Çin Resim Sanatı Hakkında Bilgi

0

Çin resim sanatı ile ilgili bilgiler ve Çin rimarlık sanatı eserleri ve özellikleri

Çin Resim Sanatı

Advertisement

Çinlilerin resimleri yazılarına çok benzer. Yazı gibi resim de belirli kurallara bağlıdır. Perspektif kuralları da kendilerine özgüdür. Kompozisyonda bakışım resmin başlıca niteliğidir. İlk resimlerde bu nitelik, daha çok göze çarpar. En erken resim örneklerinin konuları dinden ve tarihten alınmıştır. Çinlilerde resme, yazı gibi bir düşüncenin dışa vurumu gözüyle bakılmıştır.

Japonların makimono dedikleri boru gibi yuvarlanarak dürülen tomar biçimli bez ya da kağıt üzerine yapılan resimler 4. yüzyılda ortaya çıkar. Bu resimlere bakıldığında değişik yer ve zamanlarda geçen çeşitli sahneler görülür. Böylece uzun bir gezinin ya da sürekli bir öykünün tüm evreleri birkaç metrelik bir resim gerecinin üzerinde izlenebilir. Günümüzde, Çin’de hem geleneksel hem de Batı tekniği ayrı yaşamakta olup bir sanatçı her iki biçimi de kullanabilmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla resimde sosyalist gerçekçi akım geçerli oldu.


Leave A Reply