Çocuk Evlat İle İlgili Atasözleri Anlamları Açıklamaları – İçinde Çocuk Geçen

0
Advertisement

Çocuklar, evlat hakkında atasözleri, anlamları ve açıklamaları. İçinde çocuk, evlat geçen atasözleri ve güzel sözler.

Çocuklar atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Çocuklar İle İlgili Atasözleri

 • *Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz
  bir kimse sevdiği işi sürekli olarak yapmaktan bıkmaz.
 • *aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez
  aç hiçbir mazeretle susturulamaz, çocuk da istediği şeyi hemen elde etmek ister.
 • *adam olacak çocuk bokundan belli olur
  bir kimsenin yeni başladığı işte usta olup olamayacağı ilk davranışlarından anlaşılır.
 • *alçak eşek binmeye kolay, öksüz çocuk dövmeye kolay
  nasıl ki boyu kısa olan eşeğe binmek kolaysa öksüz çocuğa kötü davranmak da onu koruyan kimse olmadığı için kolay olur.
 • *Ağanın gözü ineği semiz eder
  Ana baba çocuklarına, mal sahipleri mallarına iyi bakarlarsa sevindirici sonuçlar alırlar
 • *Çocuk düşe kalka büyür
  Çocuk yürümeye başladığı sırada sık sık düşer, ağlar. Anne, baba çocuğun canı yanıyor diye üzülmemelidir. Her çocuk büyürken bu evrelerden geçer
 • *Çocuktan al haberi
  Büyükler bir konuyu işlerine geldiği gibi anlatırlar. Çocuk yalan dolan bilmez. Her şeyi olduğu gibi anlatır. Onun için haberin doğrusu çocuktan alınır.
 • *çocuk seversen beşikte, koca seversen döşekte
  çocuğu kucağına almadan, beşikte yatarken sev; kocana karşı olan sevgini de başkalarının yanında değil, döşekte göster.
 • *Devlet oğul, mal tahıl, mülk değirmen
  En büyük mutluluk ve zenginlik, oğul sahibi olmak; en gerekli mal, tahıl; en değerli mülk değirmendir.
 • *Evladın var mı, derdin var
  Ana baba çocuklarını yetiştirmek için birçok fedakarlıklara, sıkıntılara katlanırlar. Onların bitmeyen hastalıkları, başka üzüntüleri ana baba için sürekli derttir.
 • *İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.
  Babaya ün kazandıran da, el içine çıkamayacak duruma düşüren de evlatlarının tutumudur. Baba akıllı, şerefli evladı ile övünür. Kötü, şerefsiz evladından da utanır.
 • *Kardeşim olsun da kanlım olsun
  Kendisine çok büyük kötülük de yapsa insan kardeşinden vazgeçemez. Çünkü kardeş, sırası gelince eski yaptıklarını unutturacak kadar büyük yardımda ve iyilikte bulunur.
 • *Karga yavrusuna bakmış, “Benim ak pak evladım” demiş. (Kuzguna yavrusu anka görünür)
  Kişi kendi çocuğunu güzel, kendi eserini kusursuz görür. Başkalarına göre ne kadar çirkin ve kusurlu olursa olsun.
 • *Oğlan babadan öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi
  Erkek çocuk, erkeklerin yapması gereken işleri babasından; Kız çocuk da, kadınların yapması gereken işleri annesinden öğrenir.
 • *Oğlanınki oğul balı, kızınki bahçe gülü
  Oğuldan olan torun oğul balı, kızdan olan torun bahçe gülü diye sevilir.
 • *öksüz oğlan (çocuk) göbeğini kendi keser
  koruyanı, yardım edeni bulunmayan kişi, işini kendi başına görmek zorunda kalır.
 • *baba (evlat, oğul) ekmeği zindan ekmeği, koca (er) ekmeği meydan ekmeği
  bir kadın için babasının veya çocuğunun evinde barınıp onların eline bakmak çok kötü bir durumdur; onun gönül ferahlığı ile yaşayacağı yer, kocasının evi, serbestçe harcayacağı para kocasının parasıdır.
 • *baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana
  kendini bilen, yaşama sorumluluğu duyan akıllı evladın gerçek malı, kendisinin kazandığı maldır.
 • *bir baba dokuz evladı besler, dokuz evlat bir babayı beslemez
  çok çocuğu olan baba, her çocuk babasına bakılmasını ötekinden beklediği için sıkıntıda kalır.
 • *dört göz bir evlat için
  anne ve babanın bütün emek ve didinmesi evlat içindir.
 • *hayırlı evlat neylesin malı, hayırsız evlat neylesin malı
  çocuk akıllı ise babasından mal kalsın diye beklemez, malı kendisi kazanır; akılsızsa babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın, değerini bilmez ve onu kısa zamanda bitirir.
 • *iyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder
  babaya ün kazandıran da el içine çıkamayacak bir duruma düşüren de çocuklarının tutumlarıdır.
 • *sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana; baba malı tez tükenir evlat gerek kazana
  hakkıyla yararlanılacak bir şeyin meydana gelmesi için birtakım ögelerin bir araya gelmesi gerektir; kişi kendi emeği ile kazanç sağlayıp bunu baba malına katmıyorsa babasından kalan mal tez tükenir.

Çocuk Düşe Kalka Büyür:

ANAFİKİR: Her çocuk büyüyünceye kadar birçok olumsuz evrelerden geçer.

Çocuk yetiştirmek, büyütmek oldukça sabır isteyen bir iştir. Alışık olmadığı bir yaşama biçimini sınama yanılma yoluyla öğrenir. Yanıldığı zamanlar bazen acılarla karşılaşabilir. Anne-babalar bütün bunlara hazırlıklı olmalıdır. Büyüdüğü zaman daha büyük acılarla karşılaşmamak için çocukluğunda bazı deneyimlerden geçmesi gerekir. Her çocuk için kaçınılmaz bir durumdur bu. Gerek organları, gerekse düşüncesi geçireceği bu değişikliklerle gelişir.

Akıllı Evlat Neylesin Akılsız Evlat Eylesin:

ANAFİKİR : Ailemiz ne kadar zengin olursa olsun bizlere kalan mal/mülk kişinin aklı ve beceresi ile orantılı olarak kalır.

Eğer çocuk akıllı ise babadan atadan mal kalsın diye beklemez ona umut bel bağlamaz. Kendi aklını becerilerin kullanarak kendi malını kazanır. Babadan kalacak malı bekleyerek hayatta birşey üretmeden boş boş yaşamaz. Ama eğer akılsızsa babası ne kadar çok mal mülk bırakırsa bıraksın çalışmaya alışık olmadığı, kendini yetiştiremediği için elinde ne var ne yok ise hepsini kısa zamanda kaybeder. Malları yerine de koymaz. Bu sebeple ailemiz ne kadar zengin olursa olsun eğer kendimizi yetiştiremez isek ne kadar mal kalırsa kalsın hepsi biter.

Evladın Var Mı Derdin Var:

ANAFİKİR : Evlat sahibi olanların sıkıntı ve dertleri hiç bitmez.

Advertisement

Çocukları yetiştirmek, onların sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamak ve topluma yararlı bir insan haline gelmeleri için çabalamak, anne-babanın temel görevidir. Anne babalar zaten bu görevi kabullenerek çocuk sahibi olurlar. Ancak kendi sorunlarıyla ilgilenen kişilerin çocuk sahibi olmaları doğru olmaz. Böyle olursa çocuklu anne babalar, yüklendikleri çocuk sorumluluğu karşısında, çocukların bütün sorunlarıyla ilgilenir, hatta onların sorunlarım kendi sorunlarından önce çözümler, onların sağlığı ve mutluluğu için kendi sağlık ve mutluluklarını feda etmekten kaçınmazlar.

GÜZEL SÖZLER:

 • -Çocuklarımızı aynı eğitim derecesinden geçirerek yetiştireceğiz.
  Atatürk
 • -Gelecek için yetiştirilen vatan çocuklarına, hiçbir güçlük karşısında baş eğmeyerek tam sabır ve dayanıklılık ile çalışmalarını ve öğrenimdeki çocuklarımızın anne ve babalarına da yavrularının öğrenimlerini tamamlaması için her fedakarlığı göze almaktan çekinmemelerini tavsiye ederim.
  Atatürk
 • -Çocuk sevgisi insan için bir ihtiyaçtır
  Atatürk
 • -Kadının en büyük vazifesi analıktır
  Atatürk
 • -Türk çocukları; yürüdünüz, yürüyorsunuz, yürüyoruz! Durmayın yürüyün… Mutluluk, refah, sevinç ve hepsinden sonra dünyaya karşı yüksek bir gurur sizi bekliyor.
  Atatürk
 • -Türk Milleti ve onun küçük ve büyük yaştaki çocukları çelikten yapılmış heykellerdir.
  Atatürk
 • -Çocuk milletin en kutsal varlığıdır
 • – Çocuk ailenin mutluluğudur.
 • -Çocuğa değer veren milletler ölmez.
 • -Eğitim, çocuğu sevmekle başlar.
 • -Çocuğun iyi beslenmesi ve yetişmesi için ne kadar para harcansa azdır.


Leave A Reply