Çizgi Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Çizgi ne anlama gelir? Çizgi kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat, tahril
“Bu kâğıda üç çizgi çekti.” – Ö. Seyfettin
2. Yüz ve vücut hatlarının her biri
“Gözlerinin rengi, yüzünün çizgileri, boyu bosu bile değişmiyordu.” – O. Rifat
3. matematik Bir noktanın yürütülmesiyle oluşan biçim
“Çizginin yalnız uzunluk boyutu vardır.”
4. Temel
“Ben hayatımı yeniden ve bambaşka çizgiler üzerinde kuracağım.” – A. İlhan
5. Bir durumdan başka bir duruma atlanan, geçilen yer, sınır
“Bu topluluklar arasında amatör ve profesyonel çizgisini de tam olarak çizebilmek kolay değildir.” – M. And
1. bir noktayı hat biçiminde çeşitli yönde uzatmak
“Yerlerinden kalkıp duvara bir çizgi çekmişler.” – N. F. Kısakürek
2. bitirmek, sona erdirmek
“Tüm Müslümanlar aralarındaki kızgınlıklara, kinlere, o gün bir çizgi çekeceklerdi.” – H. Taner
görüşlerinden vazgeçmemek, kararlı davranmak
Bir konuyla ilgili olarak karakterlerinin hareketlerini belirtecek biçimde art arda çizilmiş resimlerden oluşan sinema filmi
Voleybolda topun veya ayağın çizgiye temas durumunu belirlemekle görevli hakem
Malın değişik özelliklerini ve fiyatını belirten, elektronik aygıtların okuyabileceği biçimde düzenlenmiş etiket, barkod
Plan veya haritanın alt köşesinde yatay bir çizgi ile gösterilen, harita üzerindeki uzunluğun gerçekte ne kadar uzunluğa karşılık olduğunu belirten ve bunun çizgi üzerinde işaretlenmesiyle elde edilen ölçek
Yalnız çizgilerle yapılmış resim
Belli bir kurala göre yürütülerek bir biçimin oluşmasına yarayan çizgi
Konuyu ve olaylar zincirini kesintisiz olarak resimleme yöntemiyle okuyucuya sunan roman
1. isim Düz olmayan çizgi
2. Yan yana yazılan dizeler, kelime grupları ve cümle ögeleri, adres yazarken kapı numarası ile daire numarası vb.nin arasına konulan noktalama işareti (/)
3. matematik Bölme işlemini gösteren işaret
Bir veya birkaç noktada doğrultu değiştiren çizgi
Özellikle çam türü ağaçlarda görülen, uygunsuz koşullarda kurutulan ağacın çatlayan göze zarından giren mantarların yaptığı bir hastalık türü
1. isim Pasaport kontrolü sırasında geçilmesi yasak olan bölgeyi belirleyen çizgi
2. Belli bir konuda taraflar arasında kabul edilebilir son nokta
Satır sonuna sığmayan kelimeleri, hecelere bölerken kullanılan noktalama işaretinin adı, tire (II), ( – )
Karşılıklı konuşmada, konuşanın değiştiğini göstermek için kullanılan noktalama işaretinin adı, konuşma çizgisi, tire (II) ( – )
Ayrı ayrı birliklerin çevreden merkeze ulaşan yollarla düşman üzerinde birleşmesi
Tek adım veya üç adım atlama yarışmalarında sıçramadan önce ayağın son olarak konulduğu çizgi
Yarışa başlangıç olarak belirlenen beyaz çizgi
Yüksek dağlarda, doruk uçlarını birbirine bağlayan ve bitişik iki aklanı ayıran sınır
Alın yazısı
“Bir dönme dolap gibidir kader çizgisi ailemde, bir iner bir çıkar ve hep aynı yerde durur.” – A. Kulin
Futbol vb. top oyunlarında, oyun alanının sınırlarını gösteren ve kale hizasında olan çizgi
Takım elbisenin kumaşında bulunan, ince, dikey çizgi
Haritanın ölçeğini göstermek için kenarına çizilen ve her santimetresinin gerçekte kaç kilometreye karşılık olduğunu gösteren doğru
Kıyısal bölgede denizin sakin olduğu devrede suyun kara ile birleştiği hat
Futbolda santra yuvarlağını ortadan ikiye bölen, üzerinde santra noktası bulunan çizgi
Komşu iki akarsuyun beslenme teknelerini ayıran çizgi
Göz eriminin, geçen yatay düzlemle kesiştiği çizgi
Bir yarışın son noktasını belirleyen çizgi
Bir yerin yan tarafına çizilen çizgi

Leave A Reply