Çırağan Vakası Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Çırağan Vakası nedir? Çırağan Vakası’nın tarihçesi, ne zaman gerçekleşti, nedenleri hakkında bilgi.

Çırağan Vakası;gazeteci Ali Suavi‘nin V. Murat‘ı tahta çıkarmak amacı ile Çırağan Sarayı‘na düzenlediği baskındır (18 Mayıs 1878).

Mason olan Ali Suavi‘nin bir görüşe göre amacı, V. Murat‘ı tahta oturtmak, buna gücü yetmediğinde, İngiliz gemilerine sığınarak Londra’ya götürüp bir kukla gibi kullanarak bu yolla yarar sağlamaktı. Bu düşüncesini gerçekleştirmek için Filibeli Ahmet Paşa’yı ve birçok kişiyi kendi tarafına çekti. 18 Mayıs 1878’de Kuzguncuk iskelesinden bir mavnaya doldurduğu silahlı adamlarla Çırağan Sarayı‘na yanaşıp saldırdı. Adamlarından bir bölümü de Beşiktaş ile Ortaköy arasında toplanmıştı. Ali Suavi, kendilerine engel olmak isteyen askerlere silahla karşı koyarak Saray’ın harem dairesine girmeyi başardı ve V. Murat‘ı alıp götürmek istedi. V. Murat, silah sesleri ve bağrışmalar arasında şaşkınlık içindeydi. Bu sırada güvenlik işlerinden sorumlu olan Mirliva Hasan Paşa, zaptiye kuvvetleri ve çevrede bulabildiği nizamiye askerleriyle yetişip Ali Suavi ve yanındakileri yakalamaya çalıştı; donanmadan sandallarla askerler de gönderildi. İki saat içinde bastırılan olayda Hasan Paşa, elindeki sopayla başına vurarak Ali Suavi‘yi öldürdü. Filibeli Ahmet Paşa ile öteki ele geçirilenler Divan-ı Harp kararıyla kalebentlik, sürgün ve hapis gibi çeşitli cezalara çarptırıldılar. V. Murat, Çırağan Sarayı arkasındaki Malta Köşkü’ ne taşındı, iki gün bekletildikten ve II. Abdülhamit’in kendisine güvence vermesinden sonra yeniden Çırağan Sarayı‘na gönderildi.


Leave A Reply