Çocuklarda Ben Tehlikeli Midir?

0
Advertisement

Çocuklarda ben tehlikeli midir? Çocuklarda ben oluşumu nedenleri, dikkat edilmesi gereken durumlar, belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi.

ÇOCUKLARDA BEN

Bazı benlerin doğuştan olmasına karşılık, genellikle çoğu, çocuk büyürken ortaya çıkar. Benler genellikle hiçbir sorun oluşturmaz ve bazı kimseler benleri “güzellik işareti” sayar.

BELİRTİLER

Hemen herkesin nasıl bir şey olduğunu bildiği ben, bedenin herhangi bir yerinde, rengi soluktan koyu kahverengiye kadar değişen bir işarettir. Benler, beden yüzeyinden biraz kabarıktırlar ve çoğunda içlerinden çıkmış kıllar bulunur.

NEDENLER

Advertisement

Benler, bedenin geri kalan yerlerine oranla daha çok boyarmadde (pigment) içeren küçük deri bölümleridir. Boyarmadde, “melanosit” adı verilen hücreler tarafından üretilir; bu hücrelerin ürettikleri boyarmaddeye de, “melanin” adı verilir. Melaninin, bedende benleri oluşturan küçük küçük alanlar halinde birleşmesinin nedeni bilinmemektedir.

Aslında üç tür ben vardır: Derinin ikinci tabakası olan altderide (dermiş) bulunan altderi içi benleri; altderi ile üstderi (epidermis) arasında bulunan birleşme yeri benleri; her iki tabakada birden bulunan bileşik benler.

TEDAVİ

Benler, özellikle çocuklarda, genellikle herhangi bir tedavi gerektirmez. Çocuk büyüyünce, benin onu çirkin gösterdiği duygusuna kapılırsa, benin güvenli ve ağrısız biçimde alınması olanağı vardır; yerinde de belli belirsiz bir iz kalır. Bununla birlikte, insanların çoğu, benleri çirkin değil, çekici bulurlar.

Advertisement

Bazı durumlarda doktoru, kötücül olma (kansere dönüşme) eğilimindeki türdense, çocuğunuzun beninin -ya da benlerinin- alınmasının daha doğru olacağı kararı verebilir. Ve çok ender rastlanmakla birlikte, çocukta bu tür kötüleşme belirtileri veren bir ben, küçük bir cerrahi girişimle çıkarılabilir.

Çıkarılan her ben, ameliyattan sonra laboratuvarda incelenir. Daha başka bir tedavinin gerekli olup olmadığını bu inceleme gösterir; ama genellikle, laboratuvar incelemesi “temiz” sonuç verir.

TEHLİKELER

Benlerin çoğu kesinlikle zararsızdır; ama bazıları çok az da olsa, bir kanserleşme riski taşır; Kötücül melanom diye adlandırılan kanser türü. Kötücül melanomun en yüksek gelişme olasılığı, en çok sürtünme etkisinde kalan yerler olan avuçlardaki, ayak tabanlarındaki ve cinsel organlardaki benlerdedir. Kötücül melanomlar çocuklarda çok ender görülür; ama çocuğunuzda büyüyen, rengi koyulaşan, kanayan, kaşınan ya da acıyan bir ben ya da benler varsa, herhangi bir sorun bulunmadığından emin olmak için, hemen doktora göstermeniz gerekir.

Advertisement

DİKKAT

•Güneş altında kalmalarının, benlerin daha sonraki yıllarda kötüleşmesi tehlikesini biraz artırdığı düşünüldüğünden, çocuğunuz güneşe çıkarken, benlerine losyon ya da krem biçiminde güneşten koruyucular sürün.

•Çocuğunuzun, bir beni yok etmek amacıyla üstüne hiçbir kimyasal madde (kolonya da) sürmesine izin vermeyin: Hem şiddetli tahrişe yol açar; hem de benin kötüleşmesi olasılığını artırır.

•Çocuğunuz beninden çıkan kıllardan rahatsızlık duyuyorsa, bunları çok dikkatli bir biçimde tırnak makasıyla kesin: Asla koparmaya kalkışmayın.

Advertisement


Leave A Reply