Clara Zetkin, Kadın Haklarının Ateşli Savunucusunun Sözleri (Resimli)

0

Dünya Kadınlar Gününün fikir annesi, ünlü Alman Sosyalist ve ünlü Kadın Hakları savunucusu Clara Zetkin’in söylediği Sözler. Clara Zetkin resimli sözleri.

Clara Zetkin

Clara Zetkin

Clara Zetkin, 20 yaşındayken, Bismark tarafından sosyalist faaliyetlerine yasak koyuldu. Bu onu durdurmadı: 24 yaşına geldiğinde Zürih’e gitti ve 4 yıl sonra Sosyalist Enternasyonal’in kuruluşunda enstrümantal bir rol oynadığı Fransa’da sürgüne gitti. Herkes için kadın hakları için savaşmaya devam etti. Onun zamanında feminizm vardı, ama sadece burjuva için.

Birinci Dünya Savaşı sırasında savaş karşıtıydı ve sık sık tutuklandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler’e karşı savaştı ve tekrar sürgüne zorlandı. Bir yıl içinde Moskova yakınlarında öldü. 76 yaşındaydı.

Clara Zetkin Sözleri

 • ***İşçilerin bu savaştan kazanacak hiçbir şeyleri yok, ama onlar için değerli olan her şeyi kaybetmek için karşı duruyorlar.
  Clara Zetkin
 • ***Sömürülen ve ezilen toplum sınıfı olarak, işçilerin bu çıkarları tüm ülkelerde aynıdır.
  Clara Zetkin

Clara Zetkin Sözleri

***Yaşamın olduğu her yerde savaşmak istiyorum.
Clara Zetkin

 • ***Bu talebi bir ilke uğruna değil, proleter sınıfın çıkarlarına yapıyoruz.
  Clara Zetkin
 • ***Erkekler sessiz olduklarında, seslerimizi ideallerimiz adına yükseltmek bizim görevimizdir.
  Clara Zetkin
 • ***Modern üretim tarzı olan makineler, sadece binlerce insan için değil, milyonlarca kadın için yavaş yavaş yerli üretime zarar verdi: Şimdi geçim kaynağımızı nereden bulacağız?
  Clara Zetkin
  Clara Zetkin Sözleri
 • ***Kadının özgürlüğü, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, yalnızca emeğin sermayenin boyunduruğundan kurtulmasıyla olacaktır.
  Clara Zetkin
 • ***Erkekler öldürdüğünde, yaşamın korunması için savaşmak kadınlara kalmış.
  Clara Zetkin
 • ***Kapitalistler aşağıdaki iki faktör üzerinde spekülasyon yaparlar: kadın işçiye mümkün olduğunca düşük ücret ödenmeli ve kadın işçilerin rekabeti, erkek işçilerin ücretlerini mümkün olduğunca düşürmek için kullanılmalıdır.
  Clara Zetkin
 • ***Kadınlar arasındaki propaganda çalışmalarımız için şimdi hangi pratik sonuçları çıkarabiliriz? Bu Parti Kongresi’nin görevi ayrıntılı pratik önerilerde bulunmak değil, proleter kadın hareketi için genel talimatlar hazırlamak olmalıdır.
  Clara Zetkin
 • ***Kadın propagandası, genel proleter hareket için büyük önem taşıyan tüm bu sorulara değinmelidir. Esas görev, kadınların sınıf bilincini uyandırmak ve onları sınıf mücadelesine dahil etmektir.
  Clara Zetkin

Clara Zetkin Sözleri

***Faşizm Proleter, Devrimi gerçekleştirememiş Proletaryanın çekmeye mahkum olduğu cezadır.
Clara Zetkin

 • ***Kadın işçiliğini özellikle kapitalistler için çekici kılan şey, daha düşük fiyatı değil, aynı zamanda kadınların daha fazla itaatkârlığıydı.
  Clara Zetkin
 • ***Bir oy kullanma savaşı yapıldığında, sadece sosyalist ilkelere göre olmalıdır ve bu nedenle kadınlar ve erkekler için evrensel oy hakkı talebi ile yürütülmelidir.
  Clara Zetkin
 • ***Tüm kadınlar, pozisyonları ne olursa olsun, daha özgür bir yaşam aracı olarak siyasi eşitliği talep etmelidir.
  Clara Zetkin

Clara Zetkin Sözleri

***Onlardan daha çocukken, insanın inancı uğruna ölmeye hazır olması gerektiğini öğrendim.
Clara Zetkin

 • ***Burjuva toplumu temelde burjuva kadın hareketine karşı çıkmaz; bu, çeşitli eyaletlerde kadınlarla ilgili özel ve kamu yasalarında reformların başlatıldığı kanıtlanmıştır.
  Clara Zetkin
 • ***Reformlar, işçi sınıfının durumunu iyileştirmek için, emeğin kapitalizm tarafından yüklendiği zincirlerin ağırlığını hafifletiyorlar, ancak kapitalizmi ezmek ve işçileri zulümlerden kurtarmak için yeterli değiller.
  Clara Zetkin

Clara Zetkin Sözleri

 • ***Kadın dünyasında olduğu kadar erkek dünyasında da sınıf hukuku ve sınıf mücadelesi vardır ve bazen sosyalist çalışan kadınlar ile orta sınıfa mensup olanlar arasında karşıtlıklar olabileceği tam olarak tespit edilmiş gibi görünmektedir.
  Clara Zetkin
 • ***Burjuva kadın sadece kendi ekmeğini talep etmekle kalmaz, aynı zamanda manevi beslenmeyi ister ve bireyselliğini geliştirmek ister.
  Clara Zetkin
 • ***Zayıf cinsiyetin vesayeti hala ‘Ve efendiniz olacak’ diyen aile hukukunda hayatta kaldı.
  Clara Zetkin

Leave A Reply