Cins Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Cins ne anlama gelir? Cins kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Tür, çeşit
“Lalelerin cinsleri günden güne çoğalıyor, soğanları akıl almayacak fiyatlarla satılıyordu.” – A. H. Çelebi
2. Soy, kök, asıl
“Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur.” – M. E. Yurdakul
3. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu
4. Garip, tuhaf
5. sıfat Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan
“Ak, kırmızı ibikli cins tavuklar vardı gözünün önünde.” – O. Rifat
“bir insanın ileride ne olacağı daha çocukken belli olur” anlamında kullanılan bir söz
“onurlu kişi kötü durumlarını çok gerekmedikçe kimseye göstermez ve söylemez” anlamında kullanılan bir söz
1.Nitelik
2. Asıl, soy sop
ir cins içinden ayrılan ikinci derecedeki cins
1. Çeşitli, çeşit çeşit
“Buralarda gezerken çeşit çeşit, cins cins insanla karşılaşmıştı şimdiye kadar.” – E. Şafak
2. Türlerine göre
“Paralar cins cins ayrılıp tasnif ediliyor, yekûnlar kontrol ediliyor.” – İ. O. Anar
Osmanlılarda köle veya karavaşlıktan yetişen kadın
Güzel, alımlı, hoşa giden kadın
1. Farklı grupta olan
2. Ayrışık
Bir türden olan varlıkların adı: Kedi, nehir, düşünce, annelik gibi


Leave A Reply