Coğrafyada Burun

1

Burunun bir coğrafya terimi olarak kullanılması durumundaki anlamı, özellikleri, Dünyadaki önemli burunlar.

Coğrafyada, denize doğru uzamış kara parçalama «burun» denir: Bozburun, Baba Burnu, Karaburun, Kırlangıç Burnu gibi. Dar ve uzun olan, küçük çaptaki burunlara ise «dil» adı verilir: İstanbul’da Büyükada’daki Dil gibi. Yarımadalar da birer burun sayılabilirse de bunların kara ile birleştikleri kısım (kıstak) daha dardır.

Dünyanın en ünlü burunlarından biri Ümit Burnu’dur. Afrika’nın güney ucunda Antarktika’ya doğru uzanan ve Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusu’nu birbirinden ayıran bu burun fırtınaların koptuğu bir yerdir. Süveyş Kanalı açılmadan önce, Avrupa’ dan Hindistan’a giden gemiler bu burnu dolaşmak zorundaydılar. Fırtınaya yakalanan gemiler burnu dönünce selamete kavuşurlardı. Bunun için buraya Ümit Burnu adı verilmiştir.


1 Yorum

Leave A Reply