Cibuti Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Ülkeler Rehberi

0

Cibuti ile ilgili bilgi, başkenti, yönetim biçimi, ekonomisi, haritası, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu, tarihi hakkında bilgi.

Cibuti bayragi

Kaynak: pixabay.com

CİBUTİ

  • Yüzölçümü: 23.200 km2.
  • Başkenti: Cibuti.
  • Dil: Affar, İssa, Fransızca, Arapça.
  • Din: Müslüman (% 99 Sünni), az sayıda Hristiyan.
  • Para birimi: 1 Cibuti frankı = 100 centimes
  • Başlıca kentleri: Ali Sabieh, Dikhil, Tadjura, Obock.

Kuzeydoğu Afrika’da devlettir. Doğu Afrika kıyısında, Kızıldeniz ile Aden Körfezi’nin Babülmendep Boğazı ile bağlandığı noktada yer alır. Kuzeyi ve batısı Etiyopya, güneyi Eritre, güneydoğusu Somali ile çevrilidir. Babülmendep Boğazı, ülkeyi, Yemen’den ayırır. Ülkenin en büyük uzaklığı, kuzey-güney arasında 190 km,doğu-batı arasında 190 km’dir. Tacura Körfezi, Cibuti kıyılarına girintili çıkıntılı bir yapı kazandırır.

Yüzey Şekilleri;

Ülke topraklarının büyük bölümü, lav tabakalarıyla parçalanmış kumluk bozkırlardan oluşan Danakil Çölü ile kaplıdır. Doğu Afrika’nın büyük kırıklar ekseni üzerindeki üçgen biçimli çöküntü bölgesi Afar, Cibuti topraklarında önemli bir yer tutar. Kırmızı ve siyah bazaltlardan oluşan volkanik bir bölge olan Afar üzerinde yükseklikleri 1.700 m’yi aşan Goda ve Mabla kütleleri vardır. Ülkenin iç kesimlerindeki kırıklar dizisi, bazı bölgelerin çökmesine ve kapalı çöküntülerin oluşmasına yol açmıştır. Deniz düzeyinin altında kalan bu çukurluk alanları tuz gölleri doldurur. Deniz düzeyinin 155 m aşağısında, Garbi Dağı’nın (1.700 m) sarp eteğinde yer alan Asal Gölü bunlardan biridir. Güneyde Hanle Ovası, Yagere (1.300 m) ve Gamarre, Dakka (1.000 m) bu sarp oluşumlarca kuşatılır. Güneyde Eritre sınırındaki Abbe Gölü, bir başka çökntüyü kaplar. Ülkenin en yüksek noktası, kuzeydeki dağlık alan üzerinde yeralan Musa Ali’dir (2.021 m). İklimin kuraklığı nedeniyle ırmaklar sürekli akmaz.

Cibuti

Kaynak: pixabay.com

İklimi;

Cibuti, dünyanın en sıcak ve kurak ülkelerinden biridir. Düzensiz yağışların yıllık dağılımı, kıyılarda 125 mm’yi aşmazken, dağlık bölgelerde 500 mm’yi bulabilir. Kıyılardaki yüksek nem oranı, iç kesimlere gidildikçe azalır. Mayıs-ekim arasında kurak ve sıcak; ekim-nisan ayları arasında ise serin ve yağışlı bir mevsim yaşanır. Çoğunlukla temmuzda esen tozlu çöl rüzgârı Hamsin, sıcaklığı sınırlı ölçüde düşürür. Yıllık ortalama sıcaklığın 30°C olduğu ülkede, temmuz-ağustos aylarında sıcaklık 45 °C yükselir. Nem oranının yüksek olduğu başkent Cibuti’de sıcaklık 29°C-52°C arasında değişir.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar;

Taşlık bir çöl görünümünde olan Cibuti’de, yüksek bölgeler dışında bitki örtüsü seyrektir. İç kesimlerde ancak dikenli çalılar ve zamk ağaçlarına rastlanır. Ovalarda çabuk kurumayan akasyalar, sütleğenler ve buğdaygiller yetişir. Bitki örtüsünün bir ölçüde sıklaştığı vadilerde ılgın ağaçları göze çarpar. Yüksekliği 800 m’yi aşan kesimler, ardıç gibi yaprak dökmeyen ağaçlarla örtülüdür. Goda ve Mabla dağlarının etekleri de ormanlıktır. Goda kütlesi, günümüzde ulusal parka dönüştürülmüştür. Güneyindeki Abbe Gölü, flamingolarıyla ünlüdür. Ülkede antilop, ceylan, sırtlan, çakal gibi, Somali ve Etiyopya yörelerindekilere benzer canlılar yaşar.

Cibuti

Kaynak: pixabay.com

Ekonomi;

Tarım ve Hayvancılık. Kurak ve su kaynaklarından yoksun oluşu nedeniyle ülkede önemli bir tarımsal etkinlik görülmez. Volkanik ve çöllük bir arazide sürdürülmekte olan yeraltı sularının çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar ise henüz istenilen sonuçları vermemiştir. Ülkenin dar bir alanında yetişen cılız otlar, bir miktar küçükbaş hayvan ve deve yetiştiriciliğine izin verir, bu nedenle de nüfusun yarısı göçebe çoban kabilelerden oluşur.

Doğal Kaynaklar. Kayda değer tek mineral kaynağı tuz olan Cibuti’nin ekonomisinde önem taşıyan bir başka öğe de komşu ülke Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’yı denize bağlayan demiryolunun ulaştığı liman olmasıdır. Etiyopya’nın dış ticaretin yaklaşık yarısı bu demiryolu üzerinden yapılır. Doğal kaynaklardan yoksunluğuna karşın, Kızıldeniz’in çıkış noktasındaki coğrafi konumundan yaralanarak verdiği liman hizmetlerinin yanı sıra bankacılık etkinliklerini de geliştirme çabasında olan ülkede sualtı sporları ve çöl turizmi de özendirilir.


Leave A Reply