Çocuk Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Çocuk ne anlama gelir? Çocuk kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Küçük yaştaki erkek veya kız
“Çocuğun bir sütninesi vardı.” – R. H. Karay
2. Soy bakımından oğul veya kız, evlat
“Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış.” – B. R. Eyuboğlu
3. Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak
“Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti.” – B. R. Eyuboğlu
4. Genç erkek
5. Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi
6. Büyüklere yakışmayacak, daha çok küçüklerin yapabileceği gibi davranan kimse
“Otuz yaşında ama hâlâ çocuk.”
7. Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse
Çocukların gezinmesi, oyun oynaması ve hava alması için yapılmış bahçe
Konu olarak çocuğu alan ve onu her bakımdan inceleyerek özelliklerini belirten bilim, pedoloji
Genellikle çocuklarda görülen ateş, kırıklık, baş ağrısı, kas ağrıları, ense sertliği, bulantı ve kusma ile aniden başlayıp ileri durumlarda özellikle bacak kaslarında felce kadar gidebilen bulaşıcı hastalık
1. Çocukların oynayıp eğlenmesi için yapılmış oyuncak
2. Kolay iş
3. Önem verilecek değerde olmayan şey
“Onlar için telefon dinlemek çocuk oyuncağıydı.” – A. Ümit
1. Küçük çocukların sabah bırakılıp akşam alındıkları bakımevi, kreş
2. Yetiştirme yurdu
Çok küçük doğmuş çocuk
1. Yürüyemeyen, kucakta gezdirilen çocuk
2. Sürekli olarak kucağa almaya alıştırılan çocuk
Çokbilmiş, akıllı çocuk
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
Çocukların belli birtakım seslerden, basitleştirilmiş kurallardan, örneklemelerden yararlanarak kullandıkları dil
Kolay veya önemsiz iş
1.Çocukların oynadığı oyun
“Çocuk oyunlarının büyük çoğunluğu gibi heyecanı artırma zamanı geldi.” – A. Kutlu
2. Basit ve sıradan bir olay veya durum
1. Çocuklarla birlikte aile topluluğu
“Roman okuma günlerinde evlilik, çoluk çocuk üstüne dertleşmeler, yakınmalar, onu bunu çekiştirmeler yer almazdı.” – A. Ağaoğlu
2. Bir işte gereken deneyimi kazanmamış yaşça küçük kimseler, gençler
“Serginin eğlence yeri lunapark çoluk çocuk kandıran basit ve eğlencesiz bir kumar yeri hâlinde.” – N. Hikmet
Üvey evlat
1. Öğrenci, okul çocuğu
2. sıfat Acemi, toy
“Mektep çocukları henüz dinlemesini biliyor, önüne gelen şiir yazma hevesine kapılarak gülünç olmuyordu.” – A. H. Çelebi
1. Vaktini genellikle sokaklarda geçirip eğitimden yoksun kalmış çocuk
“Sokak çocuklarını bir muzırlık yapmasınlar diye mektep çocukları gibi ikişer ikişer tabura sokarak bahçeden geçirdi.” – R. N. Güntekin
2. Evi ve yakınlarından yoksun, sokaklarda yaşayan çocuk
Çağdaş toplumu eleştiren, özgürlük hareketlerini destekleyen, kendine özgü düşüncelerini sergileyen gençlik kesimi
Tek başına çocuk olarak
Çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru, çocukçu
Çocukça söylenen basit söz
Çocuklara benzeyen bir iç dünyası olan, çocuksu davranışları olan (kimse)
Deneyimi az, toy, acemi kimse
“Dünkü çocuk bize akıl öğretmeye kalktı.”
1. Bayram dolayısıyla süslenmiş, donatılmış, sevinçli çocuk
“Hacı Arif Efendi bir bayram çocuğu gibi yerinde duramıyordu.” – Y. K. Karaosmanoğlu
2. Bayram günü doğmuş çocuk
Nazlı büyütülmüş kimse
“Burnundan ateş saçarak alay komutanına muhallebi çocuğu bir ihtiyat zabitini rapor ediyor.” – A. İlhan
Sünnet edilmiş veya edilecek çocuk
“Yaralı asker biraz sünnet çocuklarını andırır.” – Y. K. Karaosmanoğlu
Bebeklerin altına bağlanan bez
Çocukların hayatı kavramasına yardımcı olacak, hayal gücünü geliştirici, okuma sevgisini aşılayan, eğitici bir edebiyat türü, çocuk yazını
“Ortada çok kitap var da çocuk edebiyatı açısından bakıldığı zaman durum umut kırıcı.” – N. Meriç
Çocukların yargılanmasıyla, gerekli tedbir ve cezaları hükmetmekle görevli ihtisas mahkemesi
Çocuk edebiyatı
Mavihastalığa yakalanmış çocuk
“Kalbimde bir kusurla doğmuşum ben; bugün böylelerine mavi çocuk diyorlar, bu deyim o zaman yoktu.” – A. Erhat
Kimsesiz ve gideceği yeri olmayan kişi
Öğrenci
“On iki yaşındaki bir okul çocuğunun becerebileceği kadar şeyi yapmaya çabalardım.” – A. Kutlu
1. Sütle beslenen çocuk
2. Davranışları dolayısıyla küçük olduğu düşünülen kimse

Leave A Reply