Çingeneler Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Çingeneler kimlerdir? Çingeneler nerede ve nasıl yaşarlar, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

Çingeneler

Çingeneler; Dünyanın birçok ülkesinde dağınık olarak yaşayan göçebe topluluktur. Anayurtlarının Hindistan olduğu sanılmaktadır. 9. yüzyıldan başlayarak çeşitli yollardan Avrupa’ya göçtüler. Yaşadıkları yerlerde değişik adlarla bilinirler. Anayurtlarından ayrılan Çingenelerin bir bölümü Rusya, bir bölümü Anadolu, bir bölümü de Suriye-Filistin-Kuzey Afrika yoluyla Avrupa’nın çeşitli ülkelerine dağıldılar.

Önceleri anayurtlarında kendi Hint-Avrupa dilini konuşan Çingeneler, zamanla gittikleri ülkelerin dillerini de konuşmaya başladılar. Zaman içinde Hristiyan ve Müslüman oldular ya da olmuş gibi gözüktüler. Avrupa’da olsun, Asya’da olsun yerleşik yaşama geçenleri olmakla birlikte, genellikle hâlâ göçebe yaşam sürerler. Çoğu çadırlarda oturur; Avrupa’da atla ya da otomobille çekilen karavanlarda yaşayanları vardır. Göçebelerin çoğu kalbur, elek, ızgara, maşa, mangal, kürek, sepet, kalaycılık, gezgin çiçek satıcılığı gibi işler yaparak kazançlarını sağlarlar. Fal bakıp, çengilik yapıp, çalgı çalıp geçinenler de vardır.

Çingene

Advertisement

Günümüzde çeşitli ülkelerde yaşayan Çingenelerin nüfusu çeşitli ülkelerde şöyledir: Rusya Federasyonu: 1 milyon, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan: 250 bin, Türkiye ve Yunanistan: 250 bin, Çek, Slovakya ve Polonya: 150 bin, Balkan ülkeleri: 120 bin, ABD: yaklaşık 200 bin, İspanya ve Fransa: 50 bin.

Çingeneler

Osmanlı döneminden başlayarak Türkiye’nin çeşitli yerlerinde Çingeneler görüldü. Günümüzde en çok Trakya, Marmara ve Ege bölgelerinin bir kesiminde yaşamakla birlikte birçok Anadolu kentinde de (Çorum, Antalya, Ankara, Bolu) Çingene topluluklarına rastlanır.

Advertisement

Leave A Reply