Cichlasoma Festivum Balığı Özellikleri ve Bakımı

0
Advertisement

Cichlasoma Festivum Balığı nasıl bir balıktır? Cichlasoma Festivum Balığı türleri, üretimi, yaşam koşulları, beslenmesi, bakımı ve özellikleri hakkında bilgi.

CİCHLASOMA FESTİVUM

Doğadaki boyu 15 santime ulaşan, anavatanı Amazon Havzası olan bu balık, türünün en güzellerinden biridir Ağız hizasından başlayıp sırt yüzgecinin en uç noktasına kadar uzanan siyah ve gayri muntazam bir şerit onun tanıtıcı özelliğidir. Gövdesi, genel olarak yeşil veya sarı olup üzerinde koyu siyah bir leke göze çarpar. Göğüsten sarkan iplikimsi iki anten Skalarya’da olduğu gibi yüzgeçlerin gelişmiş bir biçimidir. Sırt ve anal yüzgeçleri çok sivridir. Bu balık sekiz santimetre boyuna eriştiği zaman en güzel çağına ulaşmış demektir. Bu çağdan sonra, on, oniki santime eriştiklerinde renkleri soluklaşır ve bütün güzelliklerini yitirirler. Sırt yüzgeçleri adeta bir bayrağı andırır biçimdedir. Bu benzetme kendisini balık hareket halinde iken daha çok kabul ettirir. Cichlosoma Festivum’ların ağızları çok küçüktür. Erkeğin yüzgeçleri dişininkine nazaran daha uzundur ve dişininkinin yuvarlak biçimle sonuçlanmasına karşılık onunki sivri bir uçla nihayetlenir.

Seksüel kızgınlık süresince cinsel yönden dimorfizm (iki şekillilik) gösterebilirler. Normal zamanda son derece sakin ve bitkilere hiçbir biçimde zarar vermeyen bu balıklar üreme zamanlarında sökmedikleri ve kırmadıkları bitki bırakmazlar. Üstelik oldukça kavgacı olurlar. Döl almak için mutlaka birbiriyle anlaşan bir çift tespit etmek gerekir. Akvaryum çok iyi bir şekilde bitkilendirilir. Akvaryumun kıyı kenar köşelerine küçük saksılar, mermer taş parçaları yerleştirilir. Akvaryumun oldukça büyük olması da yerine getirilmesi gereken şartlar arasındadır. Yumurta dökmeye hazırlanan çift ilk önce daha önceki üyelerinde açıkladığımız gibi temizliğe girişirler. Yumurta dökme, türünün genel karakterine uygun biçimde gerçekleşir. Yumurtalar titizce temizlenen taşın üzerine veya saksıya bırakılır ve erkek tarafından döllenir. Her ikisi de, büyük özenle döllenmeyip bozulmaya başlayan yumurtaları teker teker ayıklar ve sağlıklı yumurtaların bozulmasını önlerler. Yumurtaların çatlayıp yavruların çıkmasından sonra ebeveynleri onları ağzıyla delikten deliğe taşıyarak bakımlarını yaparlar Bir hafta içinde yavrular kendi kendilerine yüzecek ve ince yemlerle beslenebilecek bir hale gelirler. Yavruların bakıma ihtiyaçları biter bitmez ebeveyni başka bir akvaryuma nakletmek yerinde olur.


Leave A Reply