Clark Leonard Hull Kimdir? Psikolojiye Katkıları ve Çalışmaları

0
Advertisement

Clark Leonard Hull kimdir ve ne yapmıştır? Clark Leonard Hull hayatı, biyografisi, çalışmaları ve kuramı nasıldır, hakkında bilgi.

Clark Leonard Hull

Clark Leonard Hull; (d. 24 Mayıs 1884, Akron, New York – ö. 10 Mayıs 1952, New Haven, Connecticut, ABD), ABD’li psikologdur. Öğrenme konusundaki deneysel çalışmaları ve psikoloji kuramlarını matematiksel olarak ifade etme çabasıyla tanınır.

Geometride kullanılan tümdengelim yöntemine benzer bir usavurma ile psikolojiye ilişkin bir dizi postüla geliştirilerek mantıksal sonuçların türetilip sınanabileceğim öne sürmüştür. Buna göre, sınama olumsuz sonuç verdiğinde postüla yeniden gözden geçirilir; ama sonuç olumluysa, bulgular psikoloji bilimine bir katkı olarak değerlendirilir.

Psikolojiye Giriş

Hull, Ann Arbor’daki Michigan Üniversitesi’nde öğrenciyken psikolojiyle ilgilenmeye başladı. 1918’de Madison’daki Wisconsin Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamladı ve aynı üniversitede öğretim üyesi oldu. Yeteneklerin önceden belirlenip ölçülmesi üzerine yaptığı çalışmaların sonuçlarını, ilk önemli kitabı olan Aptitude Testing’de (1928; Yetenek Testi) yayımladı. 1929’da Yale Üniversitesi İnsan İlişkileri Enstitüsü’ne girdikten sonra hipnozla ilgilenmeye başladı ve bu alanda deneyler yaptı. Bu çalışmaları sonucunda Hypnosis and Suggestibility’yi (1933; Hipnoz ve Telkine Yatkınlık) yayımladı.

Çeşitli kaynaklardan yararlanarak oluşturduğu bilimsel, mantıksal ve matematiksel ilkelere dayalı evrensel davranış kuramını biçimlendirmeye Yale’deki ilk yıllarında başlamıştı. Bu kuramında, Darwin’in doğal seçme kavramıyla Pavlov‘un koşullanma konusundaki bazı düşüncelerinden yararlandı; Freud’un, güdülenimin davranışta temel bir rol oynadığı yolundaki görüşlerini benimsedi. Bu arada, Thorndike ve Watson gibi, pekiştirmenin öğrenmedeki önemini vurgulayan ABD’li psikologlardan da etkilendi.

Advertisement

Davranışı uyaran-yanıt ilişkisiyle açıklayan pekiştirme kuramı, Hull’ın çalışmalarında önemli yer tutar. Hull, fizyolojik gereksinme ya da dürtü ne kadar güçlü, ödüllendirme ya da pekiştirme ne kadar çabuk olursa, öğrenmenin o kadar hızlı gerçekleşeceğini öne sürmüş ve yaptığı deneylerle bunu doğrulamıştır. Ona göre karmaşık davranışlar, böyle bir dizi basit yanıt mekanizmasıyla açıklanabilir. Hull, öğrenme konusundaki kuramlarının ilk olarak Mathematico-Deductive Theory of. Rote Learning’de (1940; Düşünmeden Öğrenme Üzerine Matematiksel ve Tümdengelimli Bir Kuram) açıkladı. Başka yazarlarla ortak bir çalışma olan bu yapıtta, bulgularını matematik ve biçimsel mantık yoluyla dile getirdi. Psikolojinin, matematiksel denklemler biçiminde ifade edilebilecek kendi nicel yasaları olduğuna inanıyordu. Principles of Behavior (1943; Davranışın İlkeleri) adlı yapıtında bu düşüncelerini daha da geliştirerek uyaran-yanıt ilişkisinin, pekiştirmenin niteliğine ve niceliğine bağlı olduğunu öne sürdü. Hull’ın psikolojiye özgün kuramlarından çok, davranış çalışmalarında geliştirdiği yaklaşımıyla katkıda bulunduğu kabul edilir.


Leave A Reply