Çiftçi İle İlgili Şiirler, Çiftçilik Mesleğini Anlatan Şiir Örnekleri

0
Advertisement

Çiftçi, çiftçilik mesleğini anlatan şiir örnekleri, Çiftçiler konulu şiirler, Dünya Çiftçiler Günü şiirleri. Çiftçi, çiftçiler ile ilgili şiirler.

Çiftçi İle İlgili Şiirler

Çiftçi İle İlgili Şiirler

ÇİFTÇİ AMCA

Özen ile işleyip
Ekip biçer tarlayı,
Yetiştirir her türlü
Arpa, yulaf, buğdayı.
Yaz-kış demez çalışır
Üretir iyisini,
Hasat güzel olunca
Gör onun sevincini.

Yediğimiz ekmekte
Bil ki onun hakkı var,
Nasır tutmuş ellere
Teşekkürler saygılar.
Atila Çakıroğlu


ÇİFTÇİNİN ÖĞÜDÜ

Vaktiyle bir çiftçi varmış,
Tecrübeli ihtiyarmış.
Hastalanıp yatmış bir gün
Çocukları üzgün üzgün
Toplanmışlar çevresine.
Demiş : “Kulak verin bana,
Çünkü artık yavrularım,
Öleceğim, çok yaşlıyım.
Son sözleri babanızın
Aklınızda iyi kalsın.

Tarlamızda hazine var.
Kazarsanız altın çıkar.”
Çiftçi ölür üç gün sonra,
Tarla kalır çocuklara.
Kazma kürek çalışarak
İçindeki taşı, toprak
Yapar gibi çalışırlar.
Ne altın var, ne mangır var.
Fakat dolar şimdi tarla
Altın gibi başaklarla.

Advertisement

Çiftçi şunu demek ister:
“Haydan gelen huya gider,
Hazır para çabuk biter
Çalışmanız hazinedir.”
Alâaitin GÖVSA


ÇİFTÇİLER

Dinle çiftçilerin garip halini,
İlkbaharda çifte başlar çiftçiler.
Hiçbir zaman işten çekmez elini,
Durmaz yıl on iki ay, işler çiftçiler.
Tohumu kotarır, bekler yağmuru,
Gider, gelir, bakar tarlası kuru,
Yağmur geç yağarsa yüzün astırır,
Bekler bulutlardan yaşlar çiftçiler.

Yağmur bol olsa güler yüzleri,
Bahar, göğ ekini görür gözleri.
Çayır çimen büyüyünce düzleri,
Öküzün boyunu boşlar çiftçiler.
Kimi pulluk koşar, kimi makina,
Kimi eski çiftçi kullanır yine.
Bol bol gözü doymayınca ekine,
Şaşar n’eyleycen, n’işler çiftçiler.

Biçer ekini, sürer harmanı,
Esen yellerinden savurur onu,
Bol gelirse dene ile samanı,
O sene ırahat kışlar çiftçiler.
Veysel, anlatırsın çiftçi halini,
Kışın yemler davarını, malını,
Başına toplanır oğlu, gelini,
Şimdi bol şüküre başlar çiftçiler.
Aşık Veysel


EY TÜRK ÇİFTÇİ

Sabanın demirini yaratan
İstemiş ki, yeryüzünde eşsiz olan şu vatan,
Şu çiftçilik memleketi şenlene,
Onun için kuvvet vermiş senin dahi pençene.
Bak! Ne güzeli ne bulunmaz ovalar,
Toprakları altın olan bu yerdir.
Bu terdir ki her yanından su çağlar;
Bu yerdir ki, bir kileye yüz verir…

Haydi yürü sen hakikaten geç kaldın,
Çarığı çek, öküzleri sür yola.
Başucunda altın topu evladın,
Bak, neyi gösteriyor parmakla!…
Kalk, oyutma, artık yeter dinlenmek,
Gün aşıyor, şimdi akşam olacak;
Çiftini sür, bugün biraz emek çek,
Boş ambarlar yarın buğday dolacak…
Mehmet Emin Yurdakul

Advertisement

Çiftçi

Yağmur yağınca gülen
Doluda umutları sönen
Dövende, umut döven
Bizim çiftçi bizim çiftçi
Başakla mutlu olan
Hasatla kutlu olan
Ambarda rengi solan
Bizim çiftçi bizim çiftçi

Kış boyunca hayal kuran
Yemini Allah, Kur’an
Nutuk atana selam duran
Bizim çiftçi bizim çiftçi
H. Yusuf Şahan


ÇİFTÇİLER

Bitmez on iki ay çiftçinin işi,
Genç yaşta kalmamış ağzında dişi,
Çalışmazsa olmaz evinde aşı,
Yıl boyunca bitmez işi çiftçinin.
Kimi tarlasında, kimi bağında,
Yaz sıcağında, kış soğuğunda,
Kimi yaylasında, kimi ormanda,
Yıl boyunca bitmez işi çiftçinin.

Elleri nasır tutmuş, yüzü çizgili,
Doğayla dost yaşamaktır kaderi,
Zaten unutmuştur çoktan gülmeyi,
Yıl boyunca bitmez işi çiftçinin.
Cemil GÖKDEMİR


Bizim Çiftçimiz

Yeni doğan güneşle başlayan pamuk işçileri
Zorluklara karşı boyun eğmeden çalışıyorlar
Haber bekleyen bir ana kaçıyor tükenmişliklere
Sadece beklentileri var, kahpe dünyadan

Terli alınlar siliniyor cepteki işlemeli mendille
Toprak, ter damlacıklarıyla bereketli
Toprak, sızlayan yufka yürekle yeşil
Toprak, titreyen nasırlı ellerle karışık
Bir anamız var yorgunluğunu gideriyor
Kaan Turhan


ÇİFTÇİ DAYI

Çiftçi dayı sürer tarlayı.
Eker darı,arpa,buğdayı.
Ekmeğim için çalışmayı,
Amaçlar durur çiftçi dayı.
Bazen yapıyor gübreleme.
Bazen yapıyor ilaçlama.
Bazen de yapıyor sulama.
Çabalar durur çiftçi dayı.

Boy verince yemyeşil ekin.
Haz alır çiftçi ama sakin.
Nimetim olan ekmek için.
Sevindik olur çiftçi dayı.
Gelir yaz da hasat zamanı.
Hazırlar biçer-döver, harmanı.
Tırmık, dirgen,yaba,tırpanı.
Bol terler durur çiftçi dayı.

Çıkar sarı,sarı buğdaylar.
Bir o kadar güzel arpalar.
Kalan hayvan için samanlar.
Duacı olur çiftçi dayı.
Arpa, buğdaylar tane,tane.
Götürülürler değirmene.
Un olurlar döne, döne.
Şükreder durur çitçi dayı.

Sürdü, ekti bildi usulü.
Baktı,biçti,dövdü mahsulü.
Un,ekmek etti velhasılı
Huzuru bulur çiftçi dayı.
Atalay ÜRKER


Harmanda

Yavaş yavaş kurur terim,
Karşımda harmanlarım yığılı,
Açık bağrımda günün huzuru,
Kavruk yüzümle gülümserim
Siz de duyar mısınız bu zevki?
Dağların gölgesi bu tarafa düşünce,
Sanırım yalnız çalışanlara vergi
Temmuz akşamlarının şiiri
Talip APAYDIN

Advertisement


Leave A Reply