hayatı, biyografisi, çalışmaları, evrim teorisi hakkında bilgi.

Charles Darwin

Charles Darwin

Charles Darwin; İngiliz doğa bilginidir (Shropsihire/Shrewsbury 1809-Kent /Downe 1882).

Advertisement

Edinburg Üniversitesi’nde başladığı tıp öğrenimini bırakıp Cambridge Üniversitesi’ndeki Christ’s College’de din eğitimi görmeye başladı (1827). Burada tanıştığı botanikçi J. Stevens Henslow’un etkisiyle doğa bilimlerine yöneldi ve okulu bitirince onun sağladığı olanakla Büyük Okyanus ve Güney Amerika’da yapılacak araştırma gezisine katıldı (1831). Beaglea adlı gemiyle yaptığı 5 yıl süren bu gezide, Yeşilburun Adaları, Galapagos Takımadaları, Tahiti, Avustralya ve Güney Amerika kıyılarını dolaşarak yerkabuğunun oluşumunu, bitki ve hayvan türlerinin yaşama ortamlarını inceledi, kendi adıyla anılacak olan evrim kuramının temelini oluşturan izlenimler, belgeler topladı. Gezi izlenimlerini 1839’da bir rapor halinde yayımladıysa da kuramını çalışmalarını 1859’da Türlerin Kökeni Üzerine (On the Origin of Species) adıyla kitaplaştırınca özellikle dinsel çevrelerden büyük tepki çekti. Canlıların doğaüstü bir güçle değil türlerinin “doğal seçilim” yoluyla evrimleştiğini ileri süren kuramı, tüm dünyada tartışmalara yol açtı. 1860’ta Oxford’ta piskopos Samuel Wilberfoce ile T. Henry Huxley arasında kuramı üzerinde yapılan ünlü tartışmada, Huxley, Darwin’i savundu. Bu tartışmaların dışında kalmayı yeğleyen Darwin ise Türlerin Kökeni’nden sonra 10 kitap daha yayımladı. Sağlığı giderek bozulduğundan Londra’dan ayrılarak yaşamının kalan bölümünü geçirdiği Downe Kasabası’na taşındı. Doğa bilimlerini olduğu kadar sosyal bilimleri de etkileyen kuramı birçok tartışmaya yol açmasına karşın bilimin gelişmesine önemli katkılarda bulundu.

Başlıca eserleri: Journal of Researches into the Georlogy and Natural History of the Various Countries Visited by HMS Beagle (Beagle Gemisiyle Yapılan Yolculukta Dolaşılan Çeşitli Ülkelerin Jeoloji ve Doğa Tarihi Araştırmaları Raporu) 1839; The Structure and Distribution of Coral Reefs (Mercan Resiflerinin Yapısı ve Dağılımı) 1842; Geological Observation in South America (Güney Amerika’da Jeoloji Gözlemleri) 1846; The Varition of Animals and Plants Under Domestication (Evcilleştirmenin Etkisi Altında Hayvanların ve Bitkilerin Değişimi) 1868; The Descent of Man and Selection in Relation to S.x (İnsanın Atası ve Cinsiyetle İlgili Seçilim) 1871 ve ölümünden sonra yayımlanan Evolution by Natural Selection (Doğal Seçilim Yoluyla Evrim) 1958.


Leave A Reply